Overzicht kerkdiensten

Hier tref je een overzicht aan van de kerkdiensten, de voorganger en de lezingen van de dienst.

 

Zondag 17 september 2017 (Startzondag / Heilig Avondmaal)
13e van de zomer

9.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk en ds. Chris Koole
18.30 uur: ds. Chris Koole
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Vredeswerk (PKN landelijk)
Avondmaalscollecte: Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Exodus 32: 7-14
Psalm 103: 8-12
Romeinen 14: 5b-12
Matteüs 18: 21-35

Zondag 24 september 2017
1e van de herfst

9.30 uur: ds. D.J. van Bart (Almelo)
18.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (Taizé)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie (nader te bepalen)
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jona 3: 10-4: 11
Psalm 145: 1-12
Filippenzen 1: 21-27
Matteüs 20: 1-16

Let op aanvangstijd ochtenddienst wijzigt naar 10.00 uur vanaf 1 oktober

Zondag 1 oktober 2017 (Israëlzondag)
2e van de herfst

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (Kerk & Schooldienst)
18.30 uur: ds. D.J. Versloot (Woerden)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Kerk & Israël
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Ezechiël 18: 1-4, 25-32
Psalm 25: 1-10
Filippenzen 2: 1-13
Matteüs 21: 23-32

8 oktober 2017
3e van de herfst

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. Chris Koole (themadienst m.m.v. de Hoeksteenband)
Collecten: 1. ZWO – Kansen voor Kinderen in Kenia 2. Kerk in Actie – Werelddiaconaat
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3Jesaja 5: 1-7
Psalm 80: 9-20
Filippenzen 2: 14-18
Matteüs 21: 33-43

Zondag 15 oktober 2017
4e van de herfst

10.00 uur: ds. Chris Koole
18.30 uur: ds. R. de Hoop (Oudewater)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jesaja 25: 1-9
Psalm 23
Filippenzen 3: 17-21

Zondag 22 oktober 2017
5e van de herfst

10.00 uur: ds. Chris Koole (doopdienst)
18.30 uur: ds. Chris Koole (vesper)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jesaja 45: 1-7
Psalm 96
1 Thessalonicenzen 1: 1-10

Zondag 29 oktober 2017
6e van de herfst

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. E. Westrik (Boskoop)
Collecten: 1. Kerk in Actie – Hervor-mingsdag 2. De Hoeksteen
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Deuteronomium 6: 1-9
Psalm 1
1 Thessalonicenzen 2: 1-8

Woensdag 1 november 2017
Dankdag

8.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (schooldienst)
19.30 uur: ds. Chris Koole
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Jesaja 60: 1-11
Psalm 138
Psalm 34: 1-­10

Zondag 5 november 2017
7e van de herfst

10.00 uur: ds. Annemarie Roding
18.30 uur: ds. Jantine van Iersel-Veenhof (jongerendienst)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Nederlands Bijbelgenootschap
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Spreuken 9: 1-18
Psalm 43
1 Thessalonicenzen 2: 9-13
Matteüs 25: 1-13

 

te Schoonhoven en Willige Langerak