Hulp – financieel

Minimaregelingen Gemeente

  • Individuele inkomstentoeslag;
  • Tegemoetkoming medische meerkosten;
  • Bijzondere bijstand;
  • Regeling participatie en werk;
  • Maatschappelijke deelname voor ouderen;
  • Collectieve zorgverzekering via de Gemeente Krimpenerwaard;
  • OV meedoen pas voor ouderen (AOW-gerechtigde);
  • Aanvraag energietoeslag (€ 1300,- per jaar).

Zie website Gemeente Krimpenerwaard voor meer info:
www.krimpenerwaard.nl


Voedselbank

Aanmelden bij Kwadraad maatschappelijk werk,
tel. 088-9004000, info@kwadraad.nl.


SUN (Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard)

SUN helpt individuele huishoudens die te maken krijgen met urgente financiële nood, waarvoor op dat moment geen andere voorliggende voorziening beschikbaar is. SUN helpt als andere loketten gesloten blijven, door hulp in de vorm van een financiële bijdrage via het Noodfonds en/of een renteloze lening via het Sociaal Leenfonds.

SUN Krimpenerwaard is er voor inwoners van de gemeente Krimpenerwaard en behandelt alleen aanvragen die worden gedaan door professionele hulp- en dienstverleners.

Wilt u een aanvraag doen?
Lees dan eerst de spelregels bij ‘Voor wie?’.


Niet gevonden wat u zoekt?
Neem dan contact op met de diaconie van De Hoeksteen,
diaconie@pg-dehoeksteen.nl.

te Schoonhoven en Willige Langerak