Predikanten

Bereikbaarheid

U kunt uw predikant (zie wijkindeling)  bereiken op het hieronder genoemde telefoonnummer of via e-mail.
Wilt u hen in kennis stellen van ziekenhuisopname en ontslag? Zo ja, dan graag zo spoedig mogelijk!
Het is de predikant bij wie u tijdig huwelijksbevestiging en bediening van de doop moet aanvragen. Zij brengen deze aanvragen ter kennis van de kerkenraad (zie ook taakgroep erediensten).

Mochten de predikanten niet bereikbaar zijn dan kunt u in voorkomende gevallen contact opnemen met Remke van der Heide (0182-604469) of  Sonja Hoogendoorn (06-52345978).

Ds. Agnes Gooijer is bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Tel.: 06-36596663  of  010-5120860
E-mail: ds.aem.gooijersnel@pg-dehoeksteen.nl
Adres: Rodenrijseweg 173, 2651 BP Berkel en Rodenrijs

 

 

Ds. Hanneke Ouwerkerk
Haar werkdagen zijn maandag (in de oneven weken), dinsdag, donderdag en vrijdag.
Tel.: 0182-359288
E-mail: ds.mj.ouwerkerk@pg-dehoeksteen.nl
Adres: Lijsterlaan 34, 2872 AS

 

 

Ds. Annemarie Six-Wienen 
Van 1 december 2020 tot 28 februari 2021 werkt ds. Annemarie Six-Wienen uit Gouda (predikante in Benschop) bij ons voor 1,5 dag in de week. Zij zal nagenoeg uitsluitend het (crisis-)pastoraat en alles wat daaruit voortvloeit verzorgen. Er zijn geen specifieke weekdagen afgesproken om de flexibiliteit hoog te houden.
Tel.: 0182-533801. 
E-mail: annemarie.six-wienen@solcon.nl