Predikanten

Bereikbaarheid

U kunt uw predikant (zie wijkindeling)  bereiken op het hieronder genoemde telefoonnummer of via e-mail.
Wilt u hen in kennis stellen van ziekenhuisopname en ontslag? Zo ja, dan graag zo spoedig mogelijk!
Het is de predikant bij wie u tijdig huwelijksbevestiging en bediening van de doop moet aanvragen. De predikant brengt deze aanvragen ter kennis van de kerkenraad (zie ook taakgroep erediensten).

Mocht(en) de predikant(en) niet bereikbaar zijn dan kunt u in voorkomende gevallen contact opnemen met de scriba of een van de andere ouderlingen.