Digitaal collecteren

In november 2020 zijn wij een abonnement aangegaan met de SKG in Gouda voor het gebruik van de betalingsapp Appostel en SKG collect. De app is een gemeente-app die werkt via uw mobiele telefoon en heeft veel mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is het betalen van bijv. collectes of andere geldwervingsacties zoals de Actie Kerkbalans. Het is mogelijk om een tegoed aan te maken en regelmatig op te waarderen van waaruit de wekelijkse of maandelijkse collectegelden eenvoudig en snel overgemaakt kunnen worden. De app is eenvoudig te downloaden en op de telefoon te installeren.

Naast de gebruikelijke doelen, zoals de zondagse collecte voor kerk en diaconie, is het mogelijk om deze app voor andere doelen en acties te gebruiken en betalingen te doen. Denk hierbij aan de Oudejaarscollecte, speciale projecten, Actie Kerkbalans, Samen enz.
De bankafschriften kunnen voor aftrek bij de belastingdienst gebruikt worden.

De Appostel-app kan ook als agenda en als informatieboekje gebruikt worden. De privacy en de zichtbare hoeveelheid informatie die deelnemers willen delen met anderen kan door de deelnemer zelf ingesteld worden.
Algemene informatie van onze gemeente zoals het kerkrooster, zondags-brieven en Samen zijn via de app eenvoudig in te zien en te lezen. Ook wordt de adventskalender en de veertigdagentijdkalender op de app geplaatst.

De app is persoonlijk. U, uw eventuele partner en andere huisgenoten kunnen de app ook installeren.

Voor meer informatie of hulp bij het installeren van de app op uw telefoon kunt u de leden van het ckrm benaderen via ckrm@pg-dehoeksteen.nl.


Klik HIER voor de instructievideo’s.