Missie en Visie

Onze samenleving verandert. We leven in een tijd van individualisering waarbij de kerk niet altijd een vanzelfsprekendheid lijkt te zijn. Tegelijkertijd leven we niet in een isolement, maar zoeken de verbinding niet altijd in de vaste instituties. We begeven ons in netwerken en zoeken verbindingen die ons leven verrijken. Voor de kerk is dan de vraag wat dit voor ons betekent? We worden uitgedaagd om onze organisatie en werkwijze aan te passen bij de tijd waarin wij leven. Veranderen hoort bij kerkzijn. Hierbij gaat het er vooral om dat we ons instellen op wat mensen beweegt, op hun vragen en behoeften én hun gaven en mogelijkheden. Op grond van het evangelie van Jezus Christus gaan we na wat de concrete opdracht is voor onze gemeente én hoe daaraan het beste vorm gegeven kan worden.

In deze veranderende samenleving stellen we de ‘verbinding’ centraal. De Hoeksteen staat voor verbinding met:

  • de verschillende doelgroepen binnen onze gemeente: de jeugd, 18+, 30-ers, 50+ en ouderen. Elke levensfase heeft zijn specifieke kenmerken en stelt (deels) andere vragen aan kerk zijn. We bieden mensen een plek waar ze hun geloof kunnen beleven, voeden en delen. We zijn een open gemeente, waarbij ruimte en openheid is voor het inhoudelijke gesprek.
  • de samenleving waarin we als Hoeksteen onze plek hebben: de buurt, de stad Schoonhoven en Willige Langerak en daarbuiten. Wij weten ons betrokken bij allen die hulp en ondersteuning nodig hebben; financieel, sociaal of anderszins.
  • andere kerkelijke gemeenten in Schoonhoven en Willige Langerak om het evangelie buiten de kerkmuren uit te dragen op een eigentijdse en functionele wijze.
    Zo participeert de Hoeksteen actief in het Interkerkelijk Beraad Schoonhoven en onderneemt gezamenlijk activiteiten.

Deze verbindingen ontstaan, worden aangewakkerd en krijgen verdieping vanuit dezelfde bron, het levende Woord, Christus de Heer. Dit is de kern van waaruit we gemeente zijn en waaruit we ons vertrouwen putten voor de keuzes die we de komende jaren maken.

Beleidsplan

Beleidsplan 2024-2028