Potsdam

Partnercontacten in coronatijd

Onze gemeente heeft alweer 28 jaar een partnerschap met de Evangelische Stern-Kirchengemeinde in Potsdam. De jaarlijkse ontmoetingen vinden plaats in het weekend van Hemelvaartsdag.
In 2020 gooide corona roet in het eten en konden wij elkaar voor het eerst niet lijfelijk ontmoeten. Op de zondag na Hemelvaartsdag 2020 hebben wij toen, in een lege kerk, een tweetalige kerkdienst gehouden, die online werd uitgezonden. Via Kerkdienstgemist.nl kon Potsdam deze dienst live meemaken of op een later tijdstip alsnog bekijken. Ook in Potsdam werd op dezelfde zondag een dienst gehouden waarin aandacht werd besteed aan onze veeljarige contacten. Ook die dienst werd online uitgezonden, zodat ook wij in de gelegenheid waren deze mee te beleven.
Maar het blijft behelpen, en het verlangen om elkaar weer eens te zien en te spreken, groeide.

Nadat bleek dat we elkaar ook dit jaar niet tijdens het Hemelvaartsweekend konden treffen, hebben wij de Potsdammers gevraagd hoe zij dachten over een digitale ontmoeting via ZOOM. Hoewel ZOOM in Potsdam nog niet zo ingeburgerd bleek te zijn als bij ons, werd ons voorstel met enthousiasme ontvangen. Het had wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk kwam het voor elkaar.

Op zaterdagavond 17 april 2021 beleefden we het historische moment dat bijna 50 personen, via 35 ingelogde computers, met elkaar waren verbonden via ZOOM. We konden elkaar weer zien, we konden elkaar weer horen!
Extra fijn was het dat ook personen die, vanwege hun hoge leeftijd of lichamelijk ongemak, niet meer aan de periodieke uitwisselingen kunnen deelnemen, nu, vanuit hun eigen huis, wel van de partij konden zijn.
Aad de Winter was deze avond onze gastheer.

We hebben een quiz georganiseerd, waaraan iedereen enthousiast heeft deelgenomen.
Er kon met ja of nee, resp. goed of fout, worden gereageerd op vragen en stellingen, zoals: ik ben in de coronatijd met een nieuwe hobby begonnen, mijn gewicht is toegenomen in deze coronaperiode, ik voel meer afstand tot de mensen om me heen, Jan heeft samen met Marco poffertjes gegeten, ik heb me in de afgelopen periode best wel eens eenzaam gevoeld, etc.
Door tussendoor bij iemand op het antwoord in te haken voelden we ons extra verbonden met elkaar.
Ook hebben we gezamenlijk twee liederen gezongen, o.a. een ‘coronaversie’ van lied 89 uit de Duitse liedbundel: “Möge der Livestream uns zusammen führen und das WLAN (wifi) wirklich hilfreich sein”. Hoewel wij ons ervan bewust waren dat dit een hele uitdaging zou zijn, omdat beeld en geluid via ZOOM met enige vertraging doorkomt (en bij de één is de vertraging nog iets groter dan bij de ander) hebben wij ons aan deze riskante onderneming gewaagd. Zoals verwacht werd het een enorme, maar vrolijke, chaos! Het klonk vreselijk! Enige harmonie was niet te horen, maar daarentegen was de harmonie zelden zo voelbaar!
En daarmee werd het toch een van de mooiste dingen die we in tijden hadden gehoord.

Zou het ongeveer zo gegaan zijn, op die eerste Pinksterdag, ooit, lang geleden? Iedereen die door elkaar sprak, allerlei talen die zich vermengden, en toch was het bij elkaar een prachtig geheel. Zó zelfs, dat mensen tegen elkaar zeiden: ‘Ik heb geen idee wat je zegt, maar ik versta het wel’.
Het was een gedenkwaardige avond. Niet dat het opwoog tegen een ‘echte’ ontmoeting, maar toch…

29 april 2021.

Annemarie Roding en Aad de Winter.

– – – – – – – –

Partnergemeente ‘Evangelische Stern-Kirchengemeinde’ in Potsdam
(Online kerkdiensten vanuit de Sternkirche kunt u HIER bekijken.)

In 1992 heeft de kerkenraad besloten te onderzoeken of een contact met een kerkelijke gemeente in Oost-Duitsland (voormalige DDR) zinvol is en kan bijdragen aan ons gemeente-zijn. In het voorjaar van 1993 bracht een kleine delegatie vanuit onze gemeente een eerste bezoek aan de Evangelische Sternkirchengemeinde in Potsdam (nabij Berlijn). Later in datzelfde jaar volgde een tegenbezoek. De wederzijdse ervaringen toonden aan dat we elkaar veel te bieden hebben en dat de intensieve gesprekken met elkaar ons geloofsleven verrijken.
Inmiddels is de Hoeksteengemeente al meer dan 25 jaar verbonden met de Sternkirche in Potsdam.

Hoogtepunten van deze boeiende contacten zijn de uitwisselingsbezoeken, die jaarlijks rond Hemelvaartsdag plaatsvinden; het ene jaar in Schoonhoven, het andere jaar in Potsdam. Elk jaar staat een thema centraal waarbij ons, door middel van gesprekken, Bijbelstudie, creatieve activiteiten, een gezamenlijk uitstapje, en vooral ook gezelligheid, telkens weer blijkt dat onze geloofsbeleving nieuwe impulsen krijgt.
Alle gasten worden bij (al of niet deelnemende) gastgezinnen ondergebracht, zodat het contact ook buiten het programma om verder gaat.

Ben je nieuwsgierig geworden, wil je eens wat anders doen in het Hemelvaartsweekeinde, aarzel niet om contact op te nemen!
Voel je welkom om eens mee op reis te gaan!

Contact: Aad de Winter, tel. (0182)382302,  
potsdamgroep@pg-dehoeksteen.nl
Loes Breems, tel. (0182)385573, loes.breems@gmail.com
Adrie Schouten, tel. (0182)615863, adrieschouten@hotmail.com

Website Sternkirche: www.sternkirche-potsdam.de

– – – – – – – –

Onderstaande kaart hebben we gestuurd aan de leden van de Hollandkreis in Potsdam:

(Klik op de afbeelding)

te Schoonhoven en Willige Langerak