Vorming en toerusting

Vaste gespreks- en gebedskringen

Er worden de volgende kringen en gespreksgroepen georganiseerd: de maandelijkse donderdagmorgen Bijbelkring, twee literatuurkringen (poëzie en proza), een belijdeniskring, de GemeenteGroeiGroepen en een gespreksgroep voor 20-plussers. Belangstelling voor één van deze kringen? U bent welkom! U vindt hieronder een korte toelichting per kring:

Donderdagmorgen Bijbelkring

De afgelopen jaren is er een (trouwe) bijbelkring geweest die eens per maand op de donderdagochtend bijeenkwam.  Op de tweede donderdag van de maand komen wij bij elkaar in De Hoeksteen. Wij beginnen met een lied en een gebed. Daarna lezen en bespreken wij de schriftlezing van de komende zondag. In deze kring is alle ruimte om naast het Bijbelverhaal ons eigen verhaal te plaatsen. Iedereen, jong en oud, is welkom.

Wanneer: Iedere tweede donderdag van de maand.
Plaats: De Hoeksteen
Tijdstip: van 10:00 tot 11:30 uur
Leiding:  ds. Hanneke Ouwerkerk

GemeenteGroeiGroepen

Sinds een paar jaar draaien er een aantal GemeenteGroeiGroepen in onze gemeente. In groepen van 8 à 10 personen wordt tweewekelijks aan de hand van een begeleidend boekje uit de Bijbel gelezen, worden (geloofs)ervaringen gedeeld en is er volop ruimte voor gezamenlijk gebed. De groeigroepen zijn bedoeld voor mensen die met een hecht groepje mensen aan verdieping van hun geloof willen werken. In de oktober gaan de groepen weer van start. De bijeenkomsten worden gehouden bij een van de deelnemers thuis.
Ook dit jaar zullen er drie groepen zijn namelijk op:
maandagavond, dinsdagmiddag en dinsdagavond.

  • De maandagavondgroep wordt geleid door Cootje Heeringa en Deirdre van de Rijt;
  • de dinsdagmiddaggroep door Loes Breems en Joke Scholts;
  • de dinsdagavondgroep door John Boulogne en Gerdine van den Ouden.

Mocht u meer informatie willen over de GGgroepen dan kunt u contact opnemen met Deirdre van de Rijt (0182-510546).
We hopen u gauw te mogen begroeten in één van de groepen.

Belijdeniscatechisatie

Ik vraag aandacht voor het belijdenis doen en de belijdeniscatechisatie. Ouderwetse mensen zeiden op de vraag: Waarom zal ik belijdenis doen? “De Heere is het zo waard, dat we Zijn Naam openlijk belijden en Hem met blijdschap dienen”. Zo zou ik het niet zeggen, maar ik denk wel, dat ze de plank niet ver mis sloegen. God zou wel eens benieuwd kunnen zijn naar het antwoord dat wij geven op alles wat Hij ons zegt. Bij het belijdenis-doen wordt dat in een rituele vorm gevierd. In de voorbereidende belijdeniscatechisatie behandel ik – wat je noemt – het abc van de geloofsleer van de kerk. Er is ruimte voor vragen als: Zorgt God voor machtige wateroverlast en verzengende droogte? Hoe word je een Messias? We denken na over wat het geloof betekent voor het leven van alledag. Ik leid in dit komende seizoen de belijdeniscatechisatie.

Hebt u/heb jij hierover vragen, neem dan contact met mij op.
Ds. Hanneke Ouwerkerk