Zondagsnieuws 16 september 2018

Ochtenddienst: ds. Hanneke Ouwerkerk m.m.v. de Hoeksteenband Exodus 4: 1-17
Avonddienst: ds. S. Hermanus-Schröder (Zoetermeer) Kolossenzen 1:15-23

Ochtenddienst:

Aanvangslied: Psalm 133: 1 t/m 3; Stil gebed; Bemoediging en drempelgebed; De zon komt op/Breng ons samen – band; Persoonlijke begroeting; NLB 974: 1, 3, 5, Maak ons uw liefde God; Gebed; Psalm 43: 3 en 4; Moment met de kinderen; Lichtliedje 3; Groet; Gebed van de zondag; Schriftlezing: Exodus 4: 1-17; Heer wijs mij uw weg – band; Verkondiging; NLB 513: 1 t/m 4, God heeft het eerste woord; Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en gezongen Onze Vader (NLB 396b); Inzameling van gaven – ondertussen luisterlied door de band; Slotlied: Vrede van God – band; Wegzending en zegen

Avonddienst:

Aansteken van de kaars; Gemeente gaat staan; Aanvangslied NLB 575: 1, 6; Stil gebed; Bemoe-diging en groet; Gemeente gaat zitten; Gebed; Lezingen: Jesaja 53:1-12 en Kolossenzen 1:15-23; Zingen NLB 161; (voorzang = declameren door voorganger); Verkondiging; Lied NLB 908,: 1, 2 en 7; Geloofsbelijdenis: gezongen Apostolicum; Dienst van de gebeden en gaven; Dankgebed en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader; Inzameling van de gaven; Slotlied NLB 425; Heen-zending en zegen; Orgelspel

 • De gemeentekaars en het lantaarntje worden vanmorgen aangestoken door Amanda van Deursen.
 • Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst voor de groepen:
  – 1 (basisschool 1 en 2);
  – 2 (basisschool 3, 4 en 5);
  – 3 (basisschool 6, 7 en 8). Kan ik iets doen? Marcus 9: 14 – 29
  Een paar leerlingen van Jezus hebben geprobeerd een zieke jongen te genezen die stuiptrekkend op de grond ligt. Maar dat is niet gelukt. De vader van de jongen staat er hulpeloos bij. Dan komt Jezus eraan. Hij geeft de jongen een hand en wekt hem op. Alles is mogelijk voor wie gelooft.
 • Collecten: 1. De Hoeksteen; 2. Vredeswerk (PKN).

Bloemengroet

Als teken van meeleven gaat op deze zondag een bloemengroet naar mevrouw Fré Oosterom, (Iepenpad 8, 2871 RE), die tijdelijk in de Ronssehof verblijft

Thuisgekomen

Uit het ziekenhuis thuis gekomen is Jolien Loef (Beneluxlaan 46, 2871 HH). Zij heeft een operatie ondergaan in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht, vanwege een reconstructie van haar kruisband. Zij gaat een lang proces van revalidatie in. We wensen haar kracht toe voor dit proces en hopen op een goed herstel.

Opgenomen

In de Ronssehof (Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda) verblijft mw. F. Oosterom-Kramer. Na een val heeft zij haar been gebroken en zij moet nu revalideren. Mw. Dragt verblijft eveneens in de Ronssehof. Zij is een aantal weken geleden gevallen en kan momenteel niet thuis verblijven. We noemen hier ook de naam van dhr. P. Koudstaal die ook in de Ronssehof verblijft. En mw. Ina Kaasschieter-Koudstaal die verblijft in de Savelberghof (Savelberghof 200, 2805 RX Gouda).

Omgekeerde collecte

Vandaag houdt de ZWO een omgekeerde collecte. Wat houdt dit precies in? Bij uitgang van de kerk staan de leden van de ZWO commissie met een collectezak. U mag hier iets uithalen i.p.v. hier iets in te stoppen. In de collectezak zitten munten van twee euro, waarvan u er eentje mag pakken. Deze munt is niet voor uzelf. U krijgt de uitdaging mee om dit bedrag te vermeerderen! Denk bijvoorbeeld aan het bakken van een taart en deze verkopen voor een leuk bedrag, een klusje doen, auto’s wassen, een High Tea organiseren voor vriendinnen…of…. Gebruik uw en jouw talent! Op zondag 30 september neemt u de opbrengst in een gesloten envelop mee naar de kerk om weer in te leveren. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het project Kansen voor Kinderen in Kenia. Meer informatie over deze collecte en het project vindt u in de Samen van september.

Beroep uitgebracht

Nadat er in de daaraan voorafgaande week geen bezwaren zijn ingebracht tegen de gevolgde procedure voor het beroepingswerk, heeft de kerkenraad afgelopen maandag 10 september een beroep uitgebracht op proponent mevr. Agnes Gooijer-Snel. Formeel heeft zij drie weken om te beslissen of zij het beroep aanvaardt. We hopen en bidden dat zij dit beroep zal aannemen.

Huwelijk

Vrijdag 14 september jl. zijn Aveliene Diekema en Stefan van Rossum (Tapuitstraat 45, 2872 AB) in het huwelijk getreden op het stadhuis in Schoonhoven. We wensen hen veel geluk met deze verbintenis en spreken de wens uit dat liefde en trouw hen vergezellen in de jaren die komen. Ook de ouders en grootouders feliciteren we van harte met het huwelijk van hun (klein)kinderen!

Huwelijksaankondiging

Vrijdag 21 september hopen Debora Katerberg en Reinier Klaasse Bos in het huwelijk te treden. We zien uit naar deze dag samen met het bruidspaar en de beide ouders, familie en vrienden! Het huwelijk zal voltrokken worden op Kasteel Wijenburg te Echteld. Om 19.30 uur zal de kerkelijke inzegening plaatsvinden in de Sint Jan de Doperkerk, eveneens in Echteld, in een dienst die geleid wordt door ds. Hanneke Ouwerkerk. We wensen het bruidspaar een goede voorbereiding toe op deze dag! Hun adres is Willem Klooslaan 81, 5615 NM te Eindhoven.

Cursus voor nieuwe vrijwilligers Hospice Midden-Holland

De opbrengsten van de avondmaalscollecten zijn gedurende ruim twee jaar bestemd voor het Hospice Midden-Holland en Terminale Zorg Thuis in Gouda. Met dit geld wordt scholing van vrijwilligers betaald. Wil je ook zo’n vrijwilliger worden dan start er in oktober een introductiecursus. Deze is op: Dinsdag 23 en woensdag 24 oktober van 9.30 uur tot 21.00 uur en een terugkomdag op 29 oktober van 12.00 uur tot 21.00 uur.
Bel of mail Jeanette van Herk, teamondersteuner via 0182-358199, of e-mail via
teamondersteuner@hospicemiddenholland.nl.
Er liggen folders in de hal van de kerk.

Studieavond met ds. Henk Poot in Schoonhoven over “Ik heb niets met Israël!”

Op dinsdag 25 september is er in Schoonhoven een studieavond met ds. Henk Poot, als Isra-elpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: Ik heb niets met Is-raël! De bijeenkomst vindt plaats in De Ark, Groene Singel 10 in Schoonhoven. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de regionale commissie Kerk en Israël Gouda, de aanvang is om 19.45 uur en de toegang is gratis.

Agenda

 • Dinsdag 18 september 20.00 uur: pastoraal jeugdteam, Tapuitstraat 19
 • Donderdag 20 september 14.30 uur: Ouderenmiddag. Eenieder is welkom!
 • Donderdag 20 september 19.15 en 20.30 uur: thema-avond Dertigste Verdieping incl. maaltijd
 • Vrijdag 21 september Rock Solid

Een gedachte over “Zondagsnieuws 16 september 2018”

 1. Geef je een reaktie dan krijg je te horen dat jou reaktie eerst, of beter aan de kerkenraad gestuurd had kunnen worden. Als dat zo was dan had ik dat natuurlijk wel gedaan, maar ik gaf alleen maar een reactie.
  Theo Voorrips.

Reacties zijn gesloten.