Predikanten

Ds. C.P. Koole
Spoorstraat 28
Schoonhoven
tel. 385758
e-mail: cpkoole@planet.nl

Telefonische bereikbaarheid

U kunt uw predikant bereiken op het genoemde telefoonummer of via e-mail. Wilt u hen in kennis stellen van ziekenhuisopname en ontslag? Zo ja, dan graag zo spoedig mogelijk!

Het is de predikant bij wie u tijdig huwelijksbevestiging en bediening van de doop moet aanvragen. Zij brengen deze aanvragen ter kennis van de kerkenraad (zie ook de onderwerpen: Erediensten).

 

te Schoonhoven en Willige Langerak