Kindernevendienst P.G. de Hoeksteen

Zondagsnieuws 26 maart 2017

Ochtenddienst: ds. Annemarie Roding Johannes 9: 13-34
Avonddienst: ds. Chris Koole (Taizéviering)

Liturgie ochtenddienst:

Aanvangslied: God van hemel, zee en aarde (NLB 210: 1 en 2); na gebed om ontferming: O Heer die onze vader zijt (NLB 836: 1 en 4); na moment voor en met de kinderen/paasproject: lichtliedje 4; eerste lezing: Johannes 9: 1-12; Hij die de blinden weer liet zien (NLB 534: 1); tweede lezing: Johannes 9: 13-34; Hij die de lammen lopen liet (NLB 534: 2); derde lezing: Johannes 9: 35-41; Hij die de doven horen deed (NLB 534: 4); na preek luisteren we naar ‘Delf mijn ge-zicht op (NLB 789); projectlied; dankgebed en voorbeden, steeds beantwoord door ‘houd mij in leven, wees Gij mijn redding, steeds weer zoeken mijn ogen naar U (NLB25b refrein); slotlied: vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! (NLB 834).

Liturgie avonddienst:

Taizéviering. Er is een liturgieboekje beschikbaar.

Bij de bloemschikking

In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.

Sta in je kracht
Laat je aanraken
door Jezus liefde
Die vooroordelen
afbreekt
Zie met de ogen
van het hart
Dat geeft kracht.

  • De gemeentekaars en het lantaarntje worden vanochtend aangestoken door Joep Uithol
  • Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst voor de groepen 1, 2 en 3
  • Collectes: 1. De Hoeksteen; 2. Diaconaat/Kerk in Actie

Bloemengroeten

Op deze zondag gaat een bloemengroet vanuit onze gemeente naar dhr. en mevr. Ottingh-van Weijen. (Overste den Oudenstraat 11, 2871 HL respectievelijk Welthuis Wilgenhoven Stolwijk) en naar mevr. J. Kooderings Clemens-Bouter (Lindenpad 46, 2871 RT).

Tijdelijk verblijf

Opgenomen werd mevr. G.W. Ottingh-van Weijen (Overste den Oudenstraat 11, 2871 HL) in WelThuis Wilgenhoven, Kievitslaan 1a, 2821 XL Stolwijk. Ook opgenomen werd mevr. A. van der Zouw-den Boer (Leehwaterstraat 103, 2871 PD), zij verblijft voor een periode van een aantal weken van longrevalidatie in het centrum voor revalidatie en herstel De Parkgraaf, Beneluxlaan 926, 3526 JK Utrecht. Op 29 maart viert zij haar 85ste verjaardag.

Opgenomen

Dhr. Jaap Knoop (Koningin Julianastraat 1, 2871 TE) is opgenomen in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Sobere maaltijden

In de tijd van voorbereiding op Pasen houden we telkens op vrijdag een sobere maaltijdviering om 18.00 uur. Het gaat om een eenvoudige maaltijd, bestaande uit soep met brood en drinken en een moment van bezinning. Op vrijdagavond 31 maart om 18.00 uur zijn we voor de vierde keer samen, ditmaal in onze eigen Hoeksteen. Een kleine flyer met informatie over de andere maaltijdvieringen ligt klaar in de hal.

Vrijwilligers gevraagd bij opvang asielzoekers met verblijfsvergunning

In voorgaande zondagsbrieven is een oproep gedaan voor vrijwilligers om vluchtelingen, die in Schoonhoven komen wonen, te begeleiden. Het betreft mensen, veelal afkomstig uit Syrië of Eritrea, die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het vrijwilligerswerk biedt de volgende mogelijkheden:
– het helpen bij de aanschaf van de inrichting van de flat
– het inrichten van de woning (vloeren leggen, verven, lampen ophangen, etc.)
– het leren kennen van de omgeving
– het zoeken naar vrijwilligerswerk
– het zoeken en meegaan naar een sport of andere activiteit
Indien u interesse of vragen heeft kunt u contact opnemen met Dick de Reus (djdereus@hetnet.nl). In de hal liggen enige folders over het werk van VluchtelingenWerk Nederland.
Uw Diakenen

PCOB-bijeenkomst 28 maart

Van Pesach naar Pasen, zo luidt het thema van het programma dat dhr. R. van Ketel uit Schipluiden deze middag voor ons zal verzorgen. Het is een uitleg van de gebruiken en symbolen van de joodse Seidermaaltijd. Deze maaltijd wordt in elk joods huisgezin jaarlijks gevierd en gedenkt de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Het is ook deze maaltijd die Jezus met zijn discipelen vierde aan de vooravond van zijn lijden en sterven. Het programma toont een aantal ver-rassende verbanden tussen Pesach en Pasen. Er is een grote mate van betrokkenheid van alle deelnemers doordat ze in de gelegenheid worden gesteld mee te vieren en te proeven. Ook worden er passende Nederlandse en He-breeuwse liederen gezongen. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Aanvang 14.30 uur. Locatie: De Ark.

Product van de maand: pak hagelslag

Afgelopen dinsdag is bekend geworden dat de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken Voedselbank Krimpener-waard heeft geroyeerd als lid. Dit betekent dat de voedselbank ter plaatse geen producten meer ontvangt van grote sponsors zoals Jumbo, Albert Heijn e.a. en het logo niet meer mag gebruiken. Enkele weken geleden werd de Diaconie geïnformeerd dat het zeer waarschijnlijk was dat tot royement zou worden overgegaan, omdat uit zeer ernstige klachten gebleken was dat Voedselbank Krimpenerwaard niet goed functioneerde. De Diaconie heeft toen besloten om het product van de maand maart (pot jam) in depot te houden in afwachting van de beslissing en op stappen tot opzet van een nieuwe voedselbank in de Krimpenerwaard.
De Diaconie gaat wel door met het inzamelen van het product van de maand. Het product volgende week zondag is een pak hagelslag en de Diaconie rekent er op dat we weer veel pakjes in ontvangst kunnen nemen.
Uw Diakenen.

1 april

1 april is geen datum om alles zondermeer aan te nemen. Behalve wanneer deze datum op de eerste zaterdag van de maand valt. U kunt er dan zeker van zijn met uw nog goed bruikbare spullen, boeken en kleding in De Hoeksteen te-recht te kunnen. Leden van de ActiviteitenCommissie en Diaconie halen niet de eeuwenoude grap met u uit, maar ont-halen u tussen 09.30 en 11.30 uur met dankbaarheid. Graag tot zaterdag, 1 april.

Paaseitjes ZWO

Volgende week zondag 2 april worden er na de dienst weer paaseitjes verkocht door de ZWO. De opbrengst is voor ons eigen project: Kansen voor kinderen in Kenia. Op de verkooptafel liggen ook kaarten met een paasgroet voor ge-vangenen. Deze kunt u meenemen om te versturen. Beide zaken van harte aanbevolen!

Follow-up

Op maandag 3 april is de volgende avond van de follow-up. We beginnen om 20.00 uur. Jullie zijn van harte welkom in De Hoeksteen (graag even opgeven bij Linda van der Galiën, lvdgalien@gmail.com)

Arjan Plaisier in De Hoeksteen op 5 april

Vorig jaar in de tijd voor Pasen lazen we met elkaar een inspirerend boek en wisselden we elke woensdagavond onze ervaringen bij het lezen uit. De schrijver van het boek, dr. Arjan Plaisier, komt dit jaar in de tijd voor Pasen luisteren naar wat we ervaren hebben. Hij ziet ons graag in De Hoeksteen op woensdagavond 5 april. Andere belangstellenden zijn natuurlijk ook welkom. Inloop vanaf 19:30 uur, opening en gesprek om 20:00 uur.

Agenda

Zondag 26 maart 20.00 uur bijeenkomst 18+-groep
Maandag 27 maart 19.45 uur Gemeente Groei Groep bij Lousmijn van Straaten, Franklinpad 5
Dinsdag 28 maart 14.30 uur PCOB-bijeenkomst “Van Pesach naar Pasen” in De Ark
Dinsdag 28 maart 19.45 uur Gemeente Groei Groep bij Joke Scholts, Linnaeushof 6 (groep Karen en Eelco) en bij fam. van den Ouden, Ambachtsstraat 36 (groep Joep en Annemarie)
Dinsdag 28 maart 20.00 uur vergadering Potsdamgroep in De Hoeksteen
Woensdag 29 maart Vergadering wijkteam 5
Woensdag 29 maart 20.00 uur vergadering diaconie (kleine commissie)
Donderdag 30 maart 15.00 uur Bijbelkring Borchleen
Vrijdag 31 maart 18.00 uur sobere maaltijd in De Hoeksteen
Vrijdag 31 maart Rock Solid.
Zaterdag 1 april Vanaf 09.00 uur landelijke pastorale dag Scholengemeenschap De Goudse Waarden, Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda
Zaterdag 1 april 09.30-11.30 uur inzamelen rommelmarkspullen, boeken en kleding in De Hoeksteen
Zondag 2 april Product van de week: pak hagelslag en paaseitjesactie van de ZWO