Pastoraal college

Het Pastoraal College heeft tot taak het omzien naar elkaar in de gemeente te bevorderen. Ontmoeting is het kernwoord. Binnen deze ontmoeting is aandacht voor de boodschap van het evangelie en zingeving.

Het Pastoraal College bestaat uit de predikanten, de pastorale ouderlingen en jeugdouderlingen.

Doelgroepenpastoraat

In 2018 zijn we binnen onze gemeente afgestapt van het wijkgerichte pastoraat naar, wat we noemen, het doelgroepenpastoraat.
De bezoekmedewerkers hebben gemiddeld zo’n vier adressen, die ze regelmatig bezoeken. Anders dan sommigen misschien denken betreffen de bezochte adressen niet alleen mensen van 80 jaar en ouder, ook jongere gemeenteleden worden bezocht.
Soms wordt wel eens een signaal opgevangen in de trant van “als ik nu ergens mee zit, wie moet ik dan bellen?” Wanneer u zelf ook regelmatig een bezoek op prijs stelt, schroom dan niet om contact op te nemen met de ouderlingen Marianne van der Houwen (tel. 763733) of Remke van der Heide (tel. 604469). Zij zijn belast met het bezoekwerk en zullen dan proberen iemand  te vinden die u zal bezoeken.
Het zou mooi zijn wanneer de bezoekmedewerker een dusdanige band met u heeft, dat u alles met hem of haar kunt bespreken. Zo’n band moet uiteraard groeien. Mocht u echter met iets zitten dat u toch niet met hem of haar durft of wilt bespreken, dan mag u ook met een van de ouderlingen contact opnemen. Of eventueel met uw wijkpredikant.

De doelgroepen zijn ingedeeld naar levensfase. Levensfase is een rekbaar begrip en het betekent niet dat er uitsluitend gemeenteleden uit een bepaalde fase aan mee kunnen doen. Iedereen die aan een ontmoeting wil deelnemen is welkom, het kan juist heel verrijkend zijn als jong en oud hun zienswijzen en ervaringen met elkaar delen. Kernwoord daarbij is ontmoeting en activering van alle gemeenteleden.

De indeling is als volgt, maar – let op! –  de hierbij genoemde leeftijdsgrenzen zijn niet strikt:

  • Voor de doelgroep Jeugd en Jongeren (t/m 25 jaar) zijn jeugdouderlingen Jacqueline Molenaar (tel. 383832) en Martine Cornax (06-53332897) beschikbaar. 
  • Voor de doelgroep Starters en Bouwers  (t/m 55 jaar) is ouderlingen Sonja Hoogendoorn (tel. 06-52345978) beschikbaar.
  • En voor de doelgroep Dragers en Senioren (55+) zijn ouderlingen Marianne van der Houwen (0182-763733) en Jeannette Dregmans ((0182-384033) beschikbaar.

Voor elk van deze drie doelgroepen zijn er afhankelijk van behoefte activiteiten gericht op geloofsverdieping. Voor de jeugd kennen we bijv. Rock Solid en Solid Friends, voor Starters & Bouwers is er onder meer de 30e Verdieping en voor Dragers & Senioren is er Follow Up. Daarnaast zijn er voor de senioren een aantal activiteiten, zoals de ouderenmiddagen en de bloesemtocht.

Crisispastoraat

De predikanten verzorgen het crisispastoraat. Klik HIER voor de wijkindeling van de predikanten. 
Deze indeling geldt voor alle gevallen waarin een beroep op een predikant wordt gedaan, zoals bij ernstige ziekte, ziekenhuisopname, sterfgevallen en huwelijken.