Overzicht kerkdiensten

Hier tref je een overzicht aan van de kerkdiensten, de voorganger en de lezingen van de dienst.

Zondag 12 november 2017
8e van de herfst

10.00 uur: ds. Chris Koole
18.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (themadienst m.m.v. de Hoeksteenband)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Kerk in Actie / Najaarszendingsweek
10.00 uur: jeugdkerk
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jesaja 48: 17-21
Psalm 70
1 Tessalonicenzen 4: 1-18
Matteüs 25: 14-30

Zondag 19 november 2017 (Heilig Avondmaal)
9e van de herfst

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. Chris Koole
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Avondmaalscollecte: Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Ezechiël 34: 11-17
Psalm 90
1 Tessalonicenzen 4: 9-12
Matteüs 25: 31-46

Zondag 26 november 2017
10e van de herfst

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk en ds. Chris Koole (Eeuwigheidszondag)
18.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (Taizédienst)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Daniël 12: 1-4
Psalm 97
1 Tessalonicenzen 5: 1-11
Matteüs 24: 14-35

Zondag 3 december 2017
1e van de Advent

10.00 uur: ds. Chris Koole
18.30 uur: ds. C. Dahmen (Berkenwoude)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Missionair werk & kerkgroei
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jesaja 63: 19b-64
Psalm 85
1 Korintiërs 1: 1-9

Zondag 10 december 2017
2e van de advent

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (doopdienst)
18.30 uur: ds. Chris Koole (themadienst m.m.v. de Hoeksteenband)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Pastoraat (PKN landelijk)
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jesaja 40: 1-11
Psalm 80: 1-8
2 Petrus 3: 8-18

Zondag 17 december 2017
3e van de advent

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. Chris Koole
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jesaja 65: 17-25
Psalm 126
1 Tessalonicenzen 5: 12-24

Zaterdag 23 december 2017

19.00 uur: kinderkerstfeest
Collecte: KIKA (Stichting Kinderen Kankervrij)

Zondag 24 december 2017
4e van de advent

10.00 uur: ds. F. Bos (Waddinxveen)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
22.00 uur: ds. Chris Koole (kerkstnacht)
Collecte: Diaconaal project Marks
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jesaja 8: 23b-9,7
Jesaja 9: 1-6
Psalm 96
Micha 5: 1-4a

Maandag 25 december 2017
1e kerstdag

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
Collecte: Kerk in Actie (Kinderen in de knel)
Kindernevendienst: groepen 1 en 2
Jesaja 52: 7-10
Jeremia 23: 5-8
Psalm 98
Hebreeën 1: 1-12

Zondag 31 december 2017
Zondag na Kerst

10.00 uur: ds. Chris Koole
19.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (oudjaarsavond)
Collecten: 1. Eindejaarscollecte t.b.v. De Hoeksteen 2. Hospice Midden-Holland
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jesaja 61: 10-62
Psalm 147: 12-­20
Galaten 3,23-4,7
Lucas 2: 33-40

Zondag 7 januari 2018
Epifanie

10.00 uur: ds. Chris Koole
18.30 uur: ds. E.P. van der Veen (Nunspeet)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jesaja 60: 1-6
Psalm 72
Efeziërs 3: 1-12
Matteüs 2: 1-12

te Schoonhoven en Willige Langerak