Wijkmedewerkers zijn de schakel

Wijkmedewerkers zijn de onmisbare schakel in onze Hoeksteengemeente

Waarom?

Onze wijkmedewerkers (het zijn bijna allemaal dames, maar heren zijn ook zeer welkom) vormen de schakel tussen de individuele gemeenteleden en de kerkenraad en pastoraal medewerkers. Bij ziekte, verhuizing, geboorte en verjaardagen (van 80+ers) is de wijkmedewerker er vaak als eerste; gewoon voor een praatje, het afgeven van een bloemetje of het brengen van een uitnodiging voor een ouderenmiddag of voor onze feestelijke kerstvieringen. Maar ook het brengen van een welkomstbezoekje bij nieuwe gemeenteleden behoort tot zijn/haar taak. Wanneer geloofszaken aan de orde komen, kan er direct worden doorgeschakeld naar de ouderling/pastoraal medewerker. De taak van de wijkmedewerker beperkt zich echt tot het uitdragen van het medeleven van de kerkelijke gemeente, zodat niemand het gevoel heeft over het hoofd gezien te worden.

Druk, druk, druk …….

Ook onze Hoeksteengemeente draait op vrijwilligers, maar wij denken dat voor de taak  van wijkmedewerker nog veel gemeenteleden hun steentje kunnen bijdragen. We hebben het allemaal erg druk, maar het vrijmaken van een paar uurtjes per maand voor deze nuttige, maar zeker ook leuke uitdaging moet toch kunnen. Ons team van wijkmedewerkers bestaat bij een volledige bezetting uit 30 personen. Bij het begin van het nieuwe seizoen staat de teller op 19. Wat zou het fijn zijn, als we de druk op deze 19 enthousiaste mensen zouden kunnen verlichten met minimaal 10 extra gemeenteleden.

Concreet!

Niemand hoeft het alleen te doen. We werken in wijkteams (bestaande uit één van de predikanten, 2 ouderlingen, 3 pastoraal medewerkers en [liefst] 5 wijkmedewerkers), die 4 tot 5 keer per jaar vergaderen. Elke wijkmedewerker heeft ongeveer 20 tot 30 adressen in zijn/haar wijk. Het zijn vaak de ouderen die extra aandacht behoeven, maar het bezoek bij de geboorte van een baby wordt ook altijd zeer gewaardeerd. Concreet zijn het misschien 8 tot 12 adressen die gemiddeld 1 of 2 keer per jaar worden bezocht en zo’n bezoekje duurt vaak een half uurtje. Deze taak hoeft dus niet zoveel tijd te vergen en is zeer waardevol voor de te bezoeken gemeenteleden, maar ook de wijkmedewerker krijgt heel veel energie van dit mooie werk.

Welkom!

Wat zou het fijn zijn, als we al onze vacatures zouden kunnen invullen, maar misschien heeft u nog vragen, schroom dan niet om contact op te nemen met uw ouderling of pastoraal medewerker, maar ook onze enthousiaste wijkmedewerkers zijn gaarne bereid u te vertellen over hun werk. Op onze website, onder het hoofdje “Pastoraal College” treft u de wijkindeling met namen aan.

Oké

ik doe mee. Het zou geweldig zijn als we binnen een paar weken zouden kunnen melden, dat we compleet zijn als team. We laten ons graag verrassen en weten zeker dat deze taak in onze gemeente u heel veel vreugde zal schenken.  Een mailtje of telefoontje naar Bert Poot is voldoende. Hij is bereikbaar op nummer 0182 – 795 718. Zijn mailadres is: bertpoot@outlook.com.

Dank u wel, namens uw Hoeksteengemeente,

Bert Poot