Zeven maal berouw

Als je broeder zeven maal berouw toont, dan moet je hem zeven maal vergeven. Het getal zeven staat voor:volheid, volkomenheid. Jezus vraagt van ons een levenshouding van zondebesef en vergeving die de hele dag doorgaat, die heel ons leven bepaalt. (Ds. F.W.Verbaas, 03-10-10)