Voedselpakkettenactie

Begin vorig jaar zijn we gestart met de actie ‘Samen tegen armoede’ door voedselpakketten te vullen voor de voedselbank. We hebben toen heel wat pakketten bij de voedselbank mogen brengen. Namens de voedselbank willen wij iedereen hier dan ook hartelijk voor bedanken.
In maart van dit jaar hebben een tweetal diakenen de voedselbank wederom bezocht. Uit dit gesprek kwam naar voren dat er nog altijd veel hulp nodig is. De verdubbeling van het aantal aanvragen van vorig jaar is eerder gestegen dan gedaald. Door het ‘product van de maand’ ondersteunen wij hen maandelijks en dit wordt zeer gewaardeerd. Maar naast deze actie willen we ook de voedselpakketten weer gaan opstarten.

Kerk in Actie heeft weer dozen ter beschikking gesteld die we gedurende het hele jaar kunnen vullen. Op elke doos staat een lijstje met producten. In overleg met onze lokale voedselbank kan het zijn dat we deze voorgedrukte lijst iedere maand een klein beetje aanpassen, omdat er nu bijvoorbeeld een grote donatie aan rijst is gedaan en er in plaats daarvan meer behoefte is aan bloem. Zo kunnen we met de inzameling goed aansluiten bij de behoeften van dat moment. We hopen hiermee de vraag en het aanbod zo goed mogelijk op elkaar te kunnen afstemmen. De diaconie zal u via de zondagsbrief hiervan op de hoogte houden.

Vanaf mei zullen de dozen weer in de hal komen te staan en hierin kunt u een product (of meerdere) stoppen. Dit zal iedere maand naar de voedselbank worden gebracht. Op deze manier kunnen we samen een bijdrage leveren tegen armoede.

Mocht u nog vragen hebben over deze voedselpakkettenactie dan kunt u contact opnemen met:

  • Andrea Haak van Overloop (ahaakoverloop@hotmail.com);
  • Jan Aantjes (aantjes@janenlineke.nl).

De diakenen