Periodieke gift

Regelmatig wordt de vraag gesteld: “Wat is nu een redelijke bijdrage aan de kerk?” Actie Kerkbalans vraagt een vrijwillige bijdrage en u bent dus vrij dit zelf in te vullen. Om toch een richtlijn te geven zou u uw bijdrage kunnen spiegelen aan onderstaande tabel:

Voor h e t z e l f d e geld geeft u m e e r

Wist u dat u misschien meer kunt geven, zonder dat het u extra geld kost? Steun uw kerk dan met een periodieke gift.

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook uw giften aan de gemeente of diaconie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de gemeente en/of diaconie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 43%. Geeft u bijvoorbeeld de diaconie een jaarlijkse of geregelde bijdrage, dan kunt u dit doen in de vorm van een periodieke gift.

Uw kerkelijke bijdrage(n) als periodieke gift

Ieder jaar vragen we u om een kerkelijke bijdrage, onder meer via de Actie Kerkbalans. Ook deze kerkelijke bijdrage kunt u uitstekend doen in de vorm van een periodieke gift. U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost.

TIP: Neem ook uw collectegeld (bonnen of via de app) op in uw periodieke gift.

Hoe groot is uw voordeel?

Met de Schenkcalculator op https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.

Hoe werkt het?

U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het college van kerkrentmeesters of met de diaconie. Voor deze overeenkomsten zijn voorbeelden beschikbaar. U kunt een overeenkomst opvragen bij ckrm@pg-dehoeksteen.nl