Schikking Pasen

Het leven opent zich. Het open graf is er de stille getuige van. Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel. Zij leven nog in het donker en kunnen de opstanding van Jezus, leven door de dood, nauwelijks geloven. Duisternis is hardnekkig! Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Als Jezus Maria bij haar naam noemt, wordt zij de eerste stralende getuige van de Opgestane.
Symboliek: Vanuit de opening van aardbol en graf stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen de nieuwe levensader.

Meditatieve tekst:
Een stroom van licht 
verdrijft het duister. 
Kleurrijke,
geurende lente.

te Schoonhoven en Willige Langerak