Overzicht kerkdiensten

Hier tref je een overzicht aan van de kerkdiensten, de voorganger en de lezingen van de dienst.

Zondag 14 oktober 2018 (Wereldvoedseldag)
4e van de herfst

10.00 uur: ds. R. den Hertog (Vianen)
18.30 uur: dhr. Hanneke Ouwerkerk (themadienst)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Werelddiaconaat (Kerk in Actie)
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Deuteronomium 15: 1-11
Psalm 119: 121-128
Marcus 10: 17-31

Zondag 21 oktober 2018
5e van de herfst

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (doopdienst)
18.30 uur: dhr. D.J. Versloot (Woerden)
Collecten: 1. ZWO – Kansen voor Kinderen in Kenia 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jesaja 29: 18-24
Psalm 124
Marcus 10: 32-45

Zondag 28 oktober 2018
6e van de herfst

10.00 uur: ds. Joep Roding (Schoonhoven)
18.30 uur: Taiz├ędienst
Collecten: 1. Hervormingsdag (Kerk in Actie) 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jesaja 59: 9-19
Psalm 13
Marcus 10: 46-52

Zondag 4 november 2018
7e van de herfst

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: mevr. N. Rijneveld-Schep (Lopik)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Najaarszendingsweek (Kerk in Actie)
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Job 19: 23-27a
Psalm 119: 1-8
Marcus 12: 18-27

Woensdag 7 november 2018
Dankdag

8.30 uur: ds. F. Hoek (Schoonhoven) (basisschool De Rank)
19.30 uur: ds. M. Honderd (Bussum)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Spreuken 6
Psalm 67
Marcus 4: 26-34

Zondag 11 november 2018
8e van de herfst

10.00 uur: ds. P.M.W. van der Schans (IJsselstein)
18.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (themadienst)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Nederlands Bijbelgenootschap
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Leviticus 19: 1-2 9-18
Psalm 146
Marcus 12: 28-34

Zondag 18 november 2018
9e van de herfst

10.00 uur: ds. Frans Willem Verbaas (Heusden)
18.30 uur: dhr. J. Veltrop (Vianen)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Exodus 30: 11-16
Psalm 16
Marcus 12: 38 – 13: 2

Zondag 25 november 2018 (Eeuwigheidszondag)
10e van de herfst

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. C. Baggerman (Krimpen a.d. IJssel) (vesper)
Collecten: 1. Gemeentewerk 2. ZWO
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Sefanja 1: 14 – 2: 3
Psalm 93
Openbaring 1: 1-8
Marcus 13: 14-27

Zondag 2 december 2018 (Heilig Avondmaal)
1e van de Advent

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. R. de Hoop (Oudewater)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Zacharia 14: 4-9
Psalm 50: 1-6
1 Tessalonicenzen 3: 9-13
Lucas 21: 25-31
Openbaring 8

te Schoonhoven en Willige Langerak