Oecumenisch leesrooster

Van de Raad van Kerken in Nederland

1 november 2020
Allerheiligen
Jesaja 60: 1‐11, 17‐22
Psalm 138
(Psalm 34: 1­10, 22)
Openbaring 7: 2-4, 9‐17
Matteüs 5: 1‐12

1 november 2020
7e van de herfst
Spreuken 9: 1‐18
Psalm 43
(1 Tessalonicenzen 2: 9‐13)
Matteüs 25: 1‐13

4 november 2020
Dankdag
Deuteronomium 24: 15‐16
Psalm 65
Matteüs 20: 1‐16

8 november 2020
8e van de herfst
Jesaja 48: 17‐21
Psalm 70
(1 Tessalonicenzen 4: 1‐18)
Matteüs 25: 14‐30

15 november 2020
9e van de herfst
Ezechiël 34: 11‐17
Psalm 90
(1 Tessalonicenzen 4: 9‐12)
Matteüs 25: 31‐46

22 november 2020
10e van de herfst
Daniël 12: 1‐4
Psalm 97
1 Tessalonicenzen 5: 1‐11
Matteüs 24: 14‐35

29 november 2020
1e van de Advent
Jesaja 63: 19b-64: 8
Psalm 85
1 Korintiërs 1: 1-9
Marcus 13: 24-37

6 december 2020
2e van de Advent
Jesaja 40: 1-11
Psalm 80: 1-8
2 Petrus 3: 8-18
Johannes 1: 19-28