LRP – termen

Lidmaatschap: In de ledenadministratie van de PKN werken we met enkele vaste begrippen. Zo zijn mensen bij de PKN alleen lid door doop of belijdenis. De kerk kent dus alleen doop- en belijdende leden.

Voorkeurlidmaatschap: Iemand wordt voorkeurslid van een PKN-gemeente, als deze persoon bijv. in Bergambacht woont, maar lid wil worden in Schoonhoven. In dat geval wordt iemand ingeschreven als voorkeurslid in de kerkelijke gemeente te Schoonhoven en vervalt het andere lidmaatschap.

Gastlidmaatschap: Iemand die lid wil worden van onze kerk, maar ondertussen ook lid is van een andere kerk die niet valt onder de PKN, kan hier als gastlid worden ingeschreven. Dat kan alleen als deze persoon lid is van een andere kerk dan een PKN-kerk. Mensen kunnen geen lid zijn van twee verschillende PKN-gemeenten. De toekenning van een gastlidmaatschap is uiteindelijk een kerkenraadsbesluit.

Meegeregistreerd: Iemand die zelf geen lid is maar wel een partner heeft die ingeschreven is als lid, kan zich laten inschrijven als meegeregistreerd. Dat kan als diegene zelf geen lid kan of wil worden, maar wel bekend wil zijn binnen de gemeente. Bijv. omdat diegene wel onderdeel is van een pastorale eenheid.

Vriend: Iemand kan zich ten slotte in laten schrijven als vriend. Er is dan geen sprake van lidmaatschap. Bijv. omdat Iemand al lid is van een andere PKN-gemeente. Of gewoon uit interesse en diegene wel op de hoogte wil blijven en wellicht ook regelmatig de kerkdiensten wil bezoeken, maar geen lid wil of kan worden.