Inloopconcert

Op zaterdagmiddag 1 juni treedt het Christelijk Reiskoor ‘Holland Zingt’ op in de Grote of Bartholomeüskerk

Holland Zingt is een gemengd projectkoor van ongeveer 120 leden, afkomstig uit de Drechtsteden. Dirigent van dit koor is André van Vliet uit Schoonhoven. Het koor maakt iedere jaar een koorreis en ze zijn zojuist in Leipzig en Erfurt geweest met het thema ‘In de voetsporen van Bach’.

De liederen die 1 juni worden gezongen zijn ook tijdens de koorreis gezongen. Liederen van Bach, zoals Preis und lob, Nun danket alle Gott en Jesus bleibet meine Freude staan op het programma. Maar ook Nederlandstalige liederen, zoals U, die mij geschapen heeftNader mijn God bij U en Heer wees mijn Gids staan geprogrammeerd. En zoals gebruikelijk bij Holland Zingt, zullen nu ook weer enkele spirituals ten gehore worden gebracht, alsmede het indrukwekkende lied It is well with my soul.

Muzikale medewerking wordt verleend door soliste Mirjam Feijer, trompettisten Arjan en Edith Post en organist Jorrit Woudt. Zij allen zijn ook tijdens de koorreis met het koor meegereisd.

Het inloopconcert op 1 juni duurt ongeveer een uur en begint om 14.00 uur. De toegang is gratis. Aan het einde van dit zanguur zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten van dit concert.
De kerk staat aan Haven 84, 2871 CR Schoonhoven.
Voor meer informatie kunt u bellen met Leen Koster – 06-28571581.