Diaconaal college

Het Diaconaal College bestaat uit 12 diakenen. Dit college neemt een eigen plaats in binnen de organisatie van de kerkelijke gemeente en is belast met de diaconale taken, waaronder collectes, de organisatie van het Avondmaal en de coördinatie van het diaconale werk binnen de wijkteams. De diakenen maken deel uit van de kerkenraad en een aantal in de wijkteams, zodat er goede onderlinge communicatielijnen bestaan. Lees ook meer in ons beleidsplan..

Contact: Gerrit Tuls, diaconie@pg-dehoeksteen.nl.

Wijkmedewerkers

Wijkmedewerkers stellen zich als doel vorm te geven aan het gemeentediaconaat. Iedere wijk heeft een wijkmedewerker die de zorg heeft over die wijk en het medeleven van de gemeente probeert uit te drukken

  • een welkomstbezoek aan nieuw ingekomenen;
  • ziekenbezoek;
  • verjaardagsbezoek bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder;
  • het bezorgen van de bloemen uit de kerk;
  • het tonen van medeleven in blijde en droevige omstandigheden;
  • het organiseren van middagen voor ouderen, enz.

In de wijkindeling vindt u de namen van de wijkmedewerk(st)ers in uw wijk.

Voorbeden

Voorafgaande aan de ochtenddienst kan ieder die dat wenst zijn of haar voorbede schrijven in het voorbedenboek in de hal van de kerk.

Autorijdienst

Voor oudere leden en mindervaliden is er een regeling voor autovervoer naar de kerkdiensten.
Contactpersoon: Jozien Hoogeweij, oranjeplaats 20, tel. 383396

Kerktelefoon

Neem contact op met Jaap Loef 387442.

ANBI Geregistreerd

Om giften aftrekbaar te kunnen laten zijn voor de inkomstenbelastingen, moeten kerken een eigen RSIN-nummer hebben. Dit nummer is onlangs aangevraagd voor de diaconie van onze gemeente, zodat de instanties die het nodig hebben, inzage hebben.

Het RSIN-nummer van de diaconie is: 824.102.320.

Verantwoording ANBI: Diaconie – ANBI – 2016 – versie 1.0

anbi-geregistreerd

te Schoonhoven en Willige Langerak