Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (CKRM) heeft een adviserende en uitvoerende taak. Het adviseert de kerkenraad over de exploitatie en het onderhoud van de gebouwen en zorgt voor de uitvoering daarvan. Ook regelt het college mede in overleg met het kostersteam de gang van zaken bij bijzondere diensten en/of vergaderingen.

Financiën

Naast het bovengenoemde zoekt het wegen en middelen om de kerkelijke financiën op peil te houden. Elk jaar stelt het college een overzicht samen van de inkomsten en de uitgaven van de kerk en een begroting voor het komende jaar. Hiervoor legt het verantwoording af aan de kerkenraad en geeft het een toelichting op deze stukken op een gemeentevergadering.

Van ieder lid van onze gemeente wordt een bijdrage naar draagkracht verwacht, om het college het uitvoeren van haar taken mogelijk te maken. Ieder jaar doet het college een beroep op de gemeenteleden tot het geven van een vrijwillige bijdrage via ‘Actie Kerkbalans’ en door kerkcollectes.

Wilt u in contact komen met het college van Kerkrentmeesters, mail dan naar: ckrm@pg-dehoeksteen.nl.

Bankgegevens

De bankgegevens van De Hoeksteen zijn:

BIC: ABNANL2A
IBAN: NL12 ABNA 0618 6428 70

Belasting

Om giften aftrekbaar te kunnen laten zijn voor de inkomstenbelastingen, moeten kerken een eigen RSIN-nummer hebben. Dit nummer is onlangs in het registratiesysteem van onze gemeente opgenomen, zodat de instanties die het nodig hebben, inzage hebben.

Het RSIN-nummer van P.G. De Hoeksteen is: 824.102.289.

Verantwoording ANBI: Zie ANBI-ckrm onderaan deze website (transparantie).

anbi-geregistreerd

Samenstelling CKRM

Wilt u in contact komen met het college van kerkrentmeesters? Mail dan naar: ckrm@pg-dehoeksteen.nl.

Kijk HIER voor de namen en adressen van de leden van het CKRM.