ZWO

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Project  2020/2021
‘Kansen voor Kinderen in Kenia’

DIT PROJECT WILLEN WE PROMOTEN DOOR MIDDEL VAN HET

GAVEN EN WENSEN BORD


HOE WERKT HET GAVEN EN WENSEN BORD?

Je kunt een gave, dienst of product aanbieden onder de kop
GAVEN

Zoek je hulp b.v. met je computer of voor de tuin enz. enz.
of een product eventueel in bruikleen, plaats dit dan onder
WENSEN

De prijs die je voor je gave/wensen vraagt en krijgt, gaat dan namens de ZWO als gift naar:

Blessed Generation project in Malindi , Nyamira en Ruiru KENIA
onder leiding van Ria Fennema

We sparen voor:

 • Nieuwe tafels en stoelen eetzaal Malindi
 • Lesboeken basisschool Malindi
 • Ondersteunend materiaal t.b.v godsdienst les
 • Schooluniformen (zowel in Malindi,  Nyamira en Ruiru)
 • Schoolschoenen

Informatie over ‘Blessed Generation Nederland’ vindt u op: www.blessedgeneration.nl.


De ZWO-commissie heeft zich als doel gesteld om iedereen binnen de Hoeksteengemeente bewust te maken van de probleemgebieden aangaande Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en de gemeente te activeren om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de oplossing van de problemen daar.

De commissie wil dit doen vanuit de opdracht: “… en gij zult Mijn getuigen zijn…” (Handelingen 1:8). De manieren waarop de ZWO-commissie dit doel wil bereiken zijn divers, zoals:

 • meewerken aan zendings- en Werelddiaconaatzondagen;
 • geven van informatie via de website en stukjes in het kerkblad;
 • Paasgroetenkaartenactie voor gevangenen;
 • steunen van projecten om onze doelstelling duidelijk zichtbaar te laten zijn.

Daarnaast zamelt de commissie ook geld in voor het eigen project en andere goede doelen. Dit geld wordt bijeengebracht via:

 • collectes;
 • giften;
 • verkoop van paaseitjes;
 • zendingsbus;
 • enz.

Wanneer u meer wilt weten over het werk van de ZWO-commissie, kunt u altijd contact opnemen.
Uw suggesties, hulp en/of opmerkingen zijn van harte welkom.

Contactadres
Bastine  Neven (06-20543974) mail: b.neven@ziggo.nl
Elibart Wisse (06-27033788) mail: elibartwisse@home.nl

Penningmeester
Gaat via de penningmeester van de diaconie  onder vermelding ZWO