Oecumenisch leesrooster

Van de Raad van Kerken in Nederland

3 oktober 2021
3e van de herfst
Maleachi 2: 10-16
Psalm 8
(Psalm 128)
(Hebreeën 3: 1-6)
Marcus 10: 1-16

10 oktober 2021
4e van de herfst
Deuteronomium 15: 1-11
Psalm 119: 121-128
(Hebreeën 3: 7-14)
Marcus 10: 17-31

17 oktober 2021
5e van de herfst
Jesaja 29: 18-24
Psalm 124
(Hebreeën 4: 12-16)
Marcus 10: 32-45

24 oktober 2021
6e van de herfst
Jesaja 59: 9-19
Psalm 13
(Hebreeën 6: 9-12)
Marcus 10: 46-52

31 oktober 2021
7e van de herfst
Job 19: 23-27a
Psalm 119: 1-8
(Hebreeën 7: 23-28)
Marcus 12: 18-27

3 november 2021
Dankdag
Spreuken 6
Psalm 67
Marcus 4: 26-34

7 november 2021
8e van de herfst
Leviticus 19: 1-2, 9-18
Psalm 146
(Hebreeën 9: 11-14)
Marcus 12: 28-34

14 november 2021
9e van de herfst
Exodus 30: 11-16
Psalm 16
(Hebreeën 10: 19-25)
Marcus 12: 38-13: 2

21 november 2021
10e van de herfst
Sefanja 1: 14-2: 3
Psalm 93
Openbaring 1: 1-8
Marcus 13: 14-27

28 november 2021
1e van de Advent
Zacharia 14: 4-9
Psalm 50: 1-6
1 Tessalonicenzen 3: 9-13
Lucas 21: 25-31

5 december 2021
2e van de Advent
Maleachi 3: 1-4
Psalm 126
Filippenzen 1: 3-11
Lucas 3:1-6