Antependia

Het antependium (letterlijk voorhangsel) is een doek dat op de liturgische tafel ligt. Door het kerkelijk jaar heen gebruiken wij vier antependia in de kleuren groen, paars, wit en rood. Deze kleuren hebben elk een eigen betekenis:

  • Groen: het liturgisch kerkjaar is overwegend groen. Deze kleur symboliseert groei en hoop, het goede leven, verwachting. Het groene antependium wordt vooral gebruikt na de kerstperiode (dus vanaf 6 januari) tot Aswoensdag en in de periode tussen Pinksteren en Advent, een overwegend feestloze tijd in het kerkelijk jaar.
Van duiven en mussen…. én een pimpelmees
  • Paars is de kleur van soberheid, bezinning, inkeer, rouw en boete. Deze kleur wordt gebruikt tijdens Advent, omdat dit de tijd is waarin de kerk stilstaat bij de komst van Christus. Tijdens de Veertigdagentijd is paars opnieuw de liturgische kleur. 

  • Wit is de kleur van reinheid, nieuw leven, bevrijding, licht, feest en vernieuwing. Deze kleur is de dominante kleur tussen de verschillende feesten en seizoen door: vanaf Kerst tot en met 6 januari en tussen Pasen en Pinksteren. Ook wanneer het Heilig Avondmaal wordt gevierd is de kleur wit.

  • Rood is de kleur van vuur en inspiratie en verwijst naar de heilige Geest. Traditioneel wordt deze kleur alleen ingezet tijdens Pinksteren, maar wordt nu ook gebruikt bij het bevestigen van ambtsdragers in een nieuwe functie.