Preventiebeleid

Hoe werken wij aan een Veilige Kerk?

De PKN heeft alle protestantse kerken in Nederland opgeroepen om preventiebeleid op te stellen voor ongewenst gedrag.
PG De Hoeksteen wil graag voor iedereen een veilige kerk zijn en heeft daarom gedragscodes opgesteld en eerder dit jaar al twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Intussen is er ook beleid geschreven, dat is vastgesteld in de kerkenraad. Via de link hieronder kunt u dit inzien.
In de diverse geledingen en in de gemeente zal hierover nog verder gesproken worden, zodat we ons bewust worden van wat een veilige kerk inhoudt.
Wij berichten u daar te zijner tijd over.

Namens de kerkenraad, Els de Vries

Preventiebeleid PG De Hoeksteen

te Schoonhoven en Willige Langerak