Pastoraal college

Taakverdeling Pastoraal College 2021-2022

Bij ‘de wisseling van de wacht’ in juni heeft er bij het Pastoraal College een herverdeling van taken  plaatsgevonden.
Sonja Hoogendoorn, die de laatste jaren voorzitter was van het PC, is afgetreden en Wietse Vaatstra heeft deze taak op zich genomen. Erika Chardon is 2e scriba geworden en maakt geen deel meer uit van het PC. Gelukkig waren er ook twee gemeenteleden, die de taak van pastoraal ouderling op zich wilden nemen: Karin van Dop en Lonneke Gelling.

Hoewel we een aantal jaren geleden zijn afgestapt van de indeling naar wijken en het pastoraat toen hebben ingedeeld naar leeftijdscategorieën, is het uiteraard wel nodig dat er voor de predikanten een duidelijke wijkindeling is. Globaal vormt de rondweg (N210) de scheiding tussen de wijken. De indeling ziet er als volgt uit:

  • Ds. Hanneke Ouwerkerk: Schoonhoven Centrum, Schoonhoven Oost, Lopik, Polsbroek, Vlist, Nieuwpoort en Lekdijk-West.
  • Ds. Agnes Gooijer: Schoonhoven Noord, Schoonhoven West, Ammerstol, Bergambacht, Stolwijk en Gouda.

De ouderlingen voor het pastoraat die voor de verschillende leeftijdsgroepen inzetbaar zijn, zijn gekoppeld aan de wijkpredikanten.
Hieronder ziet u de volledige indeling.

Predikant:Agnes GooijerHanneke Ouwerkerk
Jeugdouderling (t/m 20 jaar): Martine CornaxJacqueline Molenaar
Ouderling (t/m 40 jaar) : Wietse VaatstraWillem Langerak
Ouderling (t/m 60 jaar) : Lonneke GellingBart van Deursen
Ouderling (t/m 79): Remke van der HeideKarin van Dop
Ouderling ouderenpastoraat (80+):Marianne van der HouwenJeannette Dregmans *
* Jeannette Dregmans  doet ALLE buitengebieden, dus ook de gebieden die onder ds. Gooijer vallen.


Deze indeling is geen ‘wet van Meden en Perzen’, met andere woorden er is ook ruimte voor maatwerk.
Soms wordt wel eens een signaal opgevangen in de trant van “als ik nu ergens mee zit, wie moet ik dan bellen?”. In dat geval, maar ook wanneer u zelf regelmatig een bezoek op prijs stelt, schroom dan niet om contact op te nemen met de ouderlingen Remke van der Heide (tel. 604469) of Karin van Dop (tel. 06-14477033). Zij zijn belast met het bezoekwerk en zullen dan proberen iemand te vinden die u zal bezoeken.

Voor de adresgegevens en telefoonnummers van de overige kerkenraadsleden moet u ingelogd zijn. Klik HIER om de lijst te bekijken.

te Schoonhoven en Willige Langerak