Hulp – financieel

MINIMAREGELINGEN GEMEENTE

 • Individuele inkomstentoeslag;
 • Tegemoetkoming medische meerkosten;
 • Bijzondere bijstand;
 • Regeling participatie en werk;
 • Maatschappelijke deelname voor ouderen;
 • Collectieve zorgverzekering via de Gemeente Krimpenerwaard;
 • OV meedoen pas voor ouderen (AOW-gerechtigde);
 • Aanvraag energietoeslag (€ 1300,- per jaar).

Zie website Gemeente Krimpenerwaard voor meer info:
www.krimpenerwaard.nl

Wijzigingen per 1 maart 2024

 • Energietoeslag kan niet meer aangevraagd worden in 2024. Wel nog van 2023 tot juni.
 • Noodfonds energie kan tot 31 maart 2024 aangevraagd worden.
 • Regeling participatie en werk en Maatschappelijke deelname voor ouderen wordt vervangen door de Meedoenregeling voor inwoners vanaf 18 jaar. Dit geldt ook voor AOW gerechtigden.
 • OV Meedoen Pas komt te vervallen. Dit wordt Gratis Openbaar Vervoer. Hier moet wel een aanvraag voor gedaan worden.

VOEDSELBANK

Aanmelden bij Kwadraad maatschappelijk werk,
tel. 088-9004000, info@kwadraad.nl.


SUN (Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard)

SUN helpt individuele huishoudens die te maken krijgen met urgente financiële nood, waarvoor op dat moment geen andere voorliggende voorziening beschikbaar is. SUN helpt als andere loketten gesloten blijven, door hulp in de vorm van een financiële bijdrage via het Noodfonds en/of een renteloze lening via het Sociaal Leenfonds.

SUN Krimpenerwaard is er voor inwoners van de gemeente Krimpenerwaard en behandelt alleen aanvragen die worden gedaan door professionele hulp- en dienstverleners.

Wilt u een aanvraag doen?
Lees dan eerst de spelregels bij ‘Voor wie?’.


NIET GEVONDEN WAT U ZOEKT?

Neem dan contact op met de diaconie van De Hoeksteen,
diaconie@pg-dehoeksteen.nl.