Vertrouwenspersonen

De Hoeksteen een veilige plaats voor iedereen

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In onze gemeente voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor evenals financiële malversaties, intimidatie en dreiging.

De kerkenraad heeft dan ook besloten om op zoek te gaan naar twee vertrouwenspersonen (man en vrouw). Gelukkig is er geen enkel signaal dat bovenstaande voorkomt in onze gemeente, maar toch willen we uit voorzorg zo mogelijk vertrouwenspersonen benoemen. Gemeenteleden (niet zijnde leden van de kerkenraad) kunnen zich aanmelden om deze taak te vervullen.

Wat houdt het in?

  • Eerste aanspreekpunt zijn voor gemeenteleden die in vertrouwen iets kwijt willen over vermeende misstanden in onze Hoeksteengemeente.
  • Bij strafbare feiten de politie op de hoogte brengen.
  • Alert zijn op signalen van mogelijk misbruik.
  • Aanjager zijn van praten over ‘de veilige gemeente’ in De Hoeksteen.
  • Gemeente informeren over zijn/haar taak op bijvoorbeeld een gemeenteavond.

Als u beschikt over o.a. de volgende vaardigheden kunt u zich aanmelden bij de scriba via scriba@pg-dehoeksteen.nl.

  • HBO-werk- en denkniveau;
  • communicatief vaardig;
  • kennis van de ‘sociale kaart’ en de kerk;
  • in staat tot geheimhouding.

Bent u geïnteresseerd? Lees dan ook de documentatie en aanvullende informatie, zoals u die kunt vinden op de website van de PKN-Nederland: https://www.protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente/