Oecumenisch leesrooster

Van de Raad van Kerken in Nederland


Zondag 25 september 2022
2e zondag van de herfst
Amos 6: 1-10
Psalm 146
(1 Timoteüs 6: 11b-19)
Lucas 16: 19-31

Zondag 2 oktober 2022
Israëlzondag
3e zondag van de herfst
Habakuk 3: 1-3, 6-19
Psalm 37: 1-11
(2 Timoteüs 1: 6-14)
Lucas 17: 1-10

Zondag 9 oktober 2022
4e zondag van de herfst
2 Koningen 17: 24, 29-34
Psalm 113
(2 Timoteüs 2: 8-15)
Lucas 14: 1-11

Zondag 16 oktober 2022
Wereldvoedseldag
5e zondag van de herfst
Genesis 32: 22-31
Psalm 121
(2 Timoteüs 3: 14-4: 5)
Matteüs 22: 34-46

Zondag 23 oktober 2022
6e zondag van de herfst
Jeremia 14: 7-10, 19-22
Psalm 84
(2 Timoteüs 4: 6-18)
Matteüs 9: 1-8

Zondag 30 oktober 2022
7e zondag van de herfst
Genesis 12: 1-8
Psalm 32
(2 Tessalonicenzen 1: 1-12)
Matteüs 2: 1-14

Woensdag 2 november 2022
Dankdag gewas en arbeid
1 Kronieken 29: 10-16
Psalm 103
Lucas 17: 11-19

Zondag 6 november 2022
8e zondag van de herfst
Jesaja 1: 18-25
Psalm 17
Johannes 4: 47-55

te Schoonhoven en Willige Langerak