Zoals je bent…

Er is Iemand die op ons wacht en naar onze aanwezigheid verlangt. Tegen sommigen van u zou ik dat nog eens heel in het bijzonder willen zeggen: Er is een God die zich verheugt in uw, in jouw aanwezigheid, zoals je bent! Neem die uitgestoken hand toch aan!