Predikanten

Ds.. Hanneke Ouwerkerk is bereikbaar op
tel.nr.: 0182 – 35 92 88 of via e-mail: ds.mj.ouwerkerk@pg-dehoeksteen.nl.
Tapuitstraat 19, 2872 AB Schoonhoven

Haar werkdagen zijn maandag (in de oneven weken), dinsdag, donderdag en vrijdag.

In de komende periode waarin gezocht wordt naar een nieuwe predikant zijn beschikbaar:

Ds. Annemarie Six-Wienen: 06 – 129 119 53
Ds. Roel Braakhuis: 06-122 338 54

Telefonische bereikbaarheid

U kunt uw predikant bereiken op het genoemde telefoonummer of via e-mail. Wilt u hen in kennis stellen van ziekenhuisopname en ontslag? Zo ja, dan graag zo spoedig mogelijk!

Het is de predikant bij wie u tijdig huwelijksbevestiging en bediening van de doop moet aanvragen. Zij brengen deze aanvragen ter kennis van de kerkenraad (zie ook de onderwerpen: Erediensten).

 

te Schoonhoven en Willige Langerak