LRP – uitschrijving en overlijden

UITSCHRIJVING

Het uitschrijven uit de kerkelijke administratie gebeurt alleen op eigen verzoek. Daarbij wordt iemand niet alleen uit de plaatselijke, maar ook uit de landelijke ledenadministratie van de kerk verwijderd. Een verzoek tot uitschrijving kan schriftelijk, maar ook via de e-mail worden ingediend.

Waarna uitschrijving kort daarop plaats zal vinden. De privacy-wetgeving vereist dat twee jaar na de uitschrijving de gegevens compleet verwijderd zijn en dus ook niet meer in een plaatselijk of landelijk archief achterblijven.

OVERLIJDEN

Mocht iemand komen te overlijden, dan wordt daarvan door de nabestaande(n) uiteraard melding gedaan bij de burgerlijke gemeente. En die geeft dit dan weer door aan de SILA. Ook bij dit soort mutaties hoeft er dus geen melding te worden gedaan naar de ledenadministratie, omdat ook dit proces via de SILA wordt doorgegeven via het landelijke bureau aan een plaatselijke kerkelijke gemeente.

Alleen als u niet bent ingeschreven als lid, maar bijv. als meegeregistreerd of vriend, dan is actie wel gewenst.