Hoeksteenband

De Hoeksteenband bestaat uit een groepje gemeenteleden, dat door het seizoen heen eens per maand een avonddienst begeleidt. Tijdens deze avonddienst ligt het accent qua muziek op liederen uit de Opwekkingsbundel, maar ook liederen van Sela, liederen uit andere moderne bronnen en soms ook oude muziek in een nieuw jasje komen voorbij. De diensten worden voorgegaan door een van de eigen predikanten, of een gastpredikant, en vooraf aangekondigd via de zondagsbrieven. Van harte welkom om mee te zingen en te luisteren!

Wil je een rol spelen in de Hoeksteenband, door te zingen, te musiceren, of ons te helpen met geluidstechniek? 

Om de volledige bezetting van de Hoeksteenband meer te kunnen garanderen is de band op zoek naar een gitarist(e) en een drum(st)(m)er die bij gelegenheid zouden willen meespelen in de ochtend- of avonddiensten, wanneer zij ingeroosterd staan.

Lijkt het jou leuk met de band mee te spelen en/of wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met:

We horen graag van je!