Digitaal collecteren

Beste gemeenteleden,

U kunt op Goede Vrijdag 10 april om 19.30 uur kijken en luisteren via Kerkdienstgemist.nl naar de rechtstreekse uitzending van onze kerkdienst (zie onze website pg-dehoeksteen.nl). Ook daarna hopen wij de geplande diensten op zondagochtend rechtstreeks, dus live, vanuit De Hoeksteen uit te zenden.
Fijn dat de digitale technieken dit allemaal mogelijk maken. We wensen u alvast mooie diensten.

U bent gewend om uw bijdrage in de collectezak te doen, maar dat gaat voorlopig dus niet lukken. Daarom hebben wij gezocht naar een oplossing en dragen, met ingang vanaf nu, de volgende mogelijkheden aan. U maakt uw gehele zondagse bijdrage voor De Hoeksteen en de diaconie (inclusief die van uw gezinsleden) over als volgt:

1.   Rechtstreeks naar onze bankrekeningnummer NL57ABNA0481742468 t.n.v. CKRM PG De Hoeksteen
onder vermelding van ‘collecte zondag (en dan de datum)’. Deze bankrekening is alléén in gebruik voor het geven van collectegeld en niet voor de andere betaalzaken van onze kerk;

of

2. Door de QR-code op de zondagsbrief of de website te scannen of op de collectezak op de website van onze kerk te klikken (www.pg-dehoeksteen.nl) wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

Uw betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden automatisch overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.

Natuurlijk kunt u uw collectegeld ook gewoon opsparen en tijdens de eerstvolgende kerkdienst (hopelijk weer snel…) in de daartoe bestemde zakken doen.
Wij geven echter de voorkeur aan oplossing 1 of 2 hierboven.

Met de diaconie hebben wij een afspraak gemaakt over de verdeling van de opbrengsten: 2/3 voor de kerk en 1/3 voor de diaconie.

Hartelijk dank voor uw medewerking en gaven!

Uw kerkrentmeesters.