Oecumenisch leesrooster

Woensdag 1 november 2023
dankdag voor gewas en arbeid
Deuteronomium 24,15-16
Psalm 65
Matteüs 20,1-16

Zondag 5 november 2023
zevende van de herfst
Spreuken 9,1-18
Psalm 43
1 Tessalonicenzen 2,9-13
Matteüs 25,1-13

Zondag 12 november 2023
achtste van de herfst
Jesaja 48,17-21
Psalm 70
1 Tessalonicenzen 4,1-8
Matteüs 25,14-30

Zondag 19 november 2023
negende van de herfst
Ezechiël 34,11-17
Psalm 90
1 Tessalonicenzen 4,9-12
Matteüs 25,31-46

Zondag 26 november 2023
tiende van de herfst
Daniël 12,1-4
Psalm 97
1 Tessalonicenzen 5,1-11
Matteüs 24,14-35

Zondag 3 december 2023
eerste van de advent
Jesaja 64:1-9
Psalm 85
1 Korintiërs 1:1-9
Marcus 13:24-37

Zondag 10 december 2023
tweede van de advent
Jesaja 40,1-11
Psalm 80,1-8
2 Petrus 3,8-18
Johannes 1,19-28

Zondag 17 december 2023
derde van de advent
Jesaja 65,17-25
Psalm 126
1 Tessalonicenzen 5,12-24
Johannes 3,22-30

Zondag 24 december 2023
vierde van de advent
2 Samuël 7,4-16
Psalm 132
Romeinen 16,25-27
Lucas 1,26-38

Kerstnacht 24 december 2023
Jesaja 8,23b–9,7
Psalm 96
Titus 2,11-14
Lucas 2,1-20

Maandag 25 december 2023
Kerstdag
Jesaja 52,7-10
Psalm 98
Hebreeën 1,1-12
Johannes 1,1-14

Zondag 31 december 2023
zondag na kerst
Jesaja 61,10–62,3
Psalm 147,12-20
Galaten 3,23–4,7
Lucas 2,33-40

Zondag 7 januari 2024
Epifanie
Jesaja 60,1-6
Psalm 72
Efeziërs 3,1-12
Matteüs 2,1-12


te Schoonhoven en Willige Langerak