Wijkindeling pastoraat tot uiterlijk 1 september 2019

Met ds. Hanneke Ouwerkerk en ds. Agnes Gooijer willen we komen tot een haalbare en werkbare verdeling aangaande het pastoraat. 

Het aantal beschikbare uren is fors afgenomen (circa 1.100 op jaarbasis) vanwege de parttime aanstellingen van de beide predikanten. Daarnaast zijn wijzigingen lopende het seizoen in het pastoraat niet wenselijk/haalbaar, omdat het activiteitenpakket voor beide predikanten grotendeels is gevuld (kringen, catechese, e.d.). Daarom heeft de kerkenraad besloten om tot 1 september 2019 gebruik te maken van de diensten van ds. L.M. (Luci) Schermers. Luci Schermers is parttime predikant in de Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek. 

Kijk voor een overzicht op: wijkindeling