Brood en Wijn Rood

Avondmaalscollecte

Hospice Krimpenerwaard

Misschien heeft u in de media al iets gelezen over de plannen voor een hospice in de Krimpenerwaard. Het is de bedoeling om dit hospice in 2025 te realiseren.
Op de site staat: Hospice Krimpenerwaard wil mensen in hun laatste levensfase een “bijna-thuis omgeving” bieden. Waardig, warm en respectvol. Zorgzaam. Midden in de zo vertrouwde Krimpenerwaard.

Voor de bouw en inrichting is geld nodig. Als diaconie willen wij hier graag aan bijdragen. De komende periode is de bestemming van de avondmaalscollecte daarom voor het Hospice Krimpenerwaard.

Voor meer informatie over het hospice: hospicekrimpenerwaard.nl

De diaconie.