Zondagsnieuws 17 juni 2018

Ochtenddienst: ds. Hanneke Ouwerkerk
Avonddienst: ds. P.M.W. van der Schans (IJsselstein)

Ochtenddienst – ‘Overstapdienst’

Vandaag markeren we met een liturgisch moment dat vijf tieners uit onze gemeente afscheid nemen van de kindernevendienst. De ouders zullen hen een zegenwens meegeven en we zingen hen een lied toe. Verschillende liederen uit deze dienst hebben de tieners uitgekozen om te zingen. We zijn dankbaar dat Stijn Eijzenga, Rosa van Mazijk, Thomas Duits, Henrieke van Dijk en Henri Vennix vandaag in ons midden zijn en wensen hen alle goeds toe voor de komende tijd!

– Aanvangslied Psalm 27: 1, 2, Mijn licht, mijn heil; 10.000 redenen, Opw. 733; NLB 310: 1 t/m 5, Eén is de Heer; lichtliedje 3; schriftlezing: Handelingen 12: 1-11 (BGT); Psalm 27: 3, 7, Hoe heeft Hij mij; Zegekroon, Opw. 764; De Here zegent jou, Kinderopw. 185; slotlied: NLB 263: 1 t/m 3, Wees Gij mijn toevlucht.

Avonddienst

Aanvangslied: Psalm 107: 12, 13 en 15; bemoediging en groet; gebed bij de opening van de Schriften; eerste Schriftlezing: Marcus 4: 35-41; lied 935; tweede Schriftlezing: Marcus 6: 45-52; lied 283; verkondiging; lied 352: 1, 2, 5, 6 en 7; belijdend lied: lied 344; gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader; inzameling van de gaven; slotlied: lied 885.

 • De gemeentekaars en het lantaarntje worden vanmorgen aangestoken door Henrieke van Dijk.
 • Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst voor de groepen:
  – 1 (basisschool 1 en 2);
  – 2 (basisschool 3, 4 en 5);
  – 3 (basisschool 6, 7 en 8).
  Voor de oudere jeugd is er jeugdkerk. Eigen schuld?
  Zeven dagen zitten de vrienden van Job bij hem. Daarna doen ze hun mond open en gaat het mis. Als Job zich beklaagt over wat er met hem is gebeurd, brengen de vrienden naar voren dat dit niet zonder reden kan zijn. Heeft Job toch niet iets verkeerd gedaan?
 • Collectes: 1. Jeugdwerk PKN (JOP); 2. De Hoeksteen.

Bloemengroet

De bloemen zijn vandaag bestemd voor mevrouw E.I. Geurs-Hoogteijling, Buiten de Veste 2 (2871 GE) vanwege een korte opname in het ziekenhuis deze week en ter bemoediging voor mevrouw Smits-Drost, Jacoba van Beierenstraat 12 (2871 SV).

Telefoonnummer koster Adrie Fokker

Adrie Fokker is telefonisch alleen bereikbaar op haar mobiele nummer: 06 40 06 76 82.

Kliederkerk Schoonhoven op zondag 24 juni

Zondagmiddag 24 juni van 15.00-17.00 uur is er weer Kliederkerk. Welkom op het schoolplein van de Ichthusschool (Merellaan 1), schuif gewoon aan samen met je kinderen (4-12 jaar) en laat je meenemen in het thema ’Spoorzoeken’ door spelletjes, muziek en gezelligheid. Welkom!
Kliederkerk is een nieuwe, speelse vorm voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar en de mensen om hen heen. Gezinnen die zich (opnieuw) willen verdiepen in het geloof in God. Kliederkerk bestaat uit samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Zo ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van een Bijbelverhaal. Kliederkerk is geïnspireerd op Messy Church UK en wordt ondersteund door JOP (jongerenorganisatie PKN). Heb je vragen of ideeën voor Kliederkerk Schoonhoven of wil je zelf een keer actief een bijdrage leveren door bijvoorbeeld het schenken van koffie/thee, begeleiden van een spelonderdeel of iets bakken/koken? Mail naar KliederkerkSchoonhoven@gmail.com. Je kunt Kliederkerk Schoonhoven ook volgen via de Facebook-pagina.

Kamer gezocht

Een enthousiast nieuw lid van onze gemeente is op zoek naar een kamer in of nabij Schoonhoven, omdat zij gaat studeren aan de vakschool. Wie helpt haar aan een kamer die zij kan huren? Mail of bel de scriba voor meer info: scriba@pg-dehoeksteen.nl, (0182) 386807.

Agenda

 • Woensdag 20 juni Vergadering diaconie (kleine commissie) om 10.00 uur.
 • Donderdag 21 juni Ouderenmiddag om 14.30 uur. Eenieder is welkom!