Rommelmarkt

Zondagsnieuws 17 december 2017

Ochtenddienst: ds. Hanneke Ouwerkerk Jesaja 35
Avonddienst: ds. Chris Koole Jesaja 24:1-20

Ochtenddienst:

Aanvangslied: NLB 441: 1, 2, 10, Hoe zal ik U ontvangen; NLB NLB 455: 3, Het zal geschieden; Psalm 126: 1 t/m 3, Toen God de Heer; NLB 442: 1 en 2, Op U mijn Heiland; Adventsproject KND met aansluitend projectlied; Schriftlezing: Jesaja 35; Psalm 98: 2, 3, 4, Ja Hij is ons getrouw gebleven; Lied 57: 1 t/m 3 (het liefste lied van overzee deel 1), Zie als koning; Gezang 125 (Liedboek voor de kerken): 1, 3, 5, O kom, o Kom Immanuel

Avonddienst:

Aanvangslied: Het heil dat uw altaar (NLB 84:2); Gij zijt het, die de aarde (NLB 74:9, 10, 11 en 12); lezing: Jesaja 24:1-20;  God is een toevlucht (NLB 46); lezing HC vr en antw 54; na preek: O Heer, wij zijn het volk (NLB 79:5); apostolicum; slotlied: Blijf bij ons Jezus (NLB 240).

Heidelbergse Catechismus vr en antw 54: Wat gelooft gij aangaande de heilige katholieke kerk? Dat de Zoon van God van het begin van de wereld tot aan het einde zich uit de gehele mensheid een gemeente, die tot het eeuwige leven is uitverkoren, door zijn Geest en Woord in de eenheid van het ware geloof vergadert, beschermt en instandhoudt; en dat ik daarvan een levend lid ben en eeuwig zal blijven.

De derde adventskaars en het lantaarntje worden vanmorgen aangestoken door Laura Duits. Zij zal ook het gedichtje voor Derde Advent voordragen.

Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst voor de groepen 1, 2 en 3.

Collectes: 1. De Hoeksteen; 2. Diaconie.

Bloemengroet

Een bloemengroet van vandaag is bestemd voor dhr. K.G. Mészáros (Barend van Hoeffstraat 20 2871 HN). De tweede is voor familie van Dam (Gruttostraat 8, 2872 AC). Hun dochter Sophie (1 jaar) is opnieuw opgenomen geweest in het ziekenhuis. Vanwege een zorgwekkende infectie. Ondertussen is ze weer thuis, onderzoeken zijn lopende. We leven met families uit onze gemeente mee.

Opgenomen

In het revalidatiecentrum werkt mw Ina Kaasschieter-Koudstaal (Pasteurweg 64, 2871 JL) aan haar herstel. Zij verblijft in de Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda. Haar en andere gemeenteleden in soortgelijke situaties, die niet genoemd worden, wensen we veel geduld en voorspoedig herstel toe.

Overleden

Op 14 december overleed mw Nora Nieuwstraten-Borst, in de leeftijd van 81 jaar. Ze woonde met haar man Jaap in Spoorstraat 83, 2871 TV. Donderdag 21 december wordt de afscheidsdienst gehouden in Linquenda, Groene Singel 14 om 11:15 uur.

Uw rechterhand ondersteunt mij (Psalm 63:9).

Samen bijbel-lezen in de tijd van Advent

Met elkaar lezen we in de tijd van Advent uit het Bijbelboek Timotheus (de tweede brief). Dagelijks een stukje thuis en elke woensdagavond (20 december om 19.30 uur voor het laatst) komen we een half uurtje bij elkaar om onze leeservaringen uit te wisselen. Wij hopen dat het persoonlijke lezen en overdenken helpt om God te ontmoeten, om in verbondenheid met elkaar te ‘wonen’ in het Woord. Aanmelden is niet nodig, schuif gerust aan woensdagavond a.s.
Ds. Chris Koole en ds. Hanneke Ouwerkerk

Kinderkerstfeest

De kindernevendienst viert op zaterdagavond 23 december om 19.00 uur het jaarlijkse kinderkerstfeest. Dit jaar zal de musical “Een herberg is geen plaats voor Hem” worden uitgevoerd. Een moeder raakt, n.a.v. een krantenbericht, in gesprek met haar (buur)kinderen over Kerst. Moeder stelt voor het Kerstverhaal te vertellen. In verschillende scènes zien we het Kerstverhaal aan ons voorbij trekken. Volgens de kinderen hebben we er na 2000 jaar nog niet veel van begrepen. Of ligt de vrede toch voor de hand?  Nieuwsgierig geworden? Iedereen is van harte welkom in De Hoeksteen. Er is oppas voor de allerkleinsten.

Roosterwijziging diensten december

Op zondag 24 december (4e van de advent) gaat ’s morgens voor ds. Chris Koole. En niet ds. F. Bos, emeritus-predikant te Waddinxveen.

Bijeenkomst PCOB dinsdag 19 december

Deze middag hopen we samen het kerstfeest te vieren en dat doen we onder leiding van de heer Gijs Zonneveld. Met hem -en met Rachel, David, Ruth, de herders en de wijzen- gaan we “Op weg naar Bethlehem”. We zullen samen veel mooie liederen zingen. Ook niet-leden van harte welkom. Locatie: De Ark; aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.

Bestellen en doneren oliebollen en appelbeignets

Vanochtend na de dienst heeft u in de hal weer de mogelijkheid uw oliebollen en appelbeignets voor Oud en Nieuw te bestellen. Op zaterdag 30 december worden deze delicatessen in alle vroegte op het kerkplein bruingebakken. Ook is het mogelijk een bedrag toe te zeggen waarvan de lekkernijen gebakken kunnen worden voor klanten van Voedselbank IJssel en Lek. Bestellen en doneren kan ook heel eenvoudig via de website http://www.pg-dehoeksteen.nl/oliebollen/ of door te bellen naar Jan Roos (0182-384161). Op zaterdag 30 december tussen 11.00 en 13.00 uur staat uw bestelling klaar in De Hoeksteen. Warm aanbevolen!

Matinee Orgelconcert Kerst

Volgende week zondag 24 december zet onze organist Jaap den Besten de kerstmatineetraditie in De Hoeksteen voort. Voor dit concert stelt Jaap een programma samen van kerstmuziek uit vele landen. Zo klinkt naast muziek van eigen bodem van Jan Pieterszoon Sweelinck onder andere kerstmuziek van de Hongaarse componist Franz Liszt en delen uit de “Chorals et noëls pour orgue” van de Franse componist Alexandre Guilmant. Het concert in de sfeervol aangeklede kerkzaal begint om 15.00 uur en u bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

Kerstconcert  ZuidHollandKoor en musici in Schoonhoven

Het ZuidHollandKoor is heel blij u te kunnen melden dat ze een Kerstconcert hebben georganiseerd dat gehouden wordt op Dv donderdagavond 21 december 2017 in de Grote of St. Bartholomeüskerk (Haven 84).
Aan dit concert werken mee: Marijke Noomen-de Haas (viool); Taiga Struik (dwarsfluit); Björn Hoogenes (piano); Jan Peter Teeuw (orgel); Ferdinand den Bleker (spreekstem).
Het geheel staat onder leiding van de dirigent van het ZuidHollandKoor: Willem van Beek.
De aanvang is 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.
Het belooft een prachtig concert te worden. U bent van harte uitgenodigd!
We hopen u te mogen begroeten die avond.
Wilt u meer informatie? Kijk op: www.zuidhollandkoor.nl

Agenda

  • Maandag 18 december  20.00 uur: Verdiepingscursus, Tapuitstraat 19
  • Woensdag 20 december 19.30-20.00 uur: Samen-lezen-in-Advent
  • Donderdag 21 december 14.30 uur: Ouderenmiddag in De Hoeksteen
  • Vrijdag 22 december 19.52 tot 21.33 uur: Rock Solid
  • Zaterdag 23 december 19.00 uur: Kinderkerstfeest met Kerstmusical in de Hoeksteen.
    Collecte voor KIKA
  • Zondag 24 december  10.00 uur: Ochtenddienst met ds. Chris Koole (i.p.v. ds. Bos)
  • Zondag 24 december  15.00 uur: Matinee Orgelconcert door Jaap den Besten
  • Zondag 24 december 22.00 uur: Kerstnachtdienst. Collecte voor diaconaal project Marks.