Wolodja Rodikow op bezoek in Schoonhoven

Wolodja Rodikow, predikant in Marks, tezamen met de kerkeraadsleden Swetlana Tschajun en Natalia Mejdt en Helga en Werner Gubatz, van onze partnergemeente in Potsdam, waren aanwezig in de ochtenddienst van 28 september jl. Voor en na de dienst heeft u beelden kunnen zien uit de gemeente Marks. Tevens was er na de morgendienst een informatief vragenuurtje.

Wij hebben hen een klein beetje van Nederland laten zien, o.m. waterwerken, de Sint Janskerk in Gouda en uiteraard een rondwandeling in Schoonhoven.

Zij hebben naderhand laten weten dat zij het bezoek aan Schoonhoven en Potsdam als zeer nuttig en blij ervaren hebben vooral de kerkdiensten in Schoonhoven en Potsdam. Zij hebben gezien hoe kerkdiensten in andere gemeenten plaatsvinden. Hoe de gemeenteleden met hart en ziel zich zorgen maken en meeleven met hun gemeente. Ook de hartelijkheid die zij hier hebben ervaren. Het gaf hen het gevoel dat zij in een familie waren opgenomen.

Na terugkomst in Marks is er na de morgendienst verteld over de reis naar Schoonhoven en Potsdam. Ook is een fotopresentatie van de reis getoond.

In oktober is een nieuwe overeenkomst van het partnerschap tussen Marks en Potsdam ondertekend waarbij ook de Vriendenkring van de Hoeksteen deelnamen. Dankdag voor gewas en arbeid is gevierd en een Bijbel studie-uur opnieuw gestart.

De restauratie van de kerk is sinds 14 augustus in volle gang. Allereerst wordt de toren volgens de oude bouwtekeningen weer opgebouwd. Verwacht wordt dat deze eind volgen jaar in volle glorie in gebruik kan worden genomen.

Ook is er een website van de kerk opgezet. Helaas is deze (nog) alleen in het Russisch. Met enig zoeken zijn de foto’s wel te zien.

In Marks zijn er gemeenteleden nauwelijks aan de eerste levensbehoefte kunnen voldoen. Er is daar geen voedselbank waar zij kunnen aankloppen. Door de Vriendenkring is in samenspraak met de Potsdamgemeente in Marks voor 23 mensen een kerstpak-ket samengesteld en aan hen uitgereikt.

De gemeente in Marks laat onze gemeente groeten en wenst ons Gods zegen toe.