Predikanten

Bereikbaarheid

U kunt uw predikant (zie wijkindeling)  bereiken op het hieronder genoemde telefoonnummer of via e-mail.
Wilt u hen in kennis stellen van ziekenhuisopname en ontslag? Zo ja, dan graag zo spoedig mogelijk!
Het is de predikant bij wie u tijdig huwelijksbevestiging en bediening van de doop moet aanvragen. Zij brengen deze aanvragen ter kennis van de kerkenraad (zie ook taakgroep erediensten).

Mochten de predikanten niet bereikbaar zijn dan kunt u in voorkomende gevallen contact opnemen met Remke van der Heide (0182 – 60 44 69) of  Sonja Hoogendoorn (06 – 523 459 78).

Van 1 februari t/m 31 mei 2020 heeft ds. Hanneke Ouwerkerk zwangerschapsverlof.

ds. Hanneke Ouwerkerk is vanaf 1 juni bereikbaar op maandag (in de oneven weken), dinsdag, donderdag en vrijdag.
Telefoon: 0182 – 35 92 88
E-mail: ds.mj.ouwerkerk@pg-dehoeksteen.nl
Adres: Tapuitstraat 19, 2872 AB Schoonhoven

 

ds. Agnes Gooijer is bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Telefoon: 06 – 365 966 63  of  010 – 512 08 60
E-mail: ds.aem.gooijersnel@pg-dehoeksteen.nl
Adres: Rodenrijseweg 173, 2651 BP Berkel en Rodenrijs

 

ds. Luci Schermers
Tijdens het zwangerschapsverlof van ds. Hanneke Ouwerkerk – van 1 februari t/m 31 mei 2020 – werkt zij twee dagen per week, nl. op woensdag en vrijdag.
Telefoon: 010 – 451 78 40
E-mail: lm.schermers@gmail.com