Oecumenisch leesrooster

Van de Raad van Kerken in Nederland

3 januari 2021
Epifanie
Jesaja 60: 1-6
Psalm 72
Efeziërs 3: 1-12
Matteüs 2: 1-12

10 januari 2021
1e  na Epifanie
Doop van de Heer
Jesaja 55: 1-11
Daniël 3: 52-56
(Handelingen 19: 1-7)
Marcus 1: 1-11 (13)

17 januari 2021
2e na Epifanie
Jesaja 62: 1-5
Psalm 96
(Romeinen 4: 19-25)
Johannes (1: 29-) 2: 1-11

24 januari 2021
3e na Epifanie
1 Samuël 3: 1-10 (18)
Psalm 63
(1 Korintiërs 6: 11b-14)
Marcus 1: 14-20

31 januari 2021
4e na Epifanie
Deuteronomium 18: 15-20
Psalm 111
(1 Korintiërs 8: 1b-13)
Marcus 1: 21-28

7 februari 2021
5e na Epifanie
2 Koningen 4: 18-21 (22-31) 32-37
Psalm 142
(1 Korintiërs 9: 16-23)
Marcus 1: 29-39

14 februari 2021
6e na Epifanie
2 Koningen 5: 1-3(4-8)9-15b
Psalm 32
(1 Korintiërs 9: 24-27)
Marcus 1: 40‐45

17 februari 2021
Aswoensdag
Jesaja 58: 1‐10
Psalm 57
2 Korintiërs 5: 20‐6: 10
Matteüs 6: 1‐6.16‐21

21 februari 2021
1e van de 40 dagen
Genesis 9: 8-17
Psalm 25: 1-10
1 Petrus 3: 18-22
Marcus 1: 12-15

28 februari 2021
2e van de 40 dagen
1 Koningen 19: 9-18
Psalm 16
2 Petrus 1: 16-21
Marcus 9: 2-10

7 maart 2021
3e van de 40 dagen
Exodus 20: 1‐17
Psalm 19: 8-15
Romeinen 7: 14‐25
Johannes 2: 13-22(25)

10 maart 2021
Biddag
Prediker 3: 1-13
Psalm 126
Marcus 4: 1-9

14 maart 2021
4e van de 40 dagen
Jozua 4: 19-5: 1,10-12
Psalm 122
Efeziërs 2: 4-10
Johannes 6: (1) 4-15

21 maart 2021
5e van de 40 dagen
Jeremia 31: 31-34
Psalm 51
Hebreeën 5: 1-10
Johannes 12: 20-33

28 maart 2021
6e van de 40 dagen
Marcus 11: 1-11
(Johannes 12: 1-24)
Psalm 118: 1-2.19-29
Jesaja 50: 4-7
(Jesaja 52: 12-53: 12)
Psalm 73: 13-20
Filippenzen 2: 5-11
Marcus 14: 1-15: 47

1 april 2021

Witte Donderdag
Exodus 12: (1) 15-20
Psalm 81
(Psalm 116)
Johannes 13: 1-15
(Johannes 14: 15-31
of Matteüs 26: 30-46a)

2 april 2021
Goede Vrijdag
Exodus 12: (1) 21-28
Hosea 6: 1-6
Psalm 22
Hebreeën 9: 11-15
Johannes 18: 1-19: 42

3 april 2021
Paasnacht
Genesis 1: 1-2: 3
Psalm 33: 6-9
Genesis 22: 1-18
Psalm 16: 5-11
Exodus 14: 15-15: 1a
Exodus 15: 1b-3
Jesaja 54: 4-14
Psalm 30: 2-6
Jesaja 55: 1-11
Jesaja 12: 1-6
Ezechiël 36: 24-28
Psalm 51: 9-15
Sefanja 3: 12-20
Psalm 126
Psalm 42: 2-6
Romeinen 6: 3-4
Kolossenzen 3: 1-4
Marcus 16: 1-8

4 april 2021
1e van Pasen
Jesaja 25: 6-9
Psalm 118: 15-24
Kolossenzen 3: 1-4
Johannes 20: 1-18