ZWO gaat Italiaans

Als ZWO-commissie steunen we al een paar jaar het project van Blessed Generation, dat wij ‘Kansen voor Kinderen in Kenia’ hebben genoemd. In totaal worden in Kenia nu zo’n 650 weeskinderen geholpen. De lagere scholen van Blessed Generation zijn intern, dat wil zeggen op de terreinen van de weeshuizen. Het vervolgonderwijs is extern. Kinderen gaan naar internaatscholen verspreid over het hele land. Dit is bijzonder kostbaar en vanaf 1 januari 2015 waarschijnlijk niet langer op te brengen. Zo is het plan om een ‘Blessed Generation Highschool’ te gaan starten ontstaan. En niet zomaar een school. Blessed Generation wil een internaat High School neerzetten die past in de 21ste eeuw, een e-learning High School. Iets totaal nieuws in Kenia! Over deze ‘droomschool’ heeft u al kunnen lezen in juli-augustusnummer van Samen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Blessed Generation.

Maar hoe staan de zaken er nu voor?

Dit vroegen we aan Ria Fennema en zij antwoordde dat er een aantal plannen en noodplannen klaarliggen:

  1. “We willen wel in januari 2015 starten en als we dan niet genoeg geld hebben, zoals nu het geval is dan zoeken we een plek voor op zijn minst de eerstejaars in een huurgebouw.
  2. In 2015 willen we dan gaan bouwen. Er zijn nog 2 opties. Optie a.: Op eigen grond. Dat betekent dat we omhoog moeten bouwen en dat is qua bouw duurder en we verliezen landbouwgrond (1 acre land is 800 Euro).
    Optie b.: Laagbouw op nieuw land.
  3. Om ergens van uit te gaan, zou je kunnen zeggen dat de bouw van een lokaal 7000 euro kost.
  4. De stand is nu nog heel laag qua inzamelen, maar dat komt ook omdat wij de plannen hier klaar hadden vla voor de zomervakantie en zoals je weet ligt dan bijna heel Nederland plat. Maar nu komen er wel wat dingen op gang en dat is heel fijn.
  5. Ik ben ook heel blij dat jullie mee willen doen!”

En hoe kunnen jullie dan meedoen?

Nou, door gezellig te komen eten in de kerk!!!

U kunt het project voor de ‘droomschool’ steunen door op zaterdag 11 oktober a.s. in De Hoeksteen te komen genieten van een Italiaanse maaltijd. Diverse pastagerechten en heerlijke salades zullen worden geserveerd voor € 14,50 p.p. (kinderen tot 10 jaar € 10,-) vanaf 17.30 tot uiterlijk 20.00 uur.