ZWO

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Project  2020/2021 ‘Kansen voor Kinderen in Kenia’

DIT PROJECT WILLEN WE PROMOTEN DOOR MIDDEL VAN HET

GAVEN EN WENSEN BORD

HOE WERKT HET GAVEN EN WENSEN BORD?
Je kunt een gave, dienst of product aanbieden onder de kop GAVEN.
Zoek je hulp bijv. met je computer of voor de tuin of heb je een product (eventueel in bruikleen) dan plaats je dit onder WENSEN.

GAVENWENSEN
Dagje zeilen/varenIk wil een steiger lenen
Komt hier uw gave?Komt hier uw wens?

Je gave of wens kun je op het bord in de kerk plaatsen of doorgeven voor plaatsing op de website aan Elibart Wisse, elibartwisse@home.nl. Ook voor het vervullen van een wens of als je een gave wilt ontvangen, kun je bij hem terecht.

De prijs die je voor je gave of wens ontvangt of betaalt, gaat dan namens de ZWO als gift naar het project Blessed Generation in KENIA onder leiding van Ria Fennema.

We sparen voor:

 • Nieuwe tafels en stoelen eetzaal Malindi
 • Lesboeken basisschool Malindi
 • Ondersteunend materiaal t.b.v godsdienst les
 • Schooluniformen (zowel in Malindi,  Nyamira en Ruiru)
 • Schoolschoenen

Informatie over ‘Blessed Generation Nederland’ vindt u op: www.blessedgeneration.nl.

– – – – – – – – –

De ZWO-commissie heeft zich als doel gesteld om iedereen binnen de Hoeksteengemeente bewust te maken van de probleemgebieden aangaande Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en de gemeente te activeren om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de oplossing van de problemen daar.
De commissie wil dit doen vanuit de opdracht: “… en gij zult Mijn getuigen zijn…” (Handelingen 1:8). De manieren waarop de ZWO-commissie dit doel wil bereiken zijn divers, zoals:

 • meewerken aan zendings- en Werelddiaconaatzondagen;
 • geven van informatie via de website en stukjes in het kerkblad;
 • Paasgroetenkaartenactie voor gevangenen;
 • steunen van projecten om onze doelstelling duidelijk zichtbaar te laten zijn.

Daarnaast zamelt de commissie ook geld in voor het eigen project en andere goede doelen. Dit geld wordt bijeengebracht via:

 • collectes;
 • giften;
 • verkoop van paaseitjes;
 • zendingsbus;
 • enz.

Wanneer u meer wilt weten over het werk van de ZWO-commissie, kunt u altijd contact opnemen.
Uw suggesties, hulp en/of opmerkingen zijn van harte welkom.

Contactadres
Bastine  Neven (06-20543974) mail: b.neven@ziggo.nl
Elibart Wisse (06-27033788) mail: elibartwisse@home.nl

Penningmeester
Gaat via de penningmeester van de diaconie  onder vermelding ZWO

te Schoonhoven en Willige Langerak