Kerkrentmeesters

Het college heeft een adviserende en uitvoerende taak. Het adviseert de kerkenraad over de exploitatie en het onderhoud van de gebouwen en zorgt voor de uitvoering daarvan. Daarnaast zoekt het wegen en middelen om de kerkelijke financiën op peil te houden.

Elk jaar stelt het college een overzicht samen van de inkomsten en de uitgaven van de kerk en een begroting voor het komende jaar. Hiervoor legt het verantwoording af aan de kerkenraad en geeft het een toelichting op deze stukken op een gemeentevergadering.

Van ieder lid van onze gemeente wordt een bijdrage naar draagkracht verwacht, om het college het uitvoeren van haar taken mogelijk te maken. Ieder jaar doet het college een beroep op de gemeenteleden tot het geven van een vrijwillige bijdrage via ‘Actie Kerkbalans’ en door kerkcollectes.

Het college regelt mede in overleg met het kostersteam de gang van zaken bij bijzondere diensten en/of vergaderingen. De samenstelling van het college is als volgt:

Voorzitter:  Geert Katerberg Zeemanhof 20 386215 06-30811521
Secretaris:  Foppe Haanstra  Eijkmanstraat 10 384738  
Penningmeester:  Jan Blonk Leeghwaterstraat 82 384848  
Bijdrage administratie: Jan Willem Tuitel Werf 12   06-54601148
Onderhoud gebouwen: Henk Schep Buiten de Veste 10 383351  
Onderhoud installaties: Stefan van ‘t Hof Olivier v. Noortstraat 4 381352  
Gebruik zalen/kosters: Dirk Molenaar  Tapuitstraat 50 383832  
         
Verhuur/gebruik kerk:  Adrie Fokker Groene singel 12

 

   06 – 400 676 82
Actie Kerkbalans:  Geert Katerberg      
Boekhouding: Aad van der Meer Einsteinstraat 3 382560  
Collectebonnen:  Teus Boer Julianaplein 24, Vlist 502148  
Ledenadministratie:  Jeannet Haanstra-van Loon Eijkmanstraat 10 384738  
  Peter Breems Zeemanhof 18 385573  

Wilt u in contact komen met het college van Kerkrentmeesters, mail dan naar: ckrm@pg-dehoeksteen.nl.

Het IBAN van de Hoeksteen  is:
BIC ABNANL2A
IBAN NL12 ABNA 0618 6428 70

Om giften aftrekbaar te kunnen laten zijn voor de inkomstenbelastingen, moeten kerken een eigen RSIN-nummer hebben. Dit nummer is onlangs in het registratiesysteem van onze gemeente opgenomen, zodat de instanties die het nodig hebben, inzage hebben.

Het RSIN-nummer van de P.G. De Hoeksteen is: 824.102.289.

Verantwoording ANBI: CKRM – PG De Hoeksteen – ANBI – 2017

anbi-geregistreerd

te Schoonhoven en Willige Langerak