Jongeren in de kerk

We willen jongeren over God vertellen, op een manier die jongeren van 0 tot 21 jaar aanspreekt. De jeugdraad is het overlegorgaan voor alle jeugdactiviteiten van onze gemeente. De samenstelling van de jeugdraad is: twee jeugdouderlingen, een penningmeester/secretaris en afgevaardigden van alle jeugdactiviteiten.

De jeugdraad komt twee tot drie maal per jaar bij elkaar om te praten over alle jeugdzaken, met als doel een vooruitstrevend en gedegen jeugdbeleid te kunnen voeren.

De financiën voor het jeugdwerk krijgt de jeugdraad door kerkcollectes, bijdragen van de kerk en de subsidie van het Barend van Hoeff-fonds.

Samenstelling jeugdraad