Preventiebeleid

Hoe werken wij aan een Veilige Kerk?

De PKN heeft alle protestantse kerken in Nederland opgeroepen om preventiebeleid op te stellen voor ongewenst gedrag.
PG De Hoeksteen wil graag voor iedereen een veilige kerk zijn en heeft daarom gedragscodes opgesteld en vertrouwenspersonen aangesteld.

Er is ook beleid geschreven, dat is vastgesteld in de kerkenraad en via de link hieronder te lezen is.

Preventiebeleid PG De Hoeksteen

Zie ook onze privacyverklaring.