Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (CKRM) heeft een adviserende en uitvoerende taak. Het adviseert de kerkenraad over de exploitatie en het onderhoud van de gebouwen en zorgt voor de uitvoering daarvan. Ook regelt het college mede in overleg met het kostersteam de gang van zaken bij bijzondere diensten en/of vergaderingen.

Financiën

Naast het bovengenoemde zoekt het wegen en middelen om de kerkelijke financiën op peil te houden. Elk jaar stelt het college een overzicht samen van de inkomsten en de uitgaven van de kerk en een begroting voor het komende jaar. Hiervoor legt het verantwoording af aan de kerkenraad en geeft het een toelichting op deze stukken op een gemeentevergadering.

Van ieder lid van onze gemeente wordt een bijdrage naar draagkracht verwacht, om het college het uitvoeren van haar taken mogelijk te maken. Ieder jaar doet het college een beroep op de gemeenteleden tot het geven van een vrijwillige bijdrage via ‘Actie Kerkbalans’ en door kerkcollectes.

Wilt u in contact komen met het college van Kerkrentmeesters, mail dan naar: ckrm@pg-dehoeksteen.nl.

Bankgegevens

De bankgegevens van De Hoeksteen zijn:

BIC: ABNANL2A
IBAN: NL12 ABNA 0618 6428 70

Belasting

Om giften aftrekbaar te kunnen laten zijn voor de inkomstenbelastingen, moeten kerken een eigen RSIN-nummer hebben. Dit nummer is onlangs in het registratiesysteem van onze gemeente opgenomen, zodat de instanties die het nodig hebben, inzage hebben.

Het RSIN-nummer van de P.G. De Hoeksteen is: 824.102.289.

Verantwoording ANBI: CKRM – PG De Hoeksteen – ANBI – 2018.

anbi-geregistreerd

Samenstelling CKRM

Wilt u in contact komen met het college van kerkrentmeesters? Mail dan naar: ckrm@pg-dehoeksteen.nl.

Voorzitter
Geert Katerberg
Zeemanhof 20
0182 – 386215 / 06 – 308 115 21

Secretaris
Foppe Haanstra
Eijkmanstraat 10
0182 – 384738

Penningmeester
Jan Blonk
Leeghwaterstraat 82
0182 – 384848

Bijdrage administratie
Jan Willem Tuitel
Werf 12
06 – 546 011 48

Onderhoud gebouwen
Henk Schep
Buiten de Veste 10
0182 – 383351

Onderhoud installaties
Stefan van ‘t Hof
Olivier van Noortstraat 4
0182 – 381352

Gebruik zalen / kosters
Dirk Molenaar
Tapuitstraat 50
0182 – 383832

Verhuur / gebruik kerk
Adrie Fokker
Groene singel 12
06 – 400 676 82

Actie Kerkbalans
Geert Katerberg
Zeemanhof 20
0182 – 386215 / 06 – 308 115 21

Boekhouding
Aad van der Meer
Einsteinstraat 3
0182 – 382560

Collectebonnen
Teus Boer
Julianaplein 24, Vlist
0182 – 502148

Ledenadministratie
Jeannet Haanstra-van Loon
Eijkmanstraat 10
0182 – 384738

Peter Breems
Zeemanhof 18
0182 – 385573