Overzicht kerkdiensten

Hier tref je een overzicht aan van de kerkdiensten, de voorganger en de lezingen van de dienst.

Zondag 16 juli 2017
4e van de zomer

9.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. Chris Koole
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1 en 2
Jesaja 55: 6-13
Psalm 65
Matteüs 13: 1-9.18-23

Zondag 23 juli 2017
5e van de zomer

9.30 uur: ds. Chris Koole
18.30 uur: ds. E. Westrik (Boskoop)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1 en 2
Jesaja 40: 12-25
Psalm 86
Matteüs 13: 24-30.36-43

Zondag 30 juli 2017
6e van de zomer

9.30 uur: ds. Chris Koole
18.30 uur: ds. Berthus Aalbers (Maarssen)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1 en 2
1 Koningen 3: 5-12
Psalm 119: 121-128
Matteüs 13: 44-52

Zondag 6 augustus 2017
7e van de zomer

9.30 uur: ds. Joep Roding
18.30 uur: ds. Rianne de Reus (Domburg)
Collecten: 1. Diaconie 2. De Hoeksteen
Kindernevendienst: groepen 1 en 2
Nehemia 9: 15-20
Psalm 78: 13-22
Matteüs 14: 13-21

Zondag 13 augustus 2017
8e van de zomer

9.30 uur: ds. Chris Koole
18.30 uur: dhr. J. Veltrop (Vianen)
Collecten: 1. Kerk in Actie (zending) 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1 en 2
Jona 2: 2-1119
Psalm 29
Matteüs 14: 22-33

Zondag 20 augustus 2017
9e van de zomer

9.30 uur: ds. Chris Koole
18.30 uur: mevr. N. Rijneveld-Schep (Lopik)
Collecten: 1. Diaconie 2. De Hoeksteen
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jesaja 56: 1-7
Psalm 67
Matteüs 15: 21-28

Zondag 27 augustus 2017
10e van de zomer

9.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk
18.30 uur: ds. Chris Koole
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jesaja 51: 1-6
Psalm 138
Matteüs 16: 21-27

Zondag 3 september 2017
11e van de zomer

9.30 uur: ds. Chris Koole
18.30 uur: ds. W.M. de Bruin (Stolwijk)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Missionair Werk & Kerkgroei (PKN landelijk)
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jeremia 7: 23-28
Psalm 105: 1-7
Matteüs 17: 14-20

Zondag 10 september 2017
12e van de zomer

9.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (doopdienst)
16.00 uur: ds. Chris Koole (Parkdienst / geen avonddienst)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Ezechiël 33: 7-11
Psalm 119: 33-40
Romeinen 12: 9-21
Matteüs 18: 15-20

Zondag 17 september 2017 (Startzondag / Heilig Avondmaal)
13e van de zomer

9.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk en ds. Chris Koole
18.30 uur: ds. Chris Koole
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Vredeswerk (PKN landelijk)
Avondmaalscollecte: Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Exodus 32: 7-14
Psalm 103: 8-12
Romeinen 14: 5b-12
Matteüs 18: 21-35

Zondag 24 september 2017
1e van de herfst

9.30 uur: ds. D.J. van Bart (Almelo)
18.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (Taizé)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Diaconie (nader te bepalen)
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Jona 3: 10-4: 11
Psalm 145: 1-12
Filippenzen 1: 21-27
Matteüs 20: 1-16

Let op aanvangstijd ochtenddienst wijzigt naar 10.00 uur vanaf 1 oktober

Zondag 1 oktober 2017 (Israëlzondag)
2e van de herfst

10.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (Kerk & Schooldienst)
18.30 uur: ds. D.J. Versloot (Woerden)
Collecten: 1. De Hoeksteen 2. Kerk & Israël
Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3
Ezechiël 18: 1-4, 25-32
Psalm 25: 1-10
Filippenzen 2: 1-13
Matteüs 21: 23-32

8 oktober 2017
3e van de herfst

Jesaja 5: 1-7
Psalm 80: 9-20
Filippenzen 2: 14-18
Matteüs 21: 33-43

te Schoonhoven en Willige Langerak