Overzicht kerkdiensten

Hier tref je een overzicht aan van de kerkdiensten, de voorganger en de lezingen van de dienst.

 

Zondag 14 januari 2018
2e na Epifanie

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. Chris Koole (themadienst)
Collecten: 1. Diaconie 2. De Hoeksteen
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jesaja 62, 1-5
Psalm 96
Johannes 2, 1-11

Zondag 21 januari 2018 (Heilig Avondmaal)
3e na Epifanie

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. Chris Koole
Collecten: 1. Oecumene (PKN landelijk) 2. Diaconie
Avondmaalscollecte: Hospice Midden-Holland
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
1 Samuël 3, 1-10(18)
Psalm 63
Marcus 1, 14-20

Zondag 28 januari 2018
4e na Epifanie

10.00 uur: ds. Chris Koole
18.30 uur: ds. Chris Koole (Taizé)
Collecten: 1. Jeugdwerk (plaatselijk) 2. Catechese en Educatie (PKN landelijk)
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Deuteronomium 18, 15-20
Psalm 111
Marcus 1, 21-28

Zondag 4 februari 2018 (Werelddiaconaat)
2e na Epifanie

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. Chris Koole
Collecte: Werelddiaconaat (Kerk in Actie)
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
2 Koningen 4, 18-21
Psalm 142
Marcus 1, 29-39

Zondag 11 februari 2018
Zesde na Epifanie

10.00 uur: ds. Chris Koole (doopdienst)
18.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (themadienst)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Missionair Werk PKN
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
2 Koningen 5: 1 – 15b
Psalm 32
Marcus 1: 40 ‐ 45

Zondag 18 februari 2018
1e zondag Veertigdagentijd

10.00 uur: ds. Chris Koole
18.30 uur: mevr. N. Rijneveld-Schep (Lopik)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Genesis 9: 8 ­ 17
Psalm 25: 1 – 10
1 Petrus 3: 18 – 22
Marcus 1: 12 ­ 15

Zondag 25 februari 2018
2e zondag Veertigdagentijd

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. Chris Koole (Vesper)
Collecten: 1. Jeugdwerk (plaatselijk) 2. De Hoeksteen
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
1 Koningen 19: 9 ­ 18
Psalm 16
2 Petrus 1: 16 ­ 21
Marcus 9: 2 ­ 10

Zondag 4 maart 2018
3e zondag Veertigdagentijd

10.00 uur: ds. Chris Koole
18.30 uur: dhr. J. Veltrop (Vianen)
Collecten: 1. Voorjaarszendingsweek Kerk in Actie 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Exodus 20: 1 – 17
Psalm 19: 8 – 15
Romeinen 7: 14 – 25

te Schoonhoven en Willige Langerak