Overzicht kerkdiensten

Alle ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur
De avonddiensten beginnen gewoonlijk om 18.30 uur
Kindernevendienst is er alleen tijdens de ochtenddiensten

Zondag 21 juli 2019 (Heilig Avondmaal)
5e van de zomer

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. Agnes Gooijer
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie 3. H.A.: Leger des Heils
Kindernevendienst: groepen 1 en 2

1 Samuël 1: 1-20
Psalm 15
(Kolossenzen 1: 21‐27)
Lucas 10: 38‐42

Zondag 28 juli 2019
6e van de zomer

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. Agnes Gooijer
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1 en 2

Genesis 18: 20‐33
Psalm 138
(Kolossenzen 2: 6‐15)
Lucas 11: 1‐13

Zondag 4 augustus 2019
7e van de zomer

10.00 uur: ds. D.J. van Bart (Almelo)
18.30 uur: ds. Rianne de Reus (Domburg)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1 en 2

Prediker 2: 1-11
Psalm 49: 1-­13
(Kolossenzen 3: 12‐17)
Lucas 12: 13‐21

Zondag 11 augustus 2019
8e van de zomer

10.00 uur: ds. M. Gouwens de Gier (Schoonhoven)
18.30 uur: dhr. Jan Veltrop (Vianen)
Collecten: 1. Werelddiaconaat (Kerk in Actie) 2. De Hoeksteen
Er is GEEN kindernevendienst

Jesaja 65:17‐25
Psalm 33: 12-­22
(Hebreeën 11: 1-16)
Lucas 12: 32‐40

Zondag 18 augustus 2019
9e van de zomer

10.00 uur: ds. M. de Boer (Gouda)
18.30 uur: ds. Chris Koole (Schoonhoven)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Er is GEEN kindernevendienst

Jeremia 23: 23‐29
Psalm 82
(Hebreeën 11: 17‐29)
Lucas 12: 49‐56

Zondag 25 augustus 2019
10e van de zomer

10.00 uur: ds. Agnes Gooijer
18.30 uur: ds. Hilde Honderd (Bussum)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1 en 2

Jesaja 30: 15‐21
Psalm 112
(Hebreeën 12: 22‐29)
Lucas 13: 22‐30

Zondag 1 september 2019
11e van de zomer

10.00 uur: ds. E. Bakker (Utrecht)
18.30 uur: ds. W.M. de Bruin (Bleiswijk)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Hospice Midden-Holland
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3

Deuteronomium 24: 17‐22
Psalm 113
(Hebreeën 13: 1-6)
Lucas 14: 1, 7‐14

Zondag 8 september 2019
12e van de zomer

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
16.00 uur: ds. Agnes Gooijer (Parkdienst)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Jeugdwerk (JOP)
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3

Deuteronomium
30: 15-20
Psalm 1
(Filémon 1-20)
Lucas 14: 25-33

Zondag 15 september 2019
13e van de zomer

10.00 uur: ds. A.C. van Alphen (Haastrecht)
18.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (themadienst)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Zending (Kerk in Actie)
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3

Exodus 32: 7-14
Psalm 51
(1 Timoteüs 1: 12-17)
Lucas 15: 1-10

Zondag 22 september 2019
1e van de herfst

10.00 uur: ds. Jantine Veenhof (Den Haag)
18.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (vesper)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3

Amos 8: 4-7
Psalm 138
(1 Timoteüs 2: 1-8)
Lucas 16: 1-(8)17

Zondag 29 september 2019
2e van de herfst
(Heilig Avondmaal / startzondag)

10.00 uur: ds. Agnes Gooijer
18.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Werelddiaconaat (Kerk in Actie)
Avondmaalscollecte: Leger des Heils
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3

Amos 6: 1-10
Psalm 146
(1 Timoteüs 6: 11b-19)
Lucas 16: 19-31

Zondag 6 oktober 2019
3e van de herfst

10.00 uur: ds. Agnes Gooijer (Kerk & school)
18.30 uur: ds. R. de Hoop (Oudewater)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3

Habakuk 3: 1-3, 16-19
Psalm 37: 1-11
(2 Timoteüs 1: 6-14)
Lucas 17: 1-10

te Schoonhoven en Willige Langerak