Geschiedenis van P.G. de Hoeksteen

De geschiedenis in het kort

De Protestantse Gemeente ‘De Hoeksteen’ is in 2005 ontstaan uit een fusie van de Gereformeerde Kerk Schoonhoven Willige Langerak en de Hervormde Advent-gemeente Schoonhoven e.o.

De Gereformeerde Kerk van Schoonhoven is ingesteld in 1841 (A-kerk¹) en 23 juli 1888 (B-kerk²). Die van Willige Langerak op 14 april 1889. Beide kerken zijn samengevoegd op 14 februari 1956. Wat betreft de Hervormde Adventgemeente: n.a.v. een modaliteitsverschil in de Hervormde Gemeente werd in 1927 de zgn. ‘Minderheidsgroep’ opgericht. Pas in 1972 ontstond hieruit de ‘Buitengewone Wijkgemeente-in-wording’, die in 1978 werd omgevormd tot ‘Deelgemeente’ en waaraan de naam Hervormde Adventgemeente werd gegeven.

Al in een vroeg stadium bestonden er tussen beide kerken goede contacten, die steeds meer leidden tot gezamenlijke activiteiten op allerlei gebied. De ‘intentie tot federatie’ dateert van 1987, waarna de serieuze voorbereiding tot federatie een aanvang nam. Op 3 december 1995 – eerste advent – zijn beide kerken gefedereerd en vormden zij de Hervormd-Gereformeerde Samen-op-Weg-gemeente ‘De Hoeksteen’ te Schoonhoven en Willige Langerak. Een deel van de aangesloten leden komt ook uit omliggende plaatsen, zoals Ammerstol, Bergambacht, Lopik, Cabauw, Jaarsveld, Vlist, Polsbroek, Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak.

¹) Gereformeerde Kerk A – Koestraat, Schoonhoven

Uitbreiding en toren in 1924 . Buiten gebruik in 1979 toen de nieuwe gereformeerde kerk “De Hoeksteen” in gebruik werd genomen. De kerk is verkocht aan een projectontwikkelaar en vervolgens gesloopt. Er staan nu woningen.

²) Gereformeerde Kerk B – Het Klooster 5, Schoonhoven

Karakteristiek Gereformeerd kerkgebouw zonder toren. Buiten gebruik als kerk in 1926, toen deze gemeente zich verenigde met de Gereformeerde Kerk A.
Hierna is het gebouw vele decennia in gebruik voor uiteenlopende doeleinden, maar is intussen in verval geraakt. In 1979 is het verbouwd tot een kleinschalig theater.
In 1888 is het pand gebouwd als kerk voor een protestants-christelijke groepering. Deze afgescheiden groep behoorde tot de Gereformeerde stroming in de Protestantse Kerk. Tot 1926 hebben de gelovigen er gekerkt. Toen ze zich weer herenigden met Gereformeerde Kerk A werd het aparte kerkgebouw overbodig.
Het werd daarna achtereenvolgens gebruikt als gymnastiekzaal, gaarkeuken, opslagruimte zilverfabriek van Hooijkaas en tenslotte als minitheater (Arto Theater).

te Schoonhoven en Willige Langerak