Wie het evangelie aanvaardbaar maakt, die schaft het af

Wie het evangelie aanvaardbaar maakt, die schaft het af, zei de beroemde Deense filosoof en schrijver Kierkegaard al in de 19e eeuw. Het evangelie van Jezus Christus, het evangelie van het kruis heeft iets onbegrijpelijks, iets weerbarstigs, iets vreemds… (Paulus: het kruis is een skandalon, een schandaal…). Maar met dat vreemde moeten wij het doen, als we aan het evangelie vast willen houden – of als we ons door het evangelie vast willen laten houden. Juist omdat het evangelie zo vreemd is, zo anders, heeft het vermogen om de kringetjes open te breken waarin wij ronddraaien in ons leven. Wanneer wij ons op het evangelie richten (onze lezing uit Exodus was net zo vreemd-evangelisch als de lezing uit Matteüs), kan het gebeuren dat juist dat vreemde evangelie een opening biedt in ons denken, in onze relaties, in de keuzes die wij maken, in onze verwachtingen.

 De Bergrede van Jezus is een sprekend voorbeeld van het vreemde van het evangelie. Wat Jezus daar allemaal niet zegt! Wij hebben vandaag weer naar een gedeelte van de Bergrede mogen luisteren.

 Verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op je rechterwang slaat ook je linkerwang toe.

Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed af wil nemen, geef hem ook je bovenkleed. (Als het christelijke Amerika daar eens werk van zou maken, zouden er heel wat advocaten een andere baan moeten zoeken.)

Heb je vijanden lief, bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemelen. Lees meer…