Geldzaken

V.V.B. – Kerk

Dhr. J. Blonk, Leeghwaterstraat 82, 2871 PB Schoonhoven
NL07 INGB 0000 5514 36 P.G. De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak.
RSIN: 824.102.289.
Gegevens ANBI:  ckrm.pg-dehoeksteen.nl

Diaconie V.V.B.:

NL 70 INGB 0001 2103 87 College van Diakenen van P.G. De Hoeksteen.
RSIN: 824.102.320.
Gegevens ANBI: diaconie.pg-dehoeksteen.nl

Giften

NL 25 ABNA 0481 7172 42 College van Diakenen van P.G. De Hoeksteen.

Vriendenkring Marks

NL 95 ABNA 0526 1164 71 College van Diakenen van P.G. De Hoeksteen.

ZWO

NL96 INGB 0007 3693 22 ZWO-commissie van P.G. De Hoeksteen.

Collectebonnen

Onderstaande boekjes met collectebonnen zijn in omloop:

 • Boekje, totale waarde € 100,00 bestaande uit:
  ❍ 2 velletjes, elk met 20 bonnen van € 1,25
  ❍ 1 velletje met 20 bonnen van € 2,50
 • Boekje, totale waarde € 62,50 bestaande uit:
  ❍ 1 velletje met 25 bonnen van € 0,25
  ❍ 1 velletje met 25 bonnen van € 0,50
  ❍ 1 velletje met 25 bonnen van € 0.75
  ❍ 1 velletje met 25 bonnen van € 1,00

U kunt de boekjes verkrijgen door het betreffende bedrag over te maken op: Bankrekeningnummer NL47 ABNA 0491939191 t.n.v. PG De Hoeksteen, Schoonhoven en Willige Langerak, onder vermelding van aantal en soort van de gewenste boekjes.

Bezorging: de heer Teus Boer, tel. 0182-502148, email: tenjboer@planet.nl

te Schoonhoven en Willige Langerak