Gebedsmoment

De Hoeksteen kent maandelijks een gebedsmoment waarbij gemeenteleden samenkomen om biddend God te betrekken bij onze gemeente en onze levens. Bidden is praten met God en Hem betrekken bij het leven. Het gebed is een wapen, je mag het zo vaak doen als je wilt èn je kan het overal doen. Het gebed kent twee aspecten: danken en voorbede vragen. In het gebedsmoment komen die allebei terug. Als we ons richten op God, richt Hij zich op ons en in dat ontmoeten ontstaat verbondenheid met Hem, met elkaar en met de gemeente!

In de Bijbel wordt veel geschreven over bidden, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Daniël 10 vs. 12 waar staat dat we geduld moeten hebben en moeten blijven bidden, dat we vurig en met ernst moeten bidden. In psalm 122 worden we opgeroepen om voorbede te doen voor de gemeente, in ons geval voor De Hoeksteen, maar we betrekken ook regelmatig de andere kerken bij ons gebed.

Hoe gaat zo’n moment dan in zijn werk? Een kaars brandt, we zingen soms een lied, lezen een of twee verzen uit de Bijbel die met bidden te maken hebben en vouwen de handen. Bidden mag je in dit gebedsmoment doen op de manier die bij jou past: in stilte of hardop.

We noemen het een gebeds’moment’, omdat we duidelijk willen maken dat er geen gesloten groep bidders is maar dat iedereen welkom is als we bij elkaar komen. In 1 Thessalonicenzen 5: 16-18 staat bijv. ‘Wees verheugd, bid onophoudelijk en dank God onder alle omstandigheden’, want dat is wat Hij van ons verlangt. Aan die opdracht willen we gehoor geven, het liefst met u/jou!

Data:

  • Donderdag 18 januari 2024
  • Maandag 12 februari
  • Woensdag 13 maart
  • Dinsdag 16 april
  • Donderdag 16 mei
  • Maandag 17 juni

De gebedsmomenten beginnen om 19.00 uur.

Contactpersoon: Cootje Heeringa, cootjeheeringa@hotmail.com.

te Schoonhoven en Willige Langerak