Welkom dominee Annemarie Six-Wienen

Onze eigen predikante Hanneke Ouwerkerk is weer langzaam begonnen met haar werkzaamheden. Erg fijn dat na een heel verdrietige periode Hanneke weer in de gelegenheid is om voor enkele uren per week voor onze gemeente te kunnen werken. Op 1 december wordt afscheid genomen van dominee Luci Schermers. Vanaf februari 2020 was zij voor 2 dagen per week werkzaam voor De Hoeksteen. Voor ons als gemeente voelde de samenwerking direct vertrouwd. Omdat Hanneke nog een aantal maanden nodig heeft om weer helemaal terug te komen, hebben we dominee Annemarie Six-Wienen gevraagd om deze periode te overbruggen. We zijn zeer verheugd dat Annemarie daar positief op heeft gereageerd. Tot 1 maart 2021 zal zij zich voor 1,5 dag per week met name inzetten op pastoraal gebied. We kennen Annemarie al van de periode dat zij na het emeritaat van Chris Koole tot de komst van Agnes ook als inval-predikante de gemeente met raad en daad terzijde stond.

Deze periode kenmerkte zich door hartelijkheid en onderlinge verbondenheid. Dat maakt het voor ons als gemeente en Annemarie makkelijk om de goede banden aan te halen.

Annemarie is in 1968 in Dordrecht geboren. In de Samen van december stelt Annemarie zich uitgebreid voor aan de gemeente. Annemarie woont in Gouda en is sinds 2017 verbonden aan de Protestantse Gemeente Benschop. Omdat zij daar een aanstelling heeft voor 2 dagen, heeft zij “ruimte” in haar agenda om bij calamiteiten zo nodig andere gemeentes tijdelijk te ondersteunen. Wij zijn blij dat wij weer een aantal maanden met haar mogen samenwerken en hopen natuurlijk dat Hanneke vanaf maart 2021 weer grotendeels inzetbaar is.

Annemarie heeft geen vaste werkdagen ingepland voor De Hoeksteen. Als het nodig is, kunt u haar altijd benaderen. Haar mailadres is annemarie.six-wienen@solcon.nl maar zij is ook bereikbaar via de telefoon onder nummer 06 – 129 119 53.