ZWO

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO-commissie heeft zich als doel gesteld om iedereen binnen de Hoeksteengemeente bewust te maken van de probleemgebieden aangaande Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en de gemeente te activeren om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de oplossing van de problemen daar.

De commissie wil dit doen vanuit de opdracht: “… en gij zult Mijn getuigen zijn…” (Handelingen 1:8). De manieren waarop de ZWO-commissie dit doel wil bereiken zijn divers, zoals:

  • meewerken aan zendings- en Werelddiaconaatzondagen;
  • geven van informatie via de website en stukjes in het kerkblad;
  • sparen van postzegels en kaarten;
  • Paasgroetenkaartenactie voor gevangenen;
  • steunen van projecten om onze doelstelling duidelijk zichtbaar te laten zijn.

Daarnaast zamelt de commissie ook geld in voor het eigen project en andere goede doelen. Dit geld wordt bijeengebracht via:

  • collectes;
  • giften;
  • verkoop van paaseitjes;
  • zendingsbus;
  • enz.

Wanneer u meer wilt weten over het werk van de ZWO-commissie, kunt u altijd contact opnemen.
Uw suggesties, hulp en/of opmerkingen zijn van harte welkom.

Contactadres
Diana Zwijnenburg (Lopik)
06 – 31958196

Penningmeester
Grieta Rijnsburger
Madame Curiehof 8
0182 – 385996

IBAN
NL96 INGB 0007 369 322
t.n.v. Penn. ZWO-commissie te Schoonhoven


Project ‘Kansen voor Kinderen in Kenia’Begin 2013 zijn we gestart met de financiële ondersteuning van het project van de stichting ‘Blessed Generation’ in Kenia. Deze stichting bestaat sinds 2000 toen Ria Fennema de leiding van een weeshuis in Ruiru (Kenia) op zich nam. 
Blessed Generation Nederland werkt volledig met vrijwilligers en heeft geen kantoren, dure managers of geldverslindende reclamecampagnes. Het geld komt dus in z’n geheel bij de kinderen terecht.
Blessed Generation is een eigen High School gestart: een ‘droomschool’. Het weeshuis in Ruiru, vlakbij Nairobi, is omgebouwd tot een huis voor de middelbare scholieren en de bijbehorende lagere school is veranderd in een highschool. Een school die aansluit op de wereld van nu.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van ‘Blessed Generation Nederland’ www.blessedgeneration.nl.