Pastoraal college

Het Pastoraal College bestaat uit de predikanten, de pastorale ouderlingen en jeugdouderlingen en heeft tot taak het omzien naar elkaar in de gemeente te bevorderen. Ontmoeting is het kernwoord. Binnen deze ontmoeting is aandacht voor de boodschap van het evangelie en zingeving.

Doelgroepenpastoraat

Het pastoraat kent een doelgroepenbenadering. De doelgroepen zijn ingedeeld naar levensfase. Levensfase is een rekbaar begrip en het betekent niet dat er uitsluitend gemeenteleden uit een bepaalde fase aan mee kunnen doen. Iedereen die aan een ontmoeting wil deelnemen is welkom, het kan juist heel verrijkend zijn als jong en oud hun zienswijzen en ervaringen met elkaar delen. Kernwoord daarbij is ontmoeting en activering van alle gemeenteleden.

Voor elk van deze drie doelgroepen zijn er afhankelijk van behoefte activiteiten gericht op geloofsverdieping. Voor de jeugd kennen we bijv. Rock Solid en Solid Friends, voor Starters & Bouwers is er onder meer de 30e Verdieping en voor Dragers & Senioren is er Follow Up. Daarnaast zijn er voor de senioren een aantal activiteiten, zoals de ouderenmiddagen en de bloesemtocht.

Bezoekteam

Twee ouderlingen coördineren het bezoekwerk. Zij  inventariseren voor welke gemeenteleden een regelmatig bezoek wenselijk is en zoeken daar de benodigde mensen bij.  Het gaat dan om oudere gemeenteleden en chronisch zieken. Daarnaast worden ook geboortebezoeken gebracht en worden nieuw ingekomenen bezocht en welkom geheten in de Hoeksteen. Wilt u bezoek of kent u een gemeentelid waar bezoek vanuit de gemeente gewenst is? Neem dan contact op met: Remke van der Heide. Bij crisispastoraat kan contact worden opgenomen met een van de predikanten. 

De predikanten verzorgen het crisispastoraat. Zie voor de verdeling de wijkindeling.

Taakverdeling Pastoraal College 2021-2022

Bij ‘de wisseling van de wacht’ in juni heeft er bij het Pastoraal College een herverdeling van taken  plaatsgevonden.
Sonja Hoogendoorn, die de laatste jaren voorzitter was van het PC, is afgetreden en Wietse Vaatstra heeft deze taak op zich genomen. Erika Chardon is 2e scriba geworden en maakt geen deel meer uit van het PC. Gelukkig waren er ook twee gemeenteleden, die de taak van pastoraal ouderling op zich wilden nemen: Karin van Dop en Lonneke Gelling.

Hoewel we een aantal jaren geleden zijn afgestapt van de indeling naar wijken en het pastoraat toen hebben ingedeeld naar leeftijdscategorieën, is het uiteraard wel nodig dat er voor de predikanten een duidelijke wijkindeling is. Globaal vormt de rondweg (N210) de scheiding tussen de wijken. De indeling ziet er als volgt uit:

  • Ds. Hanneke Ouwerkerk: Schoonhoven Centrum, Schoonhoven Oost, Lopik, Polsbroek, Vlist, Nieuwpoort en Lekdijk-West.
  • Ds. Agnes Gooijer: Schoonhoven Noord, Schoonhoven West, Ammerstol, Bergambacht, Stolwijk en Gouda.

De ouderlingen voor het pastoraat die voor de verschillende leeftijdsgroepen inzetbaar zijn, zijn gekoppeld aan de wijkpredikanten.
Hieronder ziet u de volledige indeling.

Predikant:Agnes GooijerHanneke Ouwerkerk
Jeugdouderling (t/m 20 jaar): Martine CornaxVacant
Ouderling (t/m 40 jaar) : Wietse VaatstraVacant
Ouderling (t/m 60 jaar) : Lonneke GellingVacant
Ouderling (t/m 79): Remke van der HeideJo van den Berg
Ouderling ouderenpastoraat (80+):Marianne van der HouwenJeannette Dregmans *
* Jeannette Dregmans  doet ALLE buitengebieden, dus ook de gebieden die onder ds. Gooijer vallen.


Deze indeling is geen ‘wet van Meden en Perzen’, met andere woorden er is ook ruimte voor maatwerk.
Soms wordt wel eens een signaal opgevangen in de trant van “als ik nu ergens mee zit, wie moet ik dan bellen?”. In dat geval, maar ook wanneer u zelf regelmatig een bezoek op prijs stelt, schroom dan niet om contact op te nemen met de ouderlingen Remke van der Heide (tel. 604469). Hij is belast met het bezoekwerk en zullen dan proberen iemand te vinden die u zal bezoeken.

Voor de adresgegevens en telefoonnummers van de overige kerkenraadsleden moet u ingelogd zijn. Klik HIER om de lijst te bekijken.

te Schoonhoven en Willige Langerak