Geschiedenis van P.G. de Hoeksteen

De protestantse gemeente ‘De Hoeksteen’ is samengesteld uit de Gereformeerde Kerk Schoonhoven-Willige Langerak en de Hervormde Adventgemeente Schoonhoven e.o.

De Gereformeerde Kerk van Schoonhoven is ingesteld in 1841 en 23 juli 1888. Die van Willige Langerak 14 april 1889. Beide kerken zijn samengevoegd op 14 februari 1956, ingeschreven onder nr. 100214.

Wat betreft de Hervormde Adventgemeente: n.a.v. een modaliteitsverschil in de Hervormde Gemeente werd in 1927 de zgn. ‘Minderheidsgroep’ opgericht. Pas in 1972 ontstond hieruit de ‘Buitengewone Wijkgemeente-in-wording’, in 1978 omgevormd tot ‘Deelgemeente’, waaraan de naam Hervormde Adventgemeente werd gegeven.

Al in een vroeg stadium bestonden er tussen beide kerken goede contacten, die steeds meer leidden tot gezamenlijke activiteiten op allerlei gebied. De ‘intentie tot federatie’ dateert van 1987, waarna de serieuze voorbereiding tot federatie een aanvang nam.

Sinds 3 december 1995 – eerste advent – zijn beide kerken gefedereerd en vormen zij de Hervormd-Gereformeerde Samen op Weg-gemeente ‘De Hoeksteen’ te Schoonhoven-Willige Langerak. Een deel van de aangeslo-ten leden komt ook uit omliggende plaatsen, zoals Ammerstol, Bergam-bacht, Cabauw, Gouda, Vlist, enz.

te Schoonhoven en Willige Langerak