Zondagsnieuws 4 december 2016

Ochtenddienst: ds. Chris Koole
Avonddienst: ds. Hanneke Ouwerkerk en ds. Ritmeester

Ochtenddienst:

Aanvangslied: NLB 80:1 en 2(O God van Jozef, leid); aandacht voor bloemschikking; Lvdk 125: 1, 4 en 5 (O kom, o kom Immanuel); moment met kinderen; lichtliedje 1; eerste schriftlezing: Jesaja 11:1-10 en tweede schriftlezing: Matteüs 3:1-12; na lezingen: NLB 335 (Hoor het woord); na verkondiging: NLB 33:7 en 8 (Heil hem, die); adventsprojectlied: refrein en couplet 2; slotlied: Het liefste lied nr 57 (Zie, als koning zal Hij)

Avonddienst: Oecumenische vesper

Aanvangslied: NLB 435: 1 en 2, Hef op, uw hoofden; psalmgebed uit psalm 29; schriftlezing Oude Testa-ment: Exodus 33: 20; schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 1: 68-79; zingen: NLB 445: 1, de nacht is haast ten einde; na de overdenking moment van stilte; zingen: NLB 157a: 1 t/m 4, Lofzang van Maria; avondgebed; slotlied: Lied 433 (NLB): 1 t/m 5, Kom tot ons de wereld wacht

Bij de liturgische schikking:

Dromen van vrede
De wereld omgekeerd
Een nieuw begin
Water dat stroomt
De roep om goede vruchten

Goede God,
In Jezus heeft u een nieuw begin gemaakt,
Keer ons om naar Zijn weg!

  • De gemeentekaars, de twee adventskaarsen en het lantaarntje worden vanmorgen aangestoken door Eline Speksnijder. Zij zal ook het gedichtje voor Tweede Advent voordragen.
  • Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst voor de groepen 1, 2 en 3.
  • Collectes: 1. De Hoeksteen; 2. Pastoraat (PKN Landelijk).

Bloemengroet

Op deze zondag gaan bloemengroeten vanuit onze gemeente naar dhr Teus Boer (Julianaplein 24, 2855 AM Vlist) en naar familie van Dop (Elzenstraat 35, 2871 PX ) vanwege hun huwelijksjubileum, 55 jaar ge-trouwd.

Zieken

Al enige tijd wordt dhr. Ko Guiran (zorgcentrum De Bovenberghe) in bed liefdevol verzorgd. Hij is ernstig verzwakt. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.

Opgenomen

Dhr. Henk de Jong (Voltastraat 66, 2871 ZP) verblijft tijdelijk in zorgcentrum De Hanepraij, afd. Lantaarn, k. 4 in Gouda.

Thuis

Mevr Linda Traast-de Lange (Archimedesstraat 3, 2871 XH) en mevr Cor Heijkoop-van Meteren (Lindenpad 54, 2871 RT) sterken thuis aan van de behandeling. Allen wensen we voorspoedig herstel toe.

Vanavond 18.30 uur: oecumenisch vesper

Van harte welkom om 18.30 uur in de Hoeksteen waar we samenkomen voor een oecumenisch vesper. Op deze 2e zondag van Advent staat de Lofzang van Zacharias centraal en is er ruimte voor zang, gebed, stilte en overdenking. Heel welkom in deze vesper waarin voorgaan ds. Roos Ritmeester (Remonstrantse kerk) en ds. Hanneke Ouwerkerk.

Inschrijven en doneren oliebollen en appelbeignets

Ook voor de ActiviteitenCommissie geldt: regeren is vooruitzien. Nog voordat pepernoten en marsepein plaats maken voor roomboter amandel kerstkransjes staat de jaarlijkse oliebollenactie alweer in de steigers. Vanochtend na de dienst heeft u in de hal de mogelijkheid uw oliebollen met krenten en rozijnen en heerlijke appelbeignets te bestellen. Ook is het daar mogelijk een bedrag te doneren waarvan de lekkernijen gebak-ken kunnen worden voor klanten van Voedselbank Krimpenerwaard. Bestellen kan ook heel eenvoudig via de website http://www.pg-dehoeksteen.nl/oliebollen/ of door te bellen naar Jan Roos (0182-384161). Op oudejaarsdag tussen 11.00 en 13.00 uur staat uw bestelling dan klaar in De Hoeksteen. Warm aanbevolen!

Themadienst 11 december: Wees niet bang

De band Sela zingt een prachtig Magnificat, het lied van Maria. Zondagavond 11 december zullen we dat met elkaar zingen o.l.v. de Hoeksteenband, evenals andere Advents- en Opwekkingsliederen. We lezen uit Lucas 1: 26-38, de aankondiging van de engel aan Maria, waarin hij tot haar zegt: ‘Wees niet bang.’ Rond dat thema komen wij samen op 11 december om 18.30 uur in de Hoeksteen, voorganger is ds. Hanneke Ouwerkerk. Heel welkom weer!

Folders rondbrengen t.b.v. Komt allen Tezamen op 1e Kerstdag 2016

Komende week (5 december t/m 10 december) is het de bedoeling dat huis aan huis in Schoonhoven fol-ders bezorgd worden om mensen uit te nodigen voor de bijeenkomst Komt allen Tezamen op 1e Kerstdag in De Ark. In alle kerken / gemeenten wordt vandaag gevraagd of er mensen willen helpen de folders rond te brengen.
Ook in de Hoeksteen willen we vragen wie ons wil helpen door een wijk voor zijn/haar rekening te nemen.
Na afloop van de ochtenddienst staan Jan en Cora Koudstaal in de hal van de kerk met stapeltjes folders, hier kunt u een wijk uitzoeken. Vele handen maken licht werk!

ACTIE VOEDSELBANK “het omzien naar elkaar”

Deze zondag is het “product van de maand” een pak koffie, bestemd voor de plaatselijke voedselbank Schoonhoven. Bij binnenkomst heeft u uw meegebrachte “product van de maand” aan een diaken kunnen afgeven. Bent u onverhoopt vergeten het product mee te nemen dan kunt u ook vanavond nog uw product aan de diaken afgeven of zelf in het daarvoor bestemde krat doen.
Voor zondag 1 januari is het product van de maand een pak koeken.
Zet u de volgende datum alvast in uw agenda en mogen we dan ook weer rekenen op uw bijdrage? Uw diakenen.

Collecte 6 november voor Haīti

Deze collecte heeft het mooie bedrag van € 593,51 opgebracht. Wij zijn als Uw diakenen hier heel blij mee ! Zoals reeds meegedeeld zullen wij dit bedrag verdubbelen. Fantastisch dat wij vanuit onze kerk het werk van Kerk in Actie zo kunnen ondersteunen ! Onze Gemeente, De Hoeksteen, laat zo weer zien een actieve kerk in actie te zijn ! Wij danken ieder die aan dit resultaat heeft bijgedragen. Uw diaken

Kom in actie tegen onrecht ! Schrijf voor gerechtigheid !

Annie Alfred, 10 jaar, in Malawi, heeft albinisme. Door haar witte huid en haren denken mensen dat ze over magische krachten beschikt. Dat haar lichaamsdelen een geneeskrachtige werking hebben, dat er goud in de botten zit en dat seks met iemand met albinisme aids geneest. Men denkt dat mensen met albinisme geesten zijn, of dat het een vloek van hun voorouders is. In Malawi leven zo’n 7 tot 10 duizend mensen zo-als Annie. Allemaal lopen ze het risico te worden ontvoerd en gedood, omdat de daders denken dat hun lichaamsdelen een fortuin waard zijn.

De betovergrootvader van Helen Knott tekende meer dan 100 jaar geleden een overeenkomst met de Ca-nadese regering . Daarin werd afgesproken dat de leefwijze van de inheemse bewoners van Peace River Valley door de autoriteiten zou worden beschermd. Die belofte wordt nu gebroken. De regering heeft toe-stemming gegeven voor de aanleg van een stuwdam. Het dal, waar de rivier doorheen stroomt, zal voor een groot deel onder water lopen en het grondgebied van de inheemse bewoners opslokken. Ze kunnen dan niet meer jagen, vissen en planten verzamelen. Hun leefgebied was al sterk gekrompen als gevolg van gas- en olieboringen en andere industriële ontwikkelingen.

Na afloop van de morgendienst staan leden van de Amnestygroep Krimpenerwaard-Oost met brieven in de hal.

Agenda

  • Maandag 5 december Inzameling oud-papier t.b.v. Oost-Europa (parkeerplaats bij Dika-fabriek)
  • Woensdag 7 december 20.00 uur: Repetitie gelegenheidskerstkoor
  • Donderdag 8 december 19.45 uur: Vergadering kerkenraad
  • Donderdag 8 december 15.00 uur: Bijbelkring WelThuis Borchleen
  • Vrijdag 9 december Rock Solid
  • Zondag 11 december 18.30 uur: Themadienst met band