Avondmaalscollecte

De opbrengsten van de Avondmaalscollectes zijn in 2019 en 2020 bestemd voor het project Kinder- & Jeugdcoaching van het Leger des Heils.

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Ze sluiten aan bij wat de mensen nodig hebben. Ze hebben oog voor de hele mens en als het nodig is beginnen ze steeds opnieuw. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor iedereen, omdat iedereen ertoe doet!Dus ook kinderen en jongeren kunnen door een professioneel opgeleide en getrainde kinder- & jeugdcoach geholpen worden. Deze coach is er voor kinderen die bang of alleen zijn of die gepest worden op school. Kinderen van gescheiden ouders, die verdrietig zijn of iemand missen. Kinderen die weinig vrienden hebben of het moeilijk vinden om die te maken. De coach geeft tips,  bekijkt samen met het kind zijn of haar situatie en helpt het verder. Met werkvormen die bij de leeftijd van het kind passen gaat de coach elke week of om de week spelenderwijs met het kind of de jongere aan de slag. Dat gebeurt niet thuis, maar bijvoorbeeld in een kantoor, een park of de bibliotheek.

Het doel van kindercoaching is het kind te ‘zien’ en in zijn kracht zetten, het te steunen in hetgeen hij of zij mist.

Uw diakenen