LRP – overschrijving en verhuizing

OVERSCHRIJVING

Wanneer u, eventueel met gezin, gaat verhuizen naar een andere woonplaats, wordt u automatisch overgeschreven naar een andere PKN-gemeente in uw nieuwe woonplaats. Zo wordt voorkomen dat iemand administratief zoekraakt. Hier zit echter wel een nadeel aan: Als u verhuist naar een andere woonplaats, maar lid wilt blijven van onze kerkelijke gemeente, dan wordt u toch automatisch overgeschreven naar die andere kerk. Dat is niet te voorkomen. Wel te herstellen!

Via het landelijke systeem kunt u weer overgeschreven worden naar uw vorige kerkelijke gemeente. Dit lijkt iets uitzonderlijks, maar gebeurt vrijwel maandelijks. Oudere mensen die naar een zorginstelling buiten Schoonhoven verhuizen bijv. Of jongeren die buiten Schoonhoven gaan wonen i.v.m. hun studie, maar toch hier kerkelijk ingeschreven willen blijven, in ieder geval voorlopig. Of gezinnen die net buiten de gemeentelijke grenzen van Schoonhoven gaan wonen.

In alle gevallen is actie vereist. Want de overschrijving vindt automatisch plaats en dus ook de vermelding ervan in het kerkblad Samen. Als deze overschrijving niet gewenst is, kan de ledenadministrateur dit herstellen. Maar dat kan alleen achteraf en alleen op uw eigen verzoek. Dat verzoek kunt u wel vooraf indienen.

VERHUIZING

Iemand die lid is van onze kerk en op enig moment gaat verhuizen binnen onze gemeentegrenzen hoeft daarvan in principe geen melding te doen bij de ledenadministratie. Een verhuizing van iemand die bij ons ingeschreven is, wordt nl. door de burgerlijke gemeente aan de SILA doorgegeven en deze stichting geeft de verhuizing weer door aan de ledenadministratie van de desbetreffende kerk. Er is doorgaans geen actie nodig naar de ledenadministratie.