Oecumenisch leesrooster

Van de Raad van Kerken in Nederland

5 juli 2020
3e van de zomer
Zacharia 9: 9‐12
Psalm 145: 1­-12
(Romeinen 6: 16-23)
Matteüs 11: 25‐30

12 juli 2020
4e van de zomer
Jesaja 55: 6‐13
Psalm 65
(Romeinen 7: 21‐8: 6)
Matteüs 13: 1‐9, 18-23

19 juli 2020
5e van de zomer
Jesaja 40: 12‐25
Psalm 86
(Romeinen 8: 18‐25)
Matteüs 13: 24‐30, 36‐43

26 juli 2020
6e van de zomer
1 Koningen 3: 5-12
Psalm 119: 121­128
(Romeinen 8: 26‐30)
Matteüs 13: 44‐52

2 augustus 2020
7e van de zomer
Nehemia 9: 15‐20
Psalm 78: 13­-22
(Romeinen 8: 31‐39)
Matteüs 14: 13‐21

9 augustus 2020
8e van de zomer
Jona 2: 2-11
Psalm 29
(Romeinen 9: 1-5)
Matteüs 14: 22‐33

16 augustus 2020
9e van de zomer
Jesaja 56: 1-7
Psalm 67
(Romeinen 11: 13‐24)
Matteüs 15: 21‐28

23 augustus 2020
10e van de zomer
Jesaja 51: 1‐6
Psalm 138
(Romeinen 11: 25‐36)
Matteüs 16: 21‐27

30 augustus 2020
11e van de zomer
Jeremia 7: 23-28
Psalm 105: 1­7
(Romeinen 12: 1‐8)
Matteüs 17: 14‐20

6 september 2020
12e van de zomer
Ezechiël 33: 7‐11
Psalm 119: 33­40
(Romeinen 12: 9‐21)
Matteüs 18: (1)15‐20

13 september 2020
13e van de zomer
Exodus 32: 7-14
Psalm 103: 8-12
(Romeinen 14: 5b-12)
Matteüs 18: 21-35

20 september 2020
1e van de herfst
Jona 3: 10-4: 11
Psalm 145: 1-12
(Filippenzen 1: 21-27)
Matteüs 20: 1-16

27 september 2020
2e van de herfst
Ezechiël 18: 1-4, 25-32
Psalm 25: 1-10
(Filippenzen 2: 1-13)
Matteüs 21: 23-32

4 oktober 2020
3e van de herfst
Jesaja 5: 1-7
Psalm 80: 9-20
(Filippenzen 2: 14-18)
Matteüs 21: 33-43