Taakgroep Erediensten

Doelstellingen

De Taakgroep Erediensten houdt zich, in opdracht van de kerkenraad, bezig met verschillende aspecten van de vieringen en de kerkmuziek. Zij heeft de volgende doelstellingen:

  • voorstellen doen voor vernieuwingen in de liturgie, die passen in het kader dat de beide dienstboeken ons aanreiken.
  • de kerkenraad adviseren over de vormgeving van de erediensten en de inrichting van de kerkzaal.
  • de diensten van het kerkelijk jaar coördineren middels het opstellen van een rooster.
  • evalueren van het verloop van de diensten, met inachtneming van de gemaakte afspraken.
  • voorbereiden van bijzondere erediensten (bijvoorbeeld de diensten rond Kerst en Pasen) met alle betrokkenen.
  • toerusten van de leden van de taakgroep.
  • toerusten van de gemeente d.m.v. informatie over achtergronden en ontwikkelingen van (onderdelen van) liturgie d.m.v. publicaties in Samen, op de website en op de zondagsbrief, en door het organiseren van bijeenkomsten hierover.

Tevens is zij aanspreekpunt voor gemeenteleden, waar het liturgische zaken betreft.
De taakgroep wordt gevormd door de predikanten en kerkmusici, en door vertegenwoordigers van kerkenraad, pastoraal college, diaconaal college, en gemeente.

Contactpersoon: ds. Hanneke Ouwerkerk.

Bijzondere diensten

De Hoeksteen is er bij belangrijke persoonlijke momenten. Klik HIER voor informatie over bijzondere diensten.