Oecumenisch leesrooster

Van de Raad van Kerken in Nederland

8 mei 2022
4e van Pasen
Numeri 27: 12-23
Psalm 100
Openbaring 7: 9-17
Johannes 10: 22-30

15 mei 2022
5e van Pasen
Deuteronomium 6: 1-9
Psalm 145: 1-12
Openbaring 19: 1-9
Johannes 13: 31-35

22 mei 2022
6e van Pasen
Joël 2: 21-27
Psalm 67
Openbaring.21: 10-12, 22-27
Johannes 14: 23-29

26 mei 2022
Hemelvaartsdag
2 Koningen 2: 1-15
Psalm 47
(Psalm 110)
Hebreeën 9: 24-28
(Handelingen 1: 1-11)
Lucas 24: 49-53
(Marcus 16: 19-20)

29 mei 2022

7e van Pasen
1 Samuël 12: 19b-24
Psalm 31: 1-9
(Psalm 97)
Openbaring 22: 12-21
Johannes 14: 15-21

5 juni 2022
Pinksteren
Joël 3: 1-541
Psalm 104: 25-35
Handelingen 2: 1-11
Johannes 20: 19-23

12 juni 2022
Trinitatis
Spreuken 8: 22-31
Psalm 29
(Openbaring 4: 1-11)
Johannes 3: 1-16

19 juni 2022
1e van de zomer
Jesaja 65: 1-9
Psalm 89: 1-9
(Psalm 22: 19-28)
(Galaten 3: 23-29)
Lucas 8: 26-39

26 juni 2022
2e van de zomer
1 Koningen 19: 19-21
Psalm 16
(Galaten 5: 1, 13-25)
Lucas 9: 51-62

3 juli 2022
3e van de zomer
Jesaja 66: 10-14
Psalm 66: 1-12
(Galaten 6: 1-10, 14-18)
Lucas 10: 1-20te Schoonhoven en Willige Langerak