Geschiedenis

De Protestantse Gemeente ‘De Hoeksteen’ is ontstaan uit een fusie van de Gereformeerde Kerk van Schoonhoven en Willige Langerak en de Hervormde Adventgemeente van Schoonhoven en omstreken.

De Gereformeerde Kerk van Schoonhoven werd ingesteld in 1841 (A-kerk) en 23 juli 1888 (B-kerk), en die van Willige Langerak op 14 april 1889. Beide kerken werden op 14 februari 1956 samengevoegd.

Gereformeerde Kerk A (Koestraat, Schoonhoven) – Uitbreiding en toren in 1924 . Dit gebouw raakte buiten gebruik in 1979 toen het huidige kerkgebouw aan de Albert Schweitzerlaan in gebruik werd genomen. De kerk is verkocht aan een projectontwikkelaar en vervolgens gesloopt. Er staan nu woningen.

De Hervormde Adventgemeente vond haar oorsprong in de zogenaamde ‘Minderheidsgroep’, die naar aanleiding van een modaliteitsverschil in de Hervormde Gemeente werd opgericht in 1927. In 1972 ontstond hieruit de ‘Buitengewone Wijkgemeente-in-wording’, die in 1978 werd omgevormd tot ‘Deelgemeente’ en waaraan de naam ‘Hervormde Adventgemeente’ werd gegeven.

Al in een vroeg stadium bestonden er tussen beide kerken goede contacten, die steeds meer leidden tot gezamenlijke activiteiten op allerlei gebied. De ‘intentie tot federatie’ dateert van 1987, waarna de serieuze voorbereiding tot federatie een aanvang nam. Op 3 december 1995 (eerste advent) zijn beide kerken gefedereerd en vormden zij de Hervormd-Gereformeerde Samen-op-Weg-gemeente ‘De Hoeksteen’ te Schoonhoven en Willige Langerak. Later ging de gemeente op in de Protestantse Kerk in Nederland.

Gereformeerde Kerk B (Het Klooster, Schoonhoven) – Karakteristiek kerkgebouw zonder toren. Dit gebouw raakte buiten gebruik als kerk in 1926, toen deze gemeente zich verenigde met de Gereformeerde Kerk A.
Hierna is het gebouw vele decennia in gebruik als achtereenvolgens gymnastiekzaal, gaarkeuken en opslagruimte van de zilverfabriek van Hooijkaas. In 1979 is het verbouwd tot een kleinschalig theater.