Predikanten

Bereikbaarheid tijdens de zomer

Gedurende de zomer zijn onze predikanten enkele weken op vakantie, waarvan een deel overlapt. In deze periode is ds. Chris Koole bereid gevonden om waar te nemen, waarvoor wij hem heel
dankbaar zijn.
Ds. Luci Schermers heeft vakantie van 25 juli t/m 25 augustus.
Ds. Agnes Gooijer heeft van 29 juli t/m 18 augustus vakantie.
Ds. Hanneke Ouwerkerk heeft van 5 t/m 30 augustus vakantie.
Van 25 juli t/m 4 augustus neemt ds. Hanneke Ouwerkerk waar voor ds. Luci Schermers (vanaf 25 juli) en voor ds. Agnes Gooijer (vanaf 29 juli).
Van 4 t/m 18 augustus neemt ds. Chris Koole waar voor de drie predikanten.
Van 19 t/m 30 augustus neemt ds. Agnes Gooijer waar voor ds. Luci Schermers (t/m 25 augustus) en voor ds. Hanneke Ouwerkerk (t/m 30 augustus).
Mocht een van de predikanten niet bereikbaar zijn dan kunt u in voorkomende gevallen contact opnemen met Remke van der Heide (0182–60 44 69) of Sonja Hoogendoorn (06–523 459 78).
Een goede zomer gewenst!
Namens de predikanten,
ds. Agnes Gooijer (06-36 59 66 63 of 010-5120860),
ds. Chris Koole (0182-385758),
ds. Hanneke Ouwerkerk (0182-359288),
ds. Luci Schermers (010-4517840).

Bereikbaarheid normaal

U kunt uw predikant (zie wijkindeling)  bereiken op het hieronder genoemde telefoonnummer of via e-mail. Wilt u hen in kennis stellen van ziekenhuisopname en ontslag? Zo ja, dan graag zo spoedig mogelijk!
Het is de predikant bij wie u tijdig huwelijksbevestiging en bediening van de doop moet aanvragen. Zij brengen deze aanvragen ter kennis van de kerkenraad (zie ook taakgroep erediensten).

ds. Hanneke Ouwerkerk is bereikbaar op maandag (in de oneven weken), dinsdag, donderdag en vrijdag.
Telefoon: 0182 – 35 92 88
E-mail: ds.mj.ouwerkerk@pg-dehoeksteen.nl
Adres: Tapuitstraat 19, 2872 AB Schoonhoven

ds. Agnes Gooijer is bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Telefoon: 06 – 365 966 63  of  010 – 512 08 60
E-mail: ds.aem.gooijersnel@pg-dehoeksteen.nl
Adres: Rodenrijseweg 173, 2651 BP Berkel en Rodenrijs

ds. Luci Schermers
Telefoon: 010 – 451 78 40
E-mail: lm.schermers@gmail.com

Mochten de predikanten niet bereikbaar zijn dan kunt u in voorkomende gevallen contact opnemen met Remke van der Heide (0182 – 60 44 69) of  Sonja Hoogendoorn (06 – 523 459 78).

te Schoonhoven en Willige Langerak