Hoeksteenband

In onze gemeente is een enthousiaste groep actief in de Hoeksteenband. In september 2010 zijn we gestart met zangdiensten, waarin natuurlijk veel gezongen wordt. Het genre is voornamelijk gericht op opwekkingsliederen. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om samen stil te staan, te luisteren en te zingen rondom Gods woord. De muzikale ondersteuning wordt volledig verzorgd door de Hoeksteenband. Maandelijks is er zo’n zangdienst met een bepaald thema op een zondagavond om 18:30 uur.