Diaconaal college

Het Diaconaal College bestaat uit 12 diakenen. Dit college neemt een eigen plaats in binnen de organisatie van de kerkelijke gemeente en is belast met de diaconale taken, waaronder collectes, de organisatie van het Avondmaal en de coördinatie van het diaconale werk binnen de wijkteams. De diakenen maken deel uit van de kerkenraad en een aantal in de wijkteams, zodat er goede onderlinge communicatielijnen bestaan. Lees ook meer in ons beleidsplan..

Contact: Gerrit Tuls, diaconie@pg-dehoeksteen.nl.

Voorbeden

Voorafgaande aan de ochtenddienst kan ieder die dat wenst zijn of haar voorbede schrijven in het voorbedenboek in de hal van de kerk.

Autorijdienst

Voor oudere leden en mindervaliden is er een regeling voor autovervoer naar de kerkdiensten.
Contactpersoon: Jozien Hoogeweij, oranjeplaats 20, tel. 383396

Kerktelefoon

Neem contact op met Jaap Loef 387442.

ANBI Geregistreerd

Om giften aftrekbaar te kunnen laten zijn voor de inkomstenbelastingen, moeten kerken een eigen RSIN-nummer hebben. Dit nummer is onlangs aangevraagd voor de diaconie van onze gemeente, zodat de instanties die het nodig hebben, inzage hebben.

Het RSIN-nummer van de diaconie is: 824.102.320.

Verantwoording ANBI: Diaconie – PG De Hoeksteen – ANBI – 2017

anbi-geregistreerd

te Schoonhoven en Willige Langerak