Hulpvraag in beeld brengen

Het is elke dag te lezen in de media: de prijzen van energie, boodschappen, schoolspullen, enz. stijgen in een snel tempo. Allemaal hebben we ermee te maken!! De één kan de hogere prijzen wel betalen, de ander met grote moeite en weer een ander komt hierdoor in de financiële zorgen en/of problemen. Wij als diaconie zien deze ontwikkeling met grote zorg aan en vinden dat we hier iets mee moeten en zien het als een diaconale taak hier iets aan te doen. Want vanuit de kern van het Diaconale Gemeente zijn is ‘omzien naar elkaar’ nu zeer zeker aan de orde.

Nu weten we uit ervaring dat mensen, die op dit moment maar net of niet rond kunnen komen, niet snel om hulp vragen. Wij begrijpen dit. Echter naarmate de tijd vordert, gaan deze problemen ​niet oplossen, maar worden vaak alleen maar groter. Daarom doen wij hierbij een oproep aan alle gemeenteleden om – of voor jezelf of voor een ander – bij ons aan de bel te trekken als je weet/ziet dat iemand financiële problemen heeft of dreigt te gaan krijgen.

Als u zorgen heeft over een ander, probeer het eerst met diegene te bespreken en te vragen of u het kenbaar mag maken bij de diaconie. Uiteraard mag u er ook eerst met ons over van gedachten wisselen hoe we diegene zouden kunnen helpen. Wij als diaconie kunnen niet alle problemen oplossen, maar wel zo mogelijk directe hulp bieden of anderen inschakelen om verlichting te brengen in de situatie.
Natuurlijk worden alle hulpvragen met grote discretie behandeld.

Stuur uw vraag of aanvraag naar het volgende e-mailadres: 

diaconie@pg-dehoeksteen.nl.

Diaconie van De Hoeksteen