Zwangerschapsverlof

Onze predikante Hanneke is in verwachting van haar vierde kindje. Direct na dit heugelijke nieuws heeft de kerkenraad zich beraden over de invulling van haar ambtelijke werk gedurende de komende zwangerschapsperiode.
Medio maart 2020 wordt de nieuwe wereldburger verwacht en het zwangerschapsverlof loopt van 1 februari tot 31 mei 2020.

Omdat wij (beperkt) gebruik maken van de diensten van dominee Luci Schermers uit Krimpen aan de Lek, hebben wij gevraagd of zij in de genoemde periode voor 2 dagen per week Hanneke wil en kan vervangen. Na overleg met haar kerkenraad is er een positief antwoord gekomen en zullen wij Luci op 1 februari 2020 welkom heten als onze “nieuwe tijdelijke” predikante. Haar werkdagen worden woensdag en vrijdag.
Naast haar pastorale werk, zal zij in deze maanden ook enkele malen een zondagse eredienst verzorgen.
Zij draait ook gewoon mee in onze vergaderingen en zal daar, waar nodig, ook andere activiteiten ondersteunen.
Wij zijn blij en dankbaar dat ook op deze collegiale manier het werk in Gods koninkrijk en de evangelieverkondiging voortgang mag blijven vinden in onze Hoeksteengemeente.