Oecumenisch leesrooster

Van de Raad van Kerken in Nederland

19 januari 2020
2e na Epifanie
Jesaja 62: 1-5
Psalm 96
(Romeinen 4: 1-12)
Johannes (1: 29-) 2: 1-11

26 januari 2020
3e na Epifanie
Jesaja 49: 1-7
Psalm 139: 1-12
(1 Korintiërs 1: 1-9)
Matteüs 4: 12-22

2 februari 2020
4e na Epifanie
Sefanja 2: 3; 3: 9-13
Psalm 37: 1-11
(1 Korintiërs 1: 18-31)
Matteüs 5: 1-12

9 februari 2020
5e na Epifanie
Jesaja 43: 9-12
Psalm 112
(1 Korintiërs 2: 1-5)
Matteüs 5: 13-16

16 februari 2020
6e na Epifanie
Deuteronomium 30: 15-20
Psalm 119: 9-16
(1 Korintiërs 2: 6-11)
Matteüs 5: 17-26

23 februari 2020
7e na Epifanie
Exodus 22: 20-26, 32
Psalm 71: 17-24
(1 Korintiërs 3: 16-23)
Matteüs 5: 33-48

26 februari 2020
Aswoensdag
Joël 2: 12-19
Psalm 57
2 Korintiërs 5: 20-6: 10
Matteüs 6: 1-6, 16-21

1 maart 2020
1e van de 40 dagen
Genesis 2: 15-3: 9
Psalm 51 (Psalm 32)
Romeinen 5: 12-21
Matteüs 4: 1-11