Brood en Wijn Rood

Zondagsnieuws 3 februari 2019

Ochtenddienst: ds. Agnes Gooijer (m.m.v. de Cantorij) Efeze 4
Avonddienst: ds. Hanneke Ouwerkerk Efeze 5: 1-17

Vandaag, zondag 3 februari, vieren we de maaltijd van de Heer. In de ochtend gaat ds. Agnes Gooijer voor en lezen we uit Efeze 4. In de avond gaat ds. Hanneke Ouwerkerk voor en lezen we uit Efeze 5. In de avonddienst zal de gedenksteen voor Jeroen van den Berg worden weggelegd.

Zondag 10 februari in de ochtend gaat ds. Hanneke Ouwerkerk voor en lezen we uit Efeze 6. Zondagavond 10 februari is het themadienst en gaat ds. Agnes Gooijer voor. De Hoeksteenband zal de dienst muzikaal invullen. Welkom in de kerk en goede diensten gewenst!

Ochtenddienst – orde IV

Woord van welkom en mededelingen; aansteken van de kaars; zingen: Heer, die mij ziet zoals ik ben, psalm 139: 1, 3 en 8; stilte; bemoediging; drempelgebed; zingen: Zolang wij ademhalen, NLB 657: 1, 2, 3; smeekgebed afgesloten met gezongen Kyrie en Gloria; moment met de kinderen; zingen lichtliedje 1: Heer, blijf bij ons, neem ons mee; groet; gebed; Schriftlezing: Efeze 4; zingen: De ware kerk des Heren, NLB 968: 1, 2 en 5; verkondiging; zingen: U kennen, uit en tot u leven, NLB 653: 1, 2, 5; dankgebed en voorbeden; inzameling van de gaven; binnenbrengen van brood en wijn; zingen tafellied: Zoals ik ben, kom ik nabij, NLB 377; nodiging; bemoediging en aansporing; tafelgebed; zingen: Heilig en gezegend; vervolg tafelgebed; inzettingswoorden; vervolg tafelgebed; het Onze Vader; zingen: Lam Gods; gemeenschap van brood en wijn; dankgebed; zingen: Wat zou ik zonder U geweest zijn, NLB 800: 1, 3; heenzending en zegen.

Avonddienst

Aanvangslied: NLB 314: 1 t/m 3, Here Jezus, om uw woord; bemoediging en groet; NLB 342: 1 t/m 5, In God de Vader op zijn troon; wegleggen gedenksteen voor Jeroen van den Berg; gebed; schriftlezing: Efeze 5: 1-17 (kernverzen: 1 en 2); Psalm 4: 1 t/m 3, Laat als ik roep mij op U hopen; verkondiging; NLB 908: 1, 6, 7, Ik heb U lief; Tafellied: NLB 653: 1 t/m 3, U kennen en viering van de maaltijd; slotlied: NLB 835: 1, 2, 4, Jezus ga ons voor; zegen.

 • De kaars en het lantaarntje worden vanmorgen aangestoken door Benjamin van den Dool.
 • Tijdens de ochtenddienst is er
  kindernevendienst voor de groepen:
  – 1 (basisschool 1 en 2);
  – 2 (basisschool 3, 4 en 5);
  – 3 (basisschool 6, 7 en 8). Doe iets!
  De oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor de koningspoort. Hij is diep in de rouw vanwege het lot
  dat zijn volk boven het hoofd hangt.
  Hij vraagt Ester om hulp.
 • Collecten: 1. Werelddiaconaat (Kerk in Actie); 2. De Hoeksteen; 3. Avondmaal: Leger des Heils.
  – Collecte Werelddiaconaat: Water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte van vandaag steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift, de ZWO-commissie.

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet en teken van meeleven van onze gemeente naar mevr. Heijkoop-van Meteren (Lindenpad 54, 2871 RT) en naar Anneke Ponssen (Uitdragersstraat 7, 2871 DL).

Geboortebericht

Bij Sandra en Stephan Zijdel (Watertoren 22, 2871 SX) is vorige week een zoon geboren, Vince. Vince is het broertje van Faye. We feliciteren hen van harte, samen met de (over)grootouders!

Opgenomen

In het Sint Antionius ziekenhuis Leidsche Rijn te Utrecht (Soestwetering 1, 3543 AZ) verblijft nog
mevr. A. de Jong-Schep (Tiendweg 18, 3411 NB Lopik). Het is een lange weg voor haar en we gedenken haar in onze gebeden.

Thuisgekomen

Dhr. J. A. van Meerkerk (Haven 80, 2871 CR) is thuisgekomen uit het ziekenhuis en herstelt nu thuis van de ingrijpende operatie die hij moest ondergaan. Hij hoopt spoedig weer in ons midden te zijn.

Voedselbank

Beste gemeenteleden, het product voor de voedselbank is vandaag handzeep en/of douchegel. Wij hopen weer op uw gaven te mogen rekenen. Vriendelijke groet, uw diakenen.

Gemeenteavond

Dinsdagavond om 19.30 uur staat de deur van De Hoeksteen open om de jaarlijkse gemeente-avond bij te kunnen wonen, waarbij u wordt welkom geheten met een kopje koffie of thee.
Centraal staan de onderwerpen Privacy en Pastoraat. Natuurlijk heeft u de gelegenheid om ook vragen te stellen. De bijeenkomst wordt door onze beide predikanten Agnes en Hanneke afgerond met een Avondgebed en het zingen van enkele liederen. Na afloop (circa 21.15 uur) kunnen we elkaar onder het genot van een drankje nog even informeel ontmoeten. U bent zeer welkom!

Agenda

 • Maandag 4 februari Inzameling oud papier Werkgroep Oost-Europa (container bij Dikafabriek).
 • Maandag 4 februari Vergadering diaconie om 19.30 uur.
 • Dinsdag 5 februari GGG om 14.00 uur bij Aly Wijnhoud (Landsteinerhof 6).
 • Dinsdag 5 februari Gemeenteavond om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee.
 • Dinsdag 5 februari Catechisatie om 19.30 en 20.15 uur in De Hoeksteen (door Ronald Kloet).
 • Donderdag 7 februari Vergadering kerkenraad om 19.45 uur.
 • Vrijdag 8 februari Solid Friends.
 • Zondag 10 februari Jeugdkerk om 10.00 uur in De Hoeksteen.