ActiviteitenComissie

De ActiviteitenComissie (AC) stelt zich ten doel – door het organiseren van allerlei activiteiten – geld bijeen te brengen om projecten binnen en buiten de Hoeksteengemeente te kunnen bekostigen.

De keuze voor een bepaald project komt altijd tot stand in overleg met het college van kerkrentmeesters. Voor projecten buiten de Hoeksteengemeente wordt steeds 25% van de rommelmarktopbrengst besteed aan goededoelenorganisaties waarbij gemeenteleden betrokken zijn.

Activiteiten die jaarlijks op vaste momenten terugkeren zijn de boekenmarkt op de laatste zaterdag van juni, de grote rommelmarkt op de eerste zaterdag van november, het matinee advent en kerstconcert op de laatste zondag voor Kerst en de oliebollenactie op oudjaarsdag. Daarnaast organiseert de AC (orgel)concerten, verzorgd door Jaap den Besten, en iedere twee jaar een cabaret & stamppotbuffet. Naast het realiseren van projecten hoopt de commissie met de diverse activiteiten ook een positieve  bijdrage te leveren aan het gemeenteleven in de vorm van ontmoeten en verbinden.

Elke eerste zaterdag van februari, maart, april, mei, juni, september en oktober is er de mogelijkheid om tussen 9.30 en 11.30 uur nog goed bruikbare spullen en boeken in te inleveren bij De Hoeksteen.
Is het voor u niet mogelijk zelf voor vervoer te zorgen dan kunt u een ophaalafspraak maken met Jan Roos, tel. 384161.

Mail voor meer informatie naar ac@pg-dehoeksteen.nl.

te Schoonhoven en Willige Langerak