Zondagsnieuws 1 januari 2017

Ochtenddienst: ds. Hanneke Ouwerkerk
Er is vandaag GEEN avonddienst.

Liturgie ochtenddienst

Na aansteken van de kaars: NLB 213: 1 en 2, Morgenglans der eeuwigheid; Psalm 8: 1, 2, 3, 8, Heer onze Heer; gebed om ontferming, met aansluitend gezongen Kyrie en Glorialied; lichtliedje 1; schriftlezing: Johannes 1: 1-18; NLB 503: 1, 2, 4, Wij staan aan een kribbe; na de verkondiging Psalm 84: 3, 6, Welzalig die uit uw kracht leeft; slotlied NLB 511: 1, 2, 6, 7, Door goede machten.

  • Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst voor de groepen 1, 2 en 3.
  • Collectes: 1. De Hoeksteen; 2. Diaconie.

Bericht van overlijden

Op 29 december 2016 overleed Wilhemina Barendrecht-van Nielen, geboren op 17 oktober 1923, weduwe van Frank Barendrecht. Boven de kaart staan de woorden uit psalm 23, ‘De Heer is mijn herder’. Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 5 januari 2017 van 10.30 tot 11.15 uur in ker-kelijk centrum De Hoeksteen te Schoonhoven. Aansluitend wordt om 11.30 uur in genoemde kerk de afscheidsdienst gehouden, waarna de begrafenis omstreeks 12.45 uur zal plaatsvinden op de alge-mene begraafplaats, Wal 5 te Schoonhoven. We gedenken de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en naaste familie in onze gebeden.

Bloemengroeten

Op deze zondag gaat de bloemengroet vanuit onze gemeente naar dhr. Ton Versteeg (Groene Sin-gel 35, 2871 TC) en naar mevr. Tine van der Wal-van der Meer (Lommerrijk 4, 2871 GD).

Verzorgd

Dhr. Jan van den Heuvel moet het bed houden. Hij verblijft in zorgcentrum De Hanepraij, afd. Elfhoeve app. 14, Fluwelensingel 110, 2806 CH Gouda. Mevr. L. Keyner-van der Monde (Voltastraat 88, 2871 ZP) ontvangt intensieve zorg. Dat zij troost vinden hun geloof. En dat er mensen zullen zijn, die kunnen troosten en meedragen.

Opgenomen

Onverwachts is dhr. Teus Boer (Julianaplein 24, 2855 AM Vlist) afgelopen week opgenomen in het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Na onderzoek is hij vrijdagavond overgebracht naar het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, waar hem verder onderzoek staat te wachten. Een spannende en onzekere tijd voor Teus, Jannie en hun gezin. We noemen hen in onze gebeden.

ACTIE VOEDSELBANK – ‘het omzien naar elkaar’

Deze zondag is het ‘product van de maand’ een pak koeken bestemd voor de plaatselijke voedselbank Schoonhoven.
Bij binnenkomst heeft u uw meegebrachte pak koeken aan een diaken kunnen afgeven. Bent u dit onverhoopt vergeten dan kunt u dit ook vanavond nog aan de diaken afgeven of zelf in het daarvoor bestemde krat doen.
Voor zondag 5 februari is het ‘product van de maand’ een pak macaroni of rijst.
Zet u dit alvast in uw agenda en mogen we dan ook weer rekenen op uw bijdrage? Uw diakenen.

Samen januari 2017

Door omstandigheden zal de papieren versie van Samen waarschijnlijk een (1) week later dan gepland bij u worden bezorgd.
Wilt u toch alvast Samen bekijken dan kan dat via: www.pg-dehoeksteen.nl/samen/. Daar treft u ook alle eerdere uitgaven van de afgelopen jaren aan.

Themadienst 8 januari 2017 – Het belangrijkste is – God is één

Volgende week zondagavond beleven we de eerste themadienst van 2017. Daarbij rekenen we weer op onze eigen Hoeksteenband. We lezen uit Deuteronomium 6 (‘Hoor, Israël’) en we denken na over wat misschien wel het belangrijkste is voor het leven in het nieuwe jaar. We beginnen om 18.30 uur. in de Hoeksteen. Voorganger is ditmaal ds. Chris Koole. Heel welkom!

Catechisatie

Jongens en meiden, vanwege de kerstvakantie is er deze week nog geen catechisatie. Graag verwacht ik jullie volgende week dinsdagavond 10 januari, de jongste groep om 19.30 uur en de oudste groep om 20.15 uur. Welkom in de Hoeksteen! Ds. Hanneke Ouwerkerk

ZIN IN WANDELEN?

Wandelen maakt niet alleen de spieren los, maar ook de tongen.
Met elkaar wandelen kan je nader tot elkaar brengen, het kan op een andere manier ruimte geven voor een gesprek met elkaar. De eerst volgende wandeling is op:
Zaterdag 14 januari 2017, van ca. 9.15 uur tot ca. 16.30 uur.
Het plan is om een stadswandeling te maken in Dordrecht o.l.v. een gids van het Gilde in Dordrecht. Een week van tevoren stellen we u op de hoogte van enkele details en precieze tijden. We vertrekken om ca. 9.15 uur vanaf de Hoeksteen met de auto naar Krimpen aan de IJssel en van daar gaan we met waterbus naar Dordrecht. (Graag zelf wat eten meenemen en de ov-chipkaart.) Waarschijnlijk zullen de kosten rond de 10 euro bedragen.
Voor wie?: Iedereen die zin heeft in wandelen en de zin van wandelen met elkaar ziet.
We nodigen U van harte uit mee te wandelen!
Graag aanmelden voor 8 januari bij: Lianne Vreugdenhil: liannevreugdenhil@hetnet.nl, tel. 385063 of bij Adrie Schouten: adrieschouten@hotmail.com, tel. 615863.

Agenda

Zondag 8 januari Themadienst ‘God is één’, m.m.v. de Hoeksteenband om 18.30 uur.