Oecumenisch leesrooster

Van de Raad van Kerken in Nederland

11 juli 2021
4e van de zomer
Jesaja 52: 1-6
Psalm 85
(Efeziërs 1: 1-14)
Marcus 6: 6b-13

18 juli 2021
5e van de zomer
Jeremia 23: 1-6
Psalm 23
(Efeziërs 2: 11-22)
Marcus 6: 30-44

25 juli 2021
6e van de zomer
Jesaja 63: 7-14
Psalm 114
(Efeziërs 3: 14-21)
Marcus 6: 45-52

1 augustus 2021
7e van de zomer
Deuteronomium 10: 12-21
Psalm 15
(Efeziërs 4: 17-25)
Marcus 7: 1-23

8 augustus 2021
8e van de zomer
2 Koningen 4: 8-18 (37)
Psalm 34: 1­11
(Efeziërs 4: 30-5: 2)
Marcus 7: 24-30

15 augustus 2021
9e van de zomer
Jesaja 35: 1-10
Psalm 146
(Efeziërs 5: 15-20)
Marcus 7: 31-37

22 augustus 2021
10e van de zomer
2 Koningen 4: 42-44
Psalm 78: 17-29
(Efeziërs 6: 1-9)
Marcus 8: 1-21

29 augustus 2021
11e van de zomer
Zacharia 8: 4-8: 20-23
Psalm 34: 12-23
(Efeziërs 6: 10-20)
Marcus 8: 22-26

5 september 2021
12e van de zomer
Deuteronomium 4: 1-2: 9-20
Psalm 54
(Jakobus 1: 17-27)
Marcus 8: 27-9: 1