LRP – inschrijving

De burgerlijke gemeente Krimpenerwaard geeft mutaties van kerkleden door aan de stichting SILA en deze stichting geeft deze mutaties weer door aan de desbetreffende kerkelijke gemeente. De SILA geeft, i.v.m. het waarborgen van uw privacy, alleen uw burgerlijke gegevens zoals uw naam, adres, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats door aan de kerk, mits u daar geen bezwaar tegen hebt gemaakt.

Verhuizing: Meestal komen mensen door een verhuizing naar Schoonhoven en worden dan automatisch overgeschreven vanuit hun vorige kerkelijke gemeente naar een van de kerken in Schoonhoven. Die inschrijving verloopt dus automatisch via het landelijk bureau van de PKN en alle bekende gegevens worden mee overgeschreven naar de nieuwe gemeente. Een enkele keer moet er dan in Schoonhoven nog een overschrijving plaatsvinden naar een andere PKN-kerk, omdat het niet de kerk naar keuze is.

Nieuw lid: Een enkele keer wil iemand worden ingeschreven in onze gemeente, zonder lid te zijn geweest in een eerdere kerkelijke gemeente. Of omdat iemand in het verleden lid is geweest van een andere gemeente dan een PKN-gemeente. In die gevallen moet er een inschrijvingsformulier worden aangevraagd bij de ledenadministratie. Dit ingevulde formulier wordt dan gebruikt om te bepalen of iemand ingeschreven kan worden als lid, als vriend of als meegeregistreerd. Uiteraard in overleg met iemand uit het pastoraat.

Pasgeborenen: Ook pasgeborenen zijn nieuw-ingeschrevenen en moeten handmatig worden ingevoerd in het systeem. Daarom is het van belang dat geboortes worden doorgegeven, want de gemeentelijke administratie geeft geen gegevens van pasgeborenen door, ook al zijn de ouders lid van een kerk.

Inschrijving: Iemand die eenmaal is ingeschreven in onze kerkelijke gemeente, wordt ingedeeld in een pastorale eenheid (PE). In deze PE krijgen alle leden een rol, bijv. partner of kind. Voor één lid wordt een speciale rol ingeruimd, nl. PE-hoofd. Deze persoon wordt daarmee de contactpersoon voor allerlei post.
Na inschrijving ontvangt een nieuw lid in de maand daarna voor het eerst het kerkelijk maandblad Samen. Een ander communicatiemiddel in de gemeente is de website, www.pg-dehoeksteen.nl.
Als de registratie rond is, kan diegene ook op het gedeelte van de website kijken, dat alleen toegankelijk is voor leden.
Vervolgens gaat iemand ook meedraaien in het systeem van schriftelijke communicatie en zal deze persoon alle brieven gaan ontvangen. Ook het bezoekteam zal dan contact opnemen.