Overzicht kerkdiensten

Alle ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur
De avonddiensten beginnen gewoonlijk om 18.30 uur
(tenzij hieronder anders staat aangegeven)

Zondag 26 mei 2019
6e van Pasen

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (bevestiging ambtsdragers)
18.30 uur: ds. D.J. Versloot (Woerden) (Evensong)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Joël 2: 21‐27
Psalm 67
Openbaring 21: 10‐12, 22‐27
Johannes 14: 23‐29

Donderdag 30 mei 2019
Hemelvaartsdag

10.00 uur: ds. Jaap Koning (Reeuwijk)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
2 Koningen 2: 1‐15
Psalm 47
Hebreeën 9: 24‐28
Lucas 24: 49‐53

Zondag 2 juni 2019
7e van Pasen

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. E.P. van Veen (Nunspeet)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
1 Samuël 12: 19b‐24
Psalm 31: 1­9
Openbaring 22: 12‐21
Johannes 14: 15‐21

Zondag 9 juni 2019
Pinksteren

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: GEEN dienst
Collecten: 1. Pinksterzending (Kerk in Actie) 2. De Hoeksteen
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Joël 3:1-­5
Psalm 104: 25-­35
Handelingen 2: 1-11
Johannes 20: 19-23

Zondag 16 juni 2019
Trinitatis

10.00 uur: ds. Agnes Gooijer (afscheid kindernevendienst)
18.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (themadienst)
Collecten: 1. Diaconie (doel door de jeugd bepaald) 2. De Hoeksteen
Kindernevendienst: groepen 1 en 2
Spreuken 8: 22-31
Psalm 29
Johannes 3: 1-16

Zondag 23 juni 2019
1e van de zomer

10.00 uur: ds. E. Hofman-Van Schie
18.30 uur: Taizédienst
Collecten: 1. Werelddiaconaat (Kerk in Actie) 2. De Hoeksteen
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jesaja 65: 1-9
Psalm 89: 1-­9
Lucas 8: 26-39

Zondag 30 juni 2019
2e van de zomer

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. Schumacher (Bergambacht)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
1 Koningen 19: 19-21
Psalm 16
Lucas 9: 51-62

Zondag 7 juli 2019
3e van de zomer

10.00 uur: ds. Agnes Gooijer
18.30 uur: dhr. J. Veltrop (Vianen)
Collecten: 1. Binnenlandsdiaconaat (Kerk in Actie) 2. De Hoeksteen
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jesaja 66: 10-14
Psalm 66: 1-­12
Lucas 10: 1-20

te Schoonhoven en Willige Langerak