Potsdam

Onderstaande kaart hebben we aan de Potsdamgroep gestuurd in Potsdam:

– – – – – – – –

Partnergemeente ‘Evangelische Stern-Kirchengemeinde’ in Potsdam
(Online kerkdiensten vanuit de Sternkirche kunt u HIER bekijken.)

In 1992 heeft de kerkenraad besloten te onderzoeken of een contact met een kerkelijke gemeente in Oost-Duitsland (voormalige DDR) zinvol is en kan bijdragen aan ons gemeente-zijn. In het voorjaar van 1993 bracht een kleine delegatie vanuit onze gemeente een eerste bezoek aan de Evangelische Sternkirchengemeinde in Potsdam (nabij Berlijn). Later in datzelfde jaar volgde een tegenbezoek. De wederzijdse ervaringen toonden aan dat we elkaar veel te bieden hebben en dat de intensieve gesprekken met elkaar ons geloofsleven verrijken.

Inmiddels is de Hoeksteengemeente al meer dan 25 jaar verbonden met de Sternkirche in Potsdam.

Hoogtepunten van deze boeiende contacten zijn de uitwisselingsbezoeken, die jaarlijks rond Hemelvaartsdag plaatsvinden; het ene jaar in Schoonhoven, het andere jaar in Potsdam. Elk jaar staat een thema centraal waarbij ons, door middel van gesprekken, Bijbelstudie, creatieve activiteiten, een gezamenlijk uitstapje, en vooral ook gezelligheid, telkens weer blijkt dat onze geloofsbeleving nieuwe impulsen krijgt.
Alle gasten worden bij (al of niet deelnemende) gastgezinnen ondergebracht, zodat het contact ook buiten het programma om verder gaat.

Ben je nieuwsgierig geworden, wil je eens wat anders doen in het Hemelvaartsweekeinde, aarzel niet om contact op te nemen!
Voel je welkom om eens mee op reis te gaan!

Contact: Aad de Winter, tel. (0182)382302,  
potsdamgroep@pg-dehoeksteen.nl
Loes Breems, tel. (0182)385573, loes.breems@gmail.com
Adrie Schouten, tel. (0182)615863, adrieschouten@hotmail.com

Website Sternkirche: www.sternkirche-potsdam.de