Hoeksteenband

De Hoeksteenband bestaat uit een groepje gemeenteleden, dat door het seizoen heen eens per maand een avonddienst begeleidt. Tijdens deze avonddienst ligt het accent qua muziek op liederen uit de Opwekkingsbundel, maar ook liederen van Sela, liederen uit andere moderne bronnen en soms ook oude muziek in een nieuw jasje komen voorbij. De diensten worden voorgegaan door een van de eigen predikanten, of een gastpredikant, en vooraf afgekondigd via de zondagsbrieven. Van harte welkom om mee te zingen en te luisteren!
Wil je een rol spelen in de Hoeksteenband, door te zingen, te musiceren, of ons te helpen met geluidstechniek? We horen graag van je!

Meer informatie: Wietse Vaatstra, menwvaatstra@kpnmail.nl.