Rommelmarkt 2018

ActiviteitenComissie

De ActiviteitenComissie (AC) stelt zich ten doel – door het organiseren van allerlei activiteiten – geld bijeen te brengen om projecten binnen en buiten de Hoeksteengemeente te kunnen bekostigen.

De keuze voor een bepaald project komt altijd tot stand in overleg met het college van kerkrentmeesters. Voor projecten buiten de Hoeksteengemeente wordt steeds 25% van de rommelmarktopbrengst besteed aan goededoelenorganisaties waarbij gemeenteleden betrokken zijn.

Activiteiten die jaarlijks op vaste momenten terugkeren zijn de boekenmarkt, de grote rommelmarkt, het matinee advents- en kerstconcert en de oliebollenactie op oudejaarsdag. Daarnaast organiseert de AC orgel)concerten, verzorgd door Jaap den Besten, en iedere twee jaar een cabaret & stamppotbuffet. Naast het realiseren van projecten hoopt de commissie met de diverse activiteiten ook een positieve  bijdrage te leveren aan het gemeenteleven in de vorm van ontmoeten en verbinden.

De ActiviteitenCommissie heeft besloten om op 13 mei 2023 een rommelmarkt te organiseren.
Op vrijdag 12 mei 2023 staan we weer in de hal van De Hoeksteen klaar om uw spullen te ontvangen.

Heeft u tussentijds spullen die we goed voor de rommelmarkt kunnen gebruiken of als het voor u niet mogelijk is om het zelf te brengen, neem dan contact op met Jan Roos, (0182) 384161.