Predikanten

Ds. Hanneke Ouwerkerk is bereikbaar op 0182 – 35 92 88 of via e-mail: ds.mj.ouwerkerk@pg-dehoeksteen.nl.
Tapuitstraat 19, 2872 AB Schoonhoven

Ds. Ouwerkerk is bereikbaar op maandag (in de oneven weken), dinsdag, donderdag en vrijdag.

Ds. Agnes Gooijer is bereikbaar op 06 – 365 966 63, 010 – 512 08 60 of van e-mail: ds.aem.gooijersnel@pg-dehoeksteen.nl
Rodenrijseweg 173, 2651 BP Berkel en Rodenrijs

Ds. Gooijer is bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Mochten beide prdeikanten niet bereikbaar zijn, kunt u in voorkomende gevallen contact opnemen met Remke van der Heide (0182 – 60 44 69) of  Sonja Hoogendoorn (06 – 523 459 78).

Telefonische bereikbaarheid

U kunt uw predikant bereiken op het genoemde telefoonummer of via e-mail. Wilt u hen in kennis stellen van ziekenhuisopname en ontslag? Zo ja, dan graag zo spoedig mogelijk!

Het is de predikant bij wie u tijdig huwelijksbevestiging en bediening van de doop moet aanvragen. Zij brengen deze aanvragen ter kennis van de kerkenraad (zie ook de onderwerpen: Erediensten).

 

te Schoonhoven en Willige Langerak