Geldzaken

Collectes
V.V.B. – Kerk

NL 07 INGB 0000 5514 36
t.n.v. P.G. De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak
RSIN: 824.102.289.
Gegevens ANBI:  Zie ANBI-ckrm onderaan deze site.

Contactpersoon
Dhr. R. Kloet
Landsteinerhof 9, 2871 KT Schoonhoven
0182 – 326512

V.V.B. – Diaconie 

NL 70 INGB 0001 2103 87
t.n.v. College van Diakenen van P.G. De Hoeksteen
RSIN: 824.102.320.
Gegevens ANBI: Zie ANBI-diaconie onderaan deze site.

Digitale collectenGiften

NL 25 ABNA 0481 7172 42
t.n.v. College van Diakenen van P.G. De Hoeksteen

Vriendenkring Marx

NL 95 ABNA 0526 1164 71
t.n.v. College van Diakenen van P.G. De Hoeksteen

ZWO

NL96 INGB 0007 3693 22
t.n.v. ZWO-commissie van P.G. De Hoeksteen

Collectebonnen

Onderstaande boekjes met collectebonnen zijn in omloop:

 • Boekje, totale waarde € 100,00 bestaande uit:
  ❍ 2 velletjes, elk met 20 bonnen van € 1,25
  ❍ 1 velletje met 20 bonnen van € 2,50
 • Boekje, totale waarde € 62,50 bestaande uit:
  ❍ 1 velletje met 25 bonnen van € 0,25
  ❍ 1 velletje met 25 bonnen van € 0,50
  ❍ 1 velletje met 25 bonnen van € 0.75
  ❍ 1 velletje met 25 bonnen van € 1,00

U kunt de boekjes verkrijgen door het betreffende bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL 47 ABNA 0491939191 t.n.v. PG De Hoeksteen, Schoonhoven en Willige Langerak, onder vermelding van aantal en soort van de gewenste boekjes.

Bezorging
Teus Boer
0182 – 502148
tenjboer@planet.nl

te Schoonhoven en Willige Langerak