Predikanten

Bereikbaarheid

U kunt uw predikant (zie wijkindeling)  bereiken op het hieronder genoemde telefoonnummer of via e-mail.
Wilt u hen in kennis stellen van ziekenhuisopname en ontslag? Zo ja, dan graag zo spoedig mogelijk!
Het is de predikant bij wie u tijdig huwelijksbevestiging en bediening van de doop moet aanvragen. Zij brengen deze aanvragen ter kennis van de kerkenraad (zie ook taakgroep erediensten).

Herfstvakantie
Van 19 oktober – 25 oktober heeft ds. Agnes Gooijer vakantie en is ds. Luci Schermers achterwacht. 
De week daarna, vanaf 26 oktober – 30 oktober,  is ds. Schermers vrij en neemt ds. Gooijer in bijzondere situaties voor haar waar. 

Mochten de predikanten niet bereikbaar zijn dan kunt u in voorkomende gevallen contact opnemen met Remke van der Heide (0182-604469) of  Sonja Hoogendoorn (06-52345978).

ds. Agnes Gooijer is bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Tel.: 06-36596663  of  010-5120860
E-mail: ds.aem.gooijersnel@pg-dehoeksteen.nl
Adres: Rodenrijseweg 173, 2651 BP Berkel en Rodenrijs

 

ds. Luci Schermers
Tijdens de afwezigheid van ds. Hanneke Ouwerkerk werkt zij twee dagen per week voor De Hoeksteen, nl. op woensdag en vrijdag. Vooralsnog is afgesproken dat zij tot 1 december2020 predikant van onze gemeente blijft.
Tel.: 010-4517840
E-mail: lm.schermers@gmail.com

ds. Hanneke Ouwerkerk hoopt eind 2020 haar werkzaamheden weer op te kunnen pakken. Haar werkdagen zijn maandag (in de oneven weken), dinsdag, donderdag en vrijdag.
Tel.: 0182-359288
E-mail: ds.mj.ouwerkerk@pg-dehoeksteen.nl
Adres: Tapuitstraat 19, 2872 AB Schoonhoven