Pastoraal college

Het Pastoraal College bestaat uit de predikanten, de pastorale ouderlingen en jeugdouderlingen en heeft tot taak het omzien naar elkaar in de gemeente te bevorderen. Ontmoeting is het kernwoord. Binnen deze ontmoeting is aandacht voor de boodschap van het evangelie en zingeving.

Doelgroepenpastoraat

Het pastoraat kent een doelgroepenbenadering. De doelgroepen zijn ingedeeld naar levensfase. Levensfase is een rekbaar begrip en het betekent niet dat er uitsluitend gemeenteleden uit een bepaalde fase aan mee kunnen doen. Iedereen die aan een ontmoeting wil deelnemen is welkom, het kan juist heel verrijkend zijn als jong en oud hun zienswijzen en ervaringen met elkaar delen. Kernwoord daarbij is ontmoeting en activering van alle gemeenteleden.

Voor elk van deze levensfase-doelgroepen zijn er afhankelijk van behoefte activiteiten gericht op geloofsverdieping. Voor de jeugd kennen we bijv. Rock Solid en Solid Friends, voor gemeenteleden in de doelgroep 30-50 jaar is er onder meer Meet the Church en voor 50-70-jarigen is er Follow Up, Daarnaast zijn er voor de senioren een aantal activiteiten, zoals de ouderenmiddagen en de bloesemtocht.

Bezoekteam

Twee ouderlingen coördineren het bezoekwerk. Zij  inventariseren voor welke gemeenteleden een regelmatig bezoek wenselijk is en zoeken daar de benodigde mensen bij.  Het gaat dan om oudere gemeenteleden en chronisch zieken. Daarnaast worden ook geboortebezoeken gebracht en worden nieuw ingekomenen bezocht en welkom geheten in de Hoeksteen.

Soms wordt wel eens een signaal opgevangen in de trant van “als ik nu ergens mee zit, wie moet ik dan bellen?” In dat geval, maar ook wanneer u zelf regelmatig een bezoek op prijs stelt, schroom dan niet om contact op te nemen met de ouderlingen. Zij zijn belast met het bezoekwerk en zullen dan proberen iemand te vinden die u zal bezoeken. De actuele contactgegevens vindt u op de achterpagina van Samen.

Voor de adresgegevens en telefoonnummers van de overige kerkenraadsleden moet u ingelogd zijn. Klik HIER om de lijst te bekijken.

Bij pastorale vragen rondom ingrijpende levensgebeurtenissen kan contact worden opgenomen met een van de predikanten, zie voor de verdeling de wijkindeling.

Taakverdeling Pastoraal College

Hoewel we een aantal jaren geleden zijn afgestapt van de indeling naar wijken en het pastoraat toen hebben ingedeeld naar leeftijdscategorieën, is het uiteraard wel nodig dat er voor de predikanten een duidelijke wijkindeling is. Globaal vormt de rondweg (N210) de scheiding tussen de wijken. De indeling ziet er als volgt uit:

  • Ds. Hanneke Ouwerkerk: Schoonhoven Centrum, Schoonhoven Oost, Lopik, Polsbroek, Vlist, Nieuwpoort en Lekdijk-West.
  • Ds. Nanne Scholtens (ambulant predikant vanaf oktober 2023): Schoonhoven Noord, Schoonhoven West, Ammerstol, Bergambacht, Stolwijk en Gouda.

De ouderlingen voor het pastoraat die voor de verschillende leeftijdsgroepen inzetbaar zijn, zijn gekoppeld aan de wijkpredikanten.
Hieronder ziet u de volledige indeling. Deze indeling is geen ‘wet van Meden en Perzen’, met andere woorden er is ook ruimte voor maatwerk.

Predikant:Nanne Scholtens (ambulant predikant)Hanneke Ouwerkerk
Jeugdouderling
(t/m 20 jaar): 
Martine CornaxVacant
Ouderling
(t/m 40 jaar) : 
Wietse Vaatstra (tevens voorzitter Pastoraal College)Vacant
Ouderling
(t/m 60 jaar) : 
Lonneke GellingVacant
Ouderling
(t/m 79): 
Anky RijneveldJo van den Berg
Ouderling ouderenpastoraat (80+):Marianne van der HouwenJeannette Dregmans *
* Jeannette Dregmans  doet ALLE buitengebieden, dus ook de gebieden die onder ds. Gooijer vallen.