Preventiebeleid

Hoe werken wij aan een Veilige Kerk?

De PKN heeft alle protestantse kerken in Nederland opgeroepen om preventiebeleid op te stellen voor ongewenst gedrag.
PG De Hoeksteen wil graag voor iedereen een veilige kerk zijn en heeft daarom gedragscodes opgesteld en twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Er is ook beleid geschreven, dat is vastgesteld in de kerkenraad en via de link hieronder kunt u dit inzien.
In de diverse geledingen en in de gemeente zal hierover nog verder gesproken worden, zodat we ons bewust worden van wat een veilige kerk inhoudt.

Preventiebeleid PG De Hoeksteen

te Schoonhoven en Willige Langerak