Wisseling van de wacht

Op zondag 15 juni zijn er een aantal ambtsdragers die hun ambtstermijn van ouderling of diaken beëindigen. Het betreft ouderling Martin de Vries en diaken Jacqueline Niekerk, die er na vier jaar mee stoppen; ouderling Cootje Heeringa die er dan zes jaar heeft opzitten en de ouderlingen Hans Houweling en Remke van der Heide en diaken Tineke Hartvelt, die dan alle drie de maximale termijn van acht jaar hebben vol gemaakt.

Inmiddels zijn drie nieuwe ambtsdragers gevonden: Theo Heeringa, die Remke van der Heide als scriba zal opvolgen en Gerrit Tuls en Dick de Reus, die beiden bereid zijn gevonden diaken te worden.

Verder treden in deze dienst ook twee pastoraal medewerkers
af: Anke de Reus en Dinie Littel die dan zes resp. vier jaar deze taak hebben vervuld. Inmiddels is er een nieuwe opvolger gevonden in de persoon van Aly Wijnhoud. Bij de wijkmedewerkers heeft helaas Mirjam de Boer, vanwege haar werk, moeten stoppen met haar taak.

Er zijn ook een aantal mensen die in verlenging hebben toegestemd: de ouderlingen Carla van der Heijden en Titia Hooijkaas tekenden bij voor twee resp. vier jaar; en de diakenen Ida Both, Lonneke Gelling en Henk Verveer gaan nog twee jaar door. Van de pastoraal medewerkers hebben Tonie Fontein en Irene Kraaijveld bijgetekend.

En dan treedt per genoemde datum ook nog onze penningmeester van het CKRM af: Huig Schouten, die deze functie eveneens acht jaar heeft vervuld. Maar ook voor hem is een opvolger gevonden, namelijk in de persoon van Jan Blonk.

Zijn dan alle vacatures vervuld? Nee, op dit moment (12 mei) zijn er nog drie ouderlingen, één jeugdouderling en twee pastoraal medewerkers nodig. Ook bij de wijkmedewerkers zijn er nog een aantal vacatures.