Oecumenisch leesrooster

Zondag 28 mei 2023
Pinksteren, zondag Spiritus Domini
Ezechiël 11,17-20
Psalm 104,25-35
Handelingen 2,1-24
Johannes 14,23-29

Zondag 4 juni 2023
zondag Trinitatis
Exodus 34,4-9
Psalm 150
2 Korintiërs 13,11-13 
Matteüs 28,16-20

Zondag 11 juni 2023
eerste na Trinitatis
Jesaja 57,14-19(21)
Psalm 33,1-12
Romeinen 4,13-18
Matteüs 9,9-13

Zondag 18 juni 2023
tweede na Trinitatis
Jesaja 12,1-6
Psalm 100
Romeinen 5,6-11
Matteüs 9,35–10,15

Zondag 25 juni 2023
eerste van de zomer
Jeremia 20,7-13
Psalm 69,14-29
Romeinen 5,15-19
Matteüs 10,16-33

Zondag 2 juli 2023
tweede van de zomer
Jeremia 29,1.4-14
Psalm 89,10-19
Romeinen 6,3-11
Matteüs 10,34-42

te Schoonhoven en Willige Langerak