Kerk op woensdag open

De deur van de kerk staat op woensdagmorgen open.

Weet u welkom op woensdagmorgen in de Hoeksteen! We bieden u en jou graag de mogelijkheid om even de kerk binnen te lopen.

De kerk is open van 10.30-12.00 uur.

De paaskaars in de kerkzaal brandt en er is muziek uit Taizé of Iona. Loop gewoon eens binnen om stil te zijn, een kaarsje te branden, te bidden of iets te lezen. Een van de predikanten of een ouderling is aanwezig als u of jij een gesprek(je) wilt.

U bent van harte welkom om even ‘op adem’ te komen.